.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Udzielenie urlopu w okresie wypowiedzenia

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 29.11.2015

Otrzymałem atrakcyjną ofertę pracy. W obecnej pracy obowiązuje mnie 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Problem w tym, że przyszły pracodawca chciałby, abym zaczął pracę od grudnia, a ja składając wypowiedzenie we wrześniu będę mógł podjąć pracę dopiero w styczniu. Czy w okresie wypowiedzenia mogę wykorzystać urlop (26 dni) i rozpocząć pracę w grudniu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

 

Rzeczywiście, okres 3-miesięcznego wypowiedzenia doręczonego pracodawcy na piśmie do końca września skończy się ostatniego dnia grudnia. Z upływem okresu wypowiedzenia następuje rozwiązanie umowy o pracę.

 

Z treści pytania domniemam, że aktualnie zostało Panu do wykorzystania u dotychczasowego pracodawcy 26 dni urlopu wypoczynkowego.

 

Zgodnie z polskim Kodeksem pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu (art. 1671 Kodeksu pracy). Tym samym, mając na uwadze treść ww. przepisu, należy stwierdzić, iż decyzja o wykorzystaniu przez pracownika urlopu (zarówno bieżącego, jak i zaległego) w okresie wypowiedzenia umowy o pracę należy do pracodawcy bez względu na to, kto wypowiedział umowę oraz jak długi jest okres wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia pracodawca może udzielić pracownikowi całego urlopu zaległego oraz urlopu bieżącego w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u pracodawcy w roku ustania stosunku pracy. Niestety pracownik nie ma już takiego uprawnienia. Nie może wymusić na pracodawcy, by ten udzielił mu pozostałego urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia z następującymi wyjątkami.

 

Pracownikowi służy w każdym roku kalendarzowym tzw. urlop na żądanie w wymiarze 4 dni.

 

Istotne jest w niniejszej sprawie również to, czy w 2015 r. korzystał Pan z nieprzerwanego 14-dniowego urlopu. Jeśli nie, to pracodawca obowiązany jest umożliwić Panu w 2015 r. taki wypoczynek.

 

Powyższe potwierdza również orzecznictwo, np. Sąd Najwyższy w wyroku z 26 kwietnia 2011 r., sygn. akt II PK 302/2010: „Udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia (art. 1671 K.p.) zależne jest jedynie od woli pracodawcy, której pracownik nie może się sprzeciwić”.

 

Udzielenie urlopu w okresie wypowiedzenia zależne jest zatem od woli pracodawcy. Inaczej mówiąc, nie musi on udzielić takiego urlopu, jeżeli np. nie wynika to z planu urlopów lub uzgodnienia z pracownikiem lub nie pozwalają na to potrzeby pracodawcy. W takim przypadku pracodawca winien wypłacić pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

 

W pierwszej kolejności powinien Pan spróbować dogadać się z pracodawcą, by w ostatnich miesiącach wypowiedzenia został Panu udzielony urlop wypoczynkowy. Polskie prawo pracy nie zabrania pracownikowi podjęcia pracy u innego pracodawcy w okresie korzystania z urlopu wypoczynkowego. Niemniej swego rodzaju problemem może okazać się uprawnienie pracodawcy do odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego w sytuacji, o której mowa w art. 167 Kodeksu pracy, mianowicie: „Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu”.

 

Istnieje też możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia np. do dwóch miesięcy z inicjatywy jednej ze stron umowy o pracę, jeśli druga strona wyrazi na to zgodę. Pracodawca nie ma jednak obowiązku uwzględnić wniosku pracownika o skrócenie okresu wypowiedzenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII - II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl