.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ujawnienie danych osobowych pracownika

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 02.08.2019

Jestem nauczycielem w szkole podstawowej. Podczas mojej nieobecności dyrektor szkoły ujawnił moje dane osobowe - treść mojego podania o pracę w obecności innych pracowników szkoły (czytał je i analizował), a także rodzaj kwalifikacji zawodowych, jakie posiadam (przedstawił je i publicznie wyśmiewał). Ponadto zawarto ze mną kilka umów o pracę, jednak żadna z nich nie była umową na czas nieokreślony. Czy pracodawca miał prawo zawrzeć ze mną kolejną umowę na czas określony? Jakie prawa przysługują mi w związku z faktem ujawnienia moich danych osobowych jako pracownika?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dane o kwalifikacjach nauczycieli nie są danymi podlegającymi ochronie danych osobowych, tak samo jak imię i nazwisko nauczyciela. Dlatego, choć naganne, postępowanie dyrektora w kwestii omawiania Pani kwalifikacji nie jest naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Istniejąca w posiadaniu pracodawcy dokumentacja pracownicza stanowi zbiór danych osobowych, którego administratorem jest pracodawca. Pozyskiwanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie i udostępnianie tych danych stanowi ich przetwarzanie w związku z czym jest dopuszczalne tylko w określonych przypadkach.

 

Na podstawie art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych pracodawca może upoważnić na piśmie pracowników zajmujących się sprawami pracowniczymi do przetwarzania danych osobowych.

 

Przetwarzanie danych osobowych bez upoważnienia jest zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat.

 

Jeśli wiec pracodawca ujawnił (i przetworzył) Pani dane osobowe bez zaistnienia określonego celu (a tak to w tej chwili wygląda), to naruszył prawo, w związku z czym grozi mu odpowiedzialność karna.

 

Co do umowy o pracę – zgodnie z art. 10 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela w wyjątkowych przypadkach, gdy zaistnieje potrzeba wynikająca z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego z nauczycielem kontraktowym można zawrzeć umowę o pracę na czas określony.

 

Przepisy Karty Nauczyciela nie definiują pojęcia „potrzeby wynikającej z organizacji nauczania”. Oznacza to, że w każdym przypadku dyrektor szkoły ustala, czy z organizacji nauczania wynika konieczność zatrudnienia nauczyciela na czas określony. Prawidłowość tych ustaleń podlega kontroli sądu pracy.

 

Ustalając, co można uznać za „potrzebę wynikającą z organizacji nauczania", można oprzeć się na orzecznictwie sądowym w tym zakresie. Pojęcie „organizacja pracy nauczyciela”, której potrzeby mogą uzasadniać zatrudnienie na czas określony, należy odnieść do zasad funkcjonowania szkoły (liczba klas, rodzaj przedmiotów, liczba godzin lekcyjnych, liczba etatów, czas nauczania poszczególnych przedmiotów, zmianowość pracy szkoły), a nie wykształcenia czy umiejętności (wyrok Sądu Najwyższego z 5 września 1997 r., sygn. akt I PKN 226/97).

 

Warunki organizacji nauczania, umożliwiające zawarcie z nauczycielem umowy terminowej, nie dotyczą organizacji szkoły. W tym wyjątkowym przepisie chodzi bowiem o organizację nauczania, a nie organizację szkoły. Dotyczy on więc przykładowo przypadków ograniczonego wymiaru godzin nauczania określonego przedmiotu (w całym roku lub jego części) – wyrok Sądu Najwyższego z 19 stycznia 1998 r., sygn. akt I PKN 487/97.

 

Tak wiec jeśli dyrektor wykaże, że przy zatrudnianiu Pani kierował się uzasadnionymi potrzebami wynikającymi z organizacji nauczania, to może zawierać z Panią kolejne umowy na czas określony. Jeśli nie wykaże tej potrzeby, to już umowa zawarta po umowie na zastępstwo powinna zostać uznana za umowę na czas nieokreślony.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem + 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »