.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ulgi na energooszczędny dom

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 26.07.2019

W 2018 roku zainstalowałem i uruchomiłem pompę ciepła w domu wolno stojącym. Dom jest energooszczędny, posiada ogniwa fotowoltaiczne (jestem producentem prądu na własne potrzeby). Czy mogę korzystać z jakichś dopłat, ulg odliczeń podatkowych proekologicznych za dom energooszczędny? Jak powinienem postąpić, aby otrzymać jakieś dopłaty, ulgi podatkowe za mój wkład w ochronę środowiska?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ulgi na energooszczędny dom

Fot. Fotolia

Na mocy nowelizacji ustawy PIT od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowa ulga termomodernizacyjna określona w art. 26h ustawy PIT.

 

Zgodnie z brzmieniem tego przepisu podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

 

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur.

 

Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

 

Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. W przypadku niezrealizowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie 3 lat podatnik dolicza kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął ten termin.

 

Rozporządzenie Ministra inwestycji i rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych określa, że wydatek na usługę montażu instalacji fotowoltaicznej oraz zakup pompy ciepła wraz z osprzętem daje prawo do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej.

 

Ulga termomodernizacyjna została wprowadzona na podstawie ustawy o zmianie ustawy PIT z 09.11.2018 r. W art. 5 ww. ustawy nowelizującej czytamy, że ulgę odlicza się od dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

 

Dodatkowo wprowadzono przepis przejściowy w stosunku do rozpoczętych przed 1 stycznia 2019 r. prac termomodernizacyjnych. Zgodnie z art. 3 ww. ustawy odliczenie wydatków na przedsięwzięcie termomodernizacyjne jest możliwe również do przedsięwzięcia w toku realizacji rozpoczętego przed dniem 1 stycznia 2019 r., które zostanie ukończone po dniu 31 grudnia 2018 r., jednak nie później niż do dnia, w którym upływa okres trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Odliczeniu będą podlegały wydatki poniesione na to przedsięwzięcie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia, w którym upłyną 3 lata, liczone jak wyżej.

 

Dodatkowo, jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy:

 

„Art. 3. W przepisie uregulowano sytuację przedsięwzięć termomodernizacyjnych będących w toku realizacji w dniu, kiedy przepisy ustawy wejdą w życie (tj. w dniu 1 stycznia 2019 r.).

 

Podatnicy, którzy będą w tym dniu (tj. w dniu 1 stycznia 2019 r.) realizować przedsięwzięcie termomodernizacyjne spełniające warunki określone w art. 26h ustawy o PIT, uzyskają prawo do odliczenia wydatków poniesionych od dnia 1 stycznia 2019 r. na to przedsięwzięcie termomodernizacyjne do dnia, w którym upływa okres trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Takie rozwiązanie będzie dotyczyło także podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych”.

 

W konsekwencji powyższych przepisów  w ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć wyłącznie wydatki poniesione na ten cel od 1 stycznia 2019 r. Tego rodzaju wydatki podatnik rozlicza dopiero w zeznaniu podatkowym składanym za 2019 r., a więc w terminie do 30 kwietnia 2020 r.

 

Niestety, ale wydatki poniesione przed 1 stycznia 2019 r., czyli tak jak w Pana przypadku w listopadzie 2018 r., nie dają prawa do skorzystania z opisanej ulgi, ponieważ weszła ona w życie i dotyczy wydatków poniesionych na termomodernizację od 1 stycznia 2019 r. Wydatki termomodernizacyjne poniesione i zakończone przed 1 stycznia 2019 r. nie są objęte tą ulgą.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć plus I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »