Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umieszczenie reklamy na elewacji budynku który jest współwłasnością

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 22.10.2018

Jestem współwłaścicielką lokalu mieszkalnego wraz z synem, który ma zarejestrowaną działalność gospodarczą na tym adresie.  Lokal jest naszą współwłasnością po 50%. W budynku jest 5 lokali, a 10 właścicieli, stworzyliśmy z mocy prawa od 2002 r. małą wspólnotę. Dopiero w 2016 r. postanowieniem sądu zarząd wspólnotą został powierzony zarządcy przymusowemu. Czy wspólnota może odmówić umieszczenia reklamy mojego nyna (baner 2 m x 4 m) na elewacji budynku? Złożył ofertę płatnego najmu powierzchni.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przepis art 206 Kodeksu cywilnego stanowi, że każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, w jakim daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. Nadto współwłaściciele mogą w umowie ustalić inny sposób korzystania z rzeczy wspólnej. W szczególności mogą dokonać podziału rzeczy do wspólnego posiadania, tj. wyodrębnić określone jej części do wyłącznego korzystania przez poszczególnych współwłaścicieli. Możliwość korzystania z całej rzeczy jest uprawnieniem współwłaściciela przydanym mu przez ustawę i dopóki wykonuje to uprawnienie w ramach określonych w art. 206, pozostali współwłaściciele nie mogą domagać się wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy wspólnej.

 

Art. 140 umożliwia właścicielowi, w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego, z wyłączeniem innych osób, korzystanie z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy.

 

Elewacja budynku stanowi nieruchomość wspólną. Zgodnie z przepisami Kodeksu:

 

„Art. 199. Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.

 

Art. 200. Każdy ze współwłaścicieli jest obowiązany do współdziałania w zarządzie rzeczą wspólną.

 

Art. 201. Do czynności zwykłego zarządu rzeczą wspólną potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli. W braku takiej zgody każdy ze współwłaścicieli może żądać upoważnienia sądowego do dokonania czynności”.

 

W Pani przypadku nie ma wspólnoty, jest współwłasność. Możecie nazywać to wspólnotą, ale tak naprawdę mamy do czynienia ze współwłasnością w częściach ułamkowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

 

Oznacza to, że do czynności przekraczającej zwykły zarząd wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Jednomyślna.

 

Trudno określić, czy umieszczenie reklamy jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd – bo ustawa tego nie precyzuje, ale zgodnie z przyjmowanym orzecznictwem – niestety tylko w sprawach odnoszących się do ustawy o własności lokali – przekracza zwykły zarząd.

 

Więc albo zgoda wszystkich, albo upoważnienie sądu na wniosek min. 50% udziałowców.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy - sześć =

»Podobne materiały

Doprowadzenie do równego podziału nieruchomości

W lutym tego roku zmarła moja mama, pozostawiając po sobie 1/2 nieruchomości tj. piętro domu wraz z udziałem 50% do działki, klatki schodowej, strychu i piwnicy. Do tej części jako spadkobiercy oprócz mnie wchodzą jeszcze dwie moje siostry. Problem polega na tym, że działka została w latach 80. prze

Zrzeczenie się prawa własności

Obecnie trwa sprawa o zniesienie współwłasności działki i domu. Współwłaściciele nie chcą dokonywać prac adaptacyjnych lokali, a mnie nie zależy na tym domu. Czy w czasie trwania sprawy mogę się zrzec udziału w prawie własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub gminy?

Naruszenie prawa dzierżawy działki przez uciążliwych sąsiadów – roszczenie negatoryjne

Przed dwoma tygodniami zawarłem umowę dzierżawy działki przymieszkalnej z zamiarem podniesienia jej walorów estetycznych. Taki cel zagospodarowania został zawarty w umowie dzierżawy. Mieszkam na parterze w domu, do którego jednej ściany przylega owa działka. Niestety na działce tej be
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »