.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Udostępnienie rejestru czynności przetwarzania na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 22.04.2019

Czy organ administracji publicznej, będący administratorem, ma ma obowiązek udostępnić rejestr czynności przetwarzania na wniosek o udostępnienie informacji publicznej? Jeżeli nie, to proszę o wskazanie podstawy prawnej oraz uzasadnienia prawnego do wydania decyzji odmownej. Czy rejestr jest dokumentem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rejestr czynności przetwarzania jest to dokument, który ma pokazywać w szczególności w jakich procesach w organizacji są przetwarzane dane osobowe, w jakim celu, kogo dotyczą oraz jak są zabezpieczane. Zgodnie z Rozporządzeniem RODO rejestr czynności przetwarzania prowadzony przez administratora danych może zawierać:

 

 • nazwę i dane kontaktowe administratora danych oraz dane kontaktowe IODO jeżeli został powołany,
 • cel przetwarzania danych osobowych,
 • opis kategorii osób, których dane dotyczą oraz zakres danych (wrażliwe lub zwykłe),
 • kategorie odbiorców, którym dane zostały lub zostaną udostępnione,
 • informację o przekazywaniu danych do państwa trzeciego wraz z dokumentacją opisującą zastosowane zabezpieczenia w tym procesie,
 • planowany termin usunięcia danych osobowych,
 • ogólny opis zastosowanych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

 

Rejestr czynności przetwarzania nie zawiera żadnych danych osobowych, co należy wyraźnie podkreślić. Mając tę podstawową wiedzę na temat rejestru, należy zastanowić się, czy jest on w przypadku organów publicznych informacją publiczną. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie. Przykładowe wyliczenie informacji publicznych zawarte jest w art. 6 ustawy. Zgodnie z tym przepisem udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o: zasadach funkcjonowania podmiotów, publicznych, w tym o:

 

 1. trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,
 2. trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,
 3. sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,
 4. sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,
 5. stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,
 6. prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,
 7. naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych.

 

Skoro rejestr czynności przetwarzania zawiera procedury, które prowadzone są w danej jednostce, informacje o zbieranych danych, to w mojej ocenie jest to informacja publiczna podlegająca udostępnieniu. 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 10 plus dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »