Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ulga termomodernizacyjna - jak z niej skorzystać?

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 15.09.2020

Problem dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych i ulgi termomodernizacyjnej. W tym roku wspólnie z żoną sprzedamy dwa segmenty bliźniaka jako osoby fizyczne w ramach wspólnoty małżeńskiej. W domach tych nigdy nie mieszkaliśmy, zostały one wybudowane w 2019 roku z zupełnie innymi planami, ale plany rodzinne się zmieniły. Jednocześnie w tym roku zainwestujemy w domu, w którym mieszkamy od 12 lat, w panele fotowoltaiczne o wartości ok. 60 000 zł brutto. Bonus z tytułu programu „Mój Prąd” wynosi 5000 zł, reszta wg mojej wiedzy jest do odliczenia od podatku dochodowego. Pytania: Proszę opisać działanie ulgi termomodernizacyjnej i jak ona działa. Przez ile lat można odliczać od podatku dochodowego wartość inwestycji w panele fotowoltaiczne pomniejszoną o 5000 zł z tytułu bonusu? Czy odliczenie dotyczyć będzie rozliczenia PIT wspólnego małżonków? Czy podatek dochodowy za 2020 będzie skumulowany jako podatek dochodowy od przychodów (emerytury) z podatkiem od dochodu ze sprzedaży segmentów bliźniaka i dopiero wtedy nastąpi odliczenie wartości inwestycji w fotowoltaikę? Czy odliczyć można cały podatek ze wspólnego rozliczenia małżonków do wysokości inwestycji pomniejszonej o bonus 5000 zł? Czy w przypadku sprzedaży domu mieszkalnego, dla którego zainstalowane będą panele, wszelkie ulgi podatkowe i bonusy przepadają?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ulga termomodernizacyjna - jak z niej skorzystać?

Przepisy dotyczące ulgi termomodernizacyjnej

W pierwszej kolejności przyglądnijmy się przepisom regulującym ulgę termomodernizacyjną. Została ona opisana w art. 26h ust. 1-10 ustawy PIT. Poniżej najważniejsze przepisy wraz z wyjaśnieniami.

 

„Art. 26h ust. 1. Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.”

 

Przepis ten wskazuje, że z ulgi może skorzystać wyłącznie właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego. W zakresie ulgi mieści się wydatek na panele fotowoltaiczne, przy czym całość inwestycji musi zostać ukończona w ciągu 3 lat. Co jednak najważniejsze, w kontekście Pana pytania odliczenie ulgi następuje wyłącznie od podatku ustalonego zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy PIT. Jest to podatek obliczany na zasadach ogólnych.

 

Przepis ten podaje, że podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30cb i art. 30da-30f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, tj. będący różnicą pomiędzy przychodem a kosztem. Natomiast dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości jest ustalany odrębnie na zasadach szczególnych i stanowi zastrzeżenie wymienione w art. 30e ustawy PIT.

 

Zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy PIT od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. W myśl natomiast art. 30e ust. 4 pkt 1 ustawy PIT – po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym PIT-39 wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu. Ponadto, jak podaje art. 30e ust.5 ustawy PIT, dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł.

 

W konsekwencji ulga termomodernizacyjna nie może zostać rozliczona w ramach podatku od sprzedaży nieruchomości. Dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości jest bowiem rozliczany na zasadach odrębnych i poprzez formularz PIT-39. Ponadto ten dochód nie łączy się z dochodami z innych źródeł.

 

Limit odliczenia przy uldze termomodernizacyjnej

„Art. 26h ust. 2-3. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.”

 

Jak widać, ustawa wprowadza limit odliczenia w wysokości 53 000 zł. Jeżeli podatek poniesie większe wydatki to i tak może odliczyć kwotę jedynie do limitu.

 

Koszt sfinansowany z programu „Mój Prąd” a rozliczenie ulgi

„Art. 26h ust. 5. Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:

1) sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;

2) zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.”

 

W konsekwencji w ramach ulgi nie można rozliczyć części wydatku sfinansowanego bonusem „Mój prąd” w kwocie 5000 zł, ale otrzymany bonus nie podlega opodatkowaniu na mocy art. 21 ust. 1 pkt 129a ustawy PIT.

 

„Art. 26h ust. 6-9 odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot. W przypadku niezrealizowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie, o którym mowa w ust. 1, podatnik dolicza kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął ten termin.”

 

W świetle powyższego odliczenia można dokonać w zeznaniu podatkowym za ten rok, w którym poniesiono wydatek. Jeżeli ulga nie zostanie w całości skompensowana w zeznaniu za pierwszy rok, to podatnik ma na to 6 kolejnych lat. Przechodząc zatem do odpowiedzi na zadane pytania:

 

Ulga termomodernizacyjna a rozliczenie roczne z fiskusem

Przez ile lat można odliczać od podatku dochodowego wartość inwestycji w panele fotowoltaiczne pomniejszoną o 5000 zł z tytułu bonusu?

Sześć lat, licząc od roku podatkowego poniesienia pierwszego wydatku przy czym limit odliczenia to maksymalnie 53 000 zł.

 

Czy odliczenie dotyczyć będzie rozliczenia PIT wspólnego małżonków?

Tak, nie ma przeszkód, aby odliczenia dokonać we wspólnym rozliczeniu małżonków. Żaden przepis tego nie zabrania.

 

Czy podatek dochodowy za 2020 będzie skumulowany jako podatek dochodowy od przychodów (emerytury) z podatkiem od dochodu ze sprzedaży segmentów bliźniaka i dopiero wtedy nastąpi odliczenie wartości inwestycji w fotowoltaikę?

Nie, są to dwa odrębne przychody, które podlegają rozliczeniu na osobnych zeznaniach podatkowych. Emerytury – PIT-37, zaś odpłatne zbycie nieruchomości – PIT-39. Ulga termomodernizacyjna nie może zostać rozliczona w ramach odpłatnego zbycia nieruchomości.

 

Czy odliczyć można cały podatek ze wspólnego rozliczenia małżonków do wysokości inwestycji pomniejszonej o bonus 5000 zł?

Odliczenie wydatków następuje od podstawy opodatkowania, a nie od podatku. Można odliczyć w danym roku do wysokości podstawy opodatkowania wspólnego rozliczenia małżonków. Jeżeli cała ulga nie zostanie skompensowana w danym roku, pozostała wartość ulgi ulega odliczeniu w kolejnych 6 latach.

 

Czy w przypadku sprzedaży domu mieszkalnego, dla którego zainstalowane będą panele, wszelkie ulgi podatkowe i bonusy przepadają?

Nie przepadają. Sprzedaż nieruchomości, dla której zostały zainstalowane panele, nie ma wpływu na odliczenie ulgi. Obowiązuje tu bowiem zasada praw nabytych. Jeżeli inwestycja zostanie zakończona i podatnik nabędzie prawo do ulgi, to może ją odliczać nawet po sprzedaży nieruchomości, ponieważ pełnoprawnie nabył możliwość skorzystania z tej preferencji. Taką też informację otrzymałem na infolinii podatkowej Krajowej Informacji Skarbowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 minus V =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki