Mamy 11 432 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ukaranie mandatem kierowcy po wypadku przebywającego w szpitalu

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 30.10.2019

Czy można ukarać mandatem kierowce, który uległ wypadkowi samochodowemu w pracy i przebywa w szpitalu pod wpływem silnych środków znieczulających? Policjant nałożył mandat z art. 97 za niedostosowanie prędkości do warunków? Na jakiej podstawie, skoro nie ma radaru i żadnego odczytu prędkości?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ukaranie mandatem kierowcy po wypadku przebywającego w szpitalu

Fot. Fotolia

Osobiście uważam, że procedura nałożenia mandatu karnego została naruszona, bowiem „w postępowaniu mandatowym, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, funkcjonariusz uprawniony do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego może ją nałożyć jedynie, gdy:

 

1) schwytano sprawcę wykroczenia na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia,

2) (uchylony),

3) stwierdzi popełnienie wykroczenia, w szczególności za pomocą przyrządu kontrolno-pomiarowego lub urządzenia rejestrującego, a sprawca nie został schwytany na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem, i nie zachodzi wątpliwość co do sprawcy czynu

– w tym także, w razie potrzeby, po przeprowadzeniu w niezbędnym zakresie czynności wyjaśniających, podjętych niezwłocznie po ujawnieniu wykroczenia. Nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego nie może nastąpić po upływie 60 dni od dnia ustalenia sprawcy wykroczenia”.

 

Co istotne, zgodnie z art. 97 § 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu karnego. Innymi słowy by możliwa była odmowa przyjęcia mandatu, osoba na którą policja chce takowy mandat nałożyć winna być świadoma swojego czynu. Mniemam, że tak się w tej sytuacji nie stało, skoro „sprawca” jest hospitalizowany na silnych lekach znieczulających, które zapewne naruszają jest świadomość.

 

Jak podkreśla się w literaturze przedmiotu:

 

„»Stan wyłączający świadome powzięcie decyzji i wyrażenie woli« nie może być pojmowany w znaczeniu całkowitego braku świadomości. Całkowity brak świadomości, jeżeli wystąpi, charakteryzuje się zupełną niemożnością działania, a zatem problem oświadczenia czegokolwiek w ogóle nie może wchodzić w rachubę. »Stan wyłączający świadome powzięcie decyzji i wyrażenie woli« nie może być rozumiany dosłownie, wobec czego nie musi oznaczać całkowitego zniesienia świadomości i ustania czynności mózgu. Wystarczy istnienie takiego stanu, który oznacza brak rozeznania, niemożność rozumienia posunięć własnych i posunięć innych osób oraz niezdawanie sobie sprawy ze znaczenia i skutków własnego postępowania (wyrok SN z dnia 7 lutego 2006 r., IV CSK 7/05, LEX nr 180191; por. też wyrok SN z dnia 27 lipca 2010 r. II CSK 147/10, LEX nr 621139; tak samo w uzasadnieniu postanowienia z dnia 30 kwietnia 1976 r., III CRN 25/76, OSP 1977, z. 4, poz. 78” (B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Komentarz do art. .82 Kodeksu cywilnego, 18.04.2014).

 

Wobec powyższego w chwili obecnej należałoby rozpytać rzekomego „sprawcę”, w jakich okolicznościach mandat został wystawiony, czy mandat przyjął, czy pouczono go oprawie odmowy. Nadto należałoby uzyskać ze szpitala dokumentacją na okoliczność ustalenia, jakie leki przyjmował kierowca, a także jaki mają wpływ na jego świadomość.

 

Dysponując takimi informacjami, należałoby wystąpić do policji z wnioskiem o uchylenie mandatu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 + zero =

»Podobne materiały

Czas na wystawienie mandatu

Dostałem wezwanie do zapłaty mandatu wystawionego z powodu niezatrzymania się na czerwonym świetle, które zostało stwierdzone przy pomocy urządzenia rejestrującego. Wykroczenie zostało popełnione pod koniec maja, pismo zaś otrzymałem dopiero na początku października. Ile czasu zostało przewidziane p

 

Zapłata mandatu za niepełnoletnie dziecko

Moja siedemnastoletnia córka dostała mandat za jazdę autobusem bez biletu. Dostałam od zakładu komunikacji miejskiej wezwanie, z którego wynika, że to ja powinnam uiścić należność. Córka stwarza spore problemy wychowawcze i nie chcę regulować za nią jej długów. Czy faktycznie jako matka mam obowiąze

 

Wypadek podczas wyprzedzania

Miałem wypadek drogowy z udziałem ciągnika. Wyprzedzałem pojazd, który nagle wykonał manewr skrętu w lewo na drogę polną – bez kierunkowskazu. Kierujący ciągnikiem nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdem, zostały mu zabrane z powodu alkoholu. Nikt nie był pijany podczas tego zdarzenia. Drog

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »