.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Umieszczenie mamy w DPS mimo sprzeciwu siostry

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 27.04.2021 • Zaktualizowane: 27.04.2021

Posiadam prawo do nieruchomości, którego udzieliła mi moja mama, jednocześnie ustanawiając na nieruchomości dożywotnią służebność osobistą mieszkania. W ramach tego samego aktu notarialnego moja siostra nabyła prawo własności do niezabudowanej działki stanowiącej grunty orne. W związku z pogarszającym się stanem zdrowia mamy i potrzebą całodobowej opieki (której niestety nie jestem w stanie jej zapewnić z racji mojej aktywności zawodowej) planuje umieścić mamę w domu opieki społecznej DPS. Czy mogę to legalnie zrobić nawet w przypadku, gdy siostra się temu sprzeciwia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umieszczenie mamy w DPS mimo sprzeciwu siostry

Prawo do umieszczenia osoby w DPS-ie

Art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12.03.2014 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) o pomocy społecznej wyjaśnia, kto ma prawo do skorzystania z opcji umieszczenia w domu pomocy społecznej.

 

„1. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

2. Osobę, o której mowa w ust. 1, kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, z zastrzeżeniem ust. 2a, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej”.

 

Z przytoczonego przepisu wynika, iż aby osoba mogła zostać umieszczona w domu pomocy społecznej, muszą zostać łącznie spełnione trzy przesłanki:

 

  • osoba wymaga całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności,
  • nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu,
  • osobie nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

 

Osoba taka po spełnieniu powyższych przesłanek może zostać umieszczona w domu pomocy społecznej tylko, gdy wyrazi na to zgodę lub zgodę wyrazi jej przedstawiciel ustawowy.

Zgoda mamy na przeniesienie jej do DPS-u

Zgodnie z art. 11 Kodeksu cywilnego pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności. Tak więc jeżeli Pana mama nie została ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo, przyjęcie do domu opieki następuje wyłącznie na podstawie jej zgody. Tak samo sprawa przedstawia się w sytuacji niepublicznego domu opieki.

 

Ani Pan, ani inny członek rodziny nie może zmusić osoby, która nie jest ubezwłasnowolniona, do zamieszkania w domu opieki. Nie ma możliwości „oddania” czy „umieszczenia” osoby w domu opieki wbrew jej woli (jeżeli nie zachodzą nadzwyczajne okoliczności zagrażające życiu osoby zainteresowanej, co w takiej sytuacji ma miejsce na podstawie orzeczenia sądu).

 

Pana siostra nie ma podstawy prawnej do sprzeciwienia się niezależnej decyzji Pana mamy. Decyzje tego rodzaju nigdy nie są proste, gdyż nacechowane są ogromnym ładunkiem emocjonalnym. Dlatego też warto wspólnie przedyskutować wszystkie za i przeciw, aby wybrać rozwiązanie, które będzie najlepiej służyć osobie zainteresowanej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć minus jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl