.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Udziały z zakładu pracy

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 13.03.2008

Mój przyszły mąż dostał w styczniu udziały z byłego zakładu pracy. Od 3 lat jest rozwiedziony i ma przeprowadzony podział majątku. Jednak jego była żona uważa, że coś się jej należy. Czy ma podstawę do takich roszczeń?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W skład majątku wspólnego małżonków, zgodnie z art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wchodzą m.in. przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania związku małżeńskiego przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (w tym również udziały lub inne prawa majątkowe), chyba że małżonkowie pozostają w ustroju majątkowym innym od wspólności ustawowej (np. istnieje między nimi rozdzielność majątkowa).

 

Wspólność ustawowa ustaje m.in. na skutek rozwodu. Majątek wspólny, według stanu na dzień uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, podlega podziałowi pomiędzy byłych małżonków. Zasadniczo każdy z nich winien otrzymać po połowie. Od chwili uprawomocnienia się wyroku rozwodowego każdy z byłych małżonków nabywa prawa i rzeczy już wyłącznie dla siebie (do własnego majątku osobistego), nie zaś do majątku wspólnego.

 

Jak wynika z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego narzeczony otrzymał udziały po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego, wobec czego byłej żonie nie przysługuje do nich żadne prawo. Przedmiotowe udziały stanowią bowiem składnik majątku osobistego Pani narzeczonego. Na marginesie tylko zwracam uwagę, że małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

 

Jeżeli zaś jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, na żądanie tego ostatniego sąd może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku (art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Cytowane przepisy regulują obowiązki alimentacyjne pomiędzy byłymi małżonkami. Jeżeli była żona spełnia powyższe kryteria, może ona przed sądem domagać się od Pani narzeczonego alimentów. Dla wyczerpania tematu dodam jeszcze, że – gdy zobowiązanym do płacenia alimentów jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia – obowiązek ten wygasa z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 - 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »