Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Udostępnienie pomieszczenia w mieszkaniu spółdzielczym operatorowi kablówki

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 15.01.2017

Jestem właścicielem mieszkania spółdzielczego, do którego przynależy pomieszczenie gospodarcze (jest ono wymienione w księdze wieczystej mieszkania). Przez pomieszczenie to operator telewizji kablowej chce przeprowadzić kabel doprowadzający sygnał do budynku (prace wymagają wierceń i montażu kabla). Jakiego wynagrodzenia i w jakiej formie mogę domagać się za udostępnienie tego pomieszczenia?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Podstawę prawną odpowiedzi stanowi Kodeks cywilny (K.c.) oraz ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (zwana dalej „ustawą”).

 

Zatem przysługuje Panu ograniczone prawo rzeczowe, którym jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, co do którego również może być prowadzona księga wieczysta.

 

Mając to na uwadze w pierwszej kolejności należy wskazać, że skoro spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym, nie ma możliwości ustanowienia w rzeczonym pomieszczeniu jakiejkolwiek służebności, czy też innego ograniczonego prawa rzeczowego, które dotyczyłoby przedmiotowych przewodów, gdyż co do zasady nie ma możliwości ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na innym ograniczonym prawie rzeczowym.

 

Zgodnie z Kodeksem cywilnym – art. 244:

 

„§ 1. Ograniczonymi prawami rzeczowymi są: użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka.

§ 2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipotekę regulują odrębne przepisy”.

 

Instytucja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu została uregulowana w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

W tej ustawie znajdują się również postanowienia dotyczące obowiązków osoby, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

Udostępnienie pomieszczenia w mieszkaniu spółdzielczym operatorowi kablówki

 

W art. 6 (1) ust. 4 ustawy znajdziemy zapis o następującej treści: „Jeżeli lokal lub budynek wymaga remontu obciążającego spółdzielnię lub przebudowy, spółdzielnia może żądać od osób korzystających z tego lokalu lub budynku jego udostępnienia w celu wykonania koniecznych robót po wcześniejszym uzgodnieniu terminu”.

 

Zatem jakkolwiek z przepisu bezpośrednio nie wynika konieczność udostępnienia pomieszczenia w celu przeprowadzenia przewodu przez operatora telewizji kablowej, to jednakże należy wskazać, iż co do zasady takie pracę są wykonywane na zlecenie spółdzielni, co pozwala przyjąć, iż są one wykonywane w ramach obowiązków spółdzielni.

 

Jednocześnie na dzień dzisiejszy doprowadzenie przewodów służących operatorowi telewizji kablowej jest na tyle popularne i powszechne, iż moim zdaniem należy je traktować na równi z innymi mediami, takimi jak gaz i woda.

 

Dlatego też z powyższego należy przyjąć, iż spółdzielnia ma prawo żądać udostępnienia pomieszczenia w celu przeprowadzenia przewodu.

 

Doprowadzanie do budynku i zamontowanie w nim przewodów telewizji kablowej można potraktować jako szeroko rozumianą przebudowę. Bezsprzecznie inwestycja ta służy wszystkim mieszkańcom i będzie ona miała charakter usługi powszechnej.

 

Natomiast proszę jeszcze zapoznać się z zapisami statutu spółdzielni, gdyż tam powinny się znaleźć szczegółowe zapisy dotyczące obowiązków mieszkańców, myślę że również w tym zakresie powinny się tam znaleźć stosowne regulacje.

 

Natomiast na pewno nie jestem Panu w stanie powiedzieć, w jakiej wysokości wynagrodzenie należy się Panu za przeprowadzenie przewodu. Takie wynagrodzenie będzie zależało do wielu czynników, między innymi: rodzaju prac, jakie należy wykonać, aby instalacje przeprowadzić, długości przewodu, jaki ma być przeprowadzony w Pana pomieszczeniu, wpływu owej instalacji na możliwości użytkowania pomieszczenia zgodnie z jego dotychczasowym przeznaczeniem. Wszystko to ma wpływ na wysokość wynagrodzenia.

 

Aby rzeczonego wynagrodzenia dochodzić, proszę w pierwszej kolejności porozumieć się z operatorem kablówki, czy przewiduje jakieś wynagrodzenie i w jakiej wysokości za tego typu pracę. Jeżeli operator odmówi, proszę skierować stosowne pismo obejmujące Pańskie żądanie do spółdzielni, w ramach której prace były wykonywane.

 

Jeżeli również spółdzielnia odmówi lub nie odpowie na Pana pismo, pozostaje Panu droga sądowa. W tym celu należy skierować powództwo przeciwko operatorowi telewizji kablowej, pozywając go o stosowne wynagrodzenie.

 

Natomiast gdyby przy dokonywaniu prac związanych z przeprowadzaniem przewodu powstały z tego tytułu jakiekolwiek szkody w Pańskim pomieszczeniu, a po wcześniejszym wezwaniu operator kablówki ich nie usunął, również proszę skierować w dalszej kolejności stosowne wezwanie do spółdzielni, aby ta przywróciła stan poprzedni lub zapłaciła Panu stosowne odszkodowanie.

 

Podobnie jak powyżej, tutaj również przysługuje Panu roszczenie o naprawienie szkody oparte na art.415 K.c., który stanowi: Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

 

Powództwo należy skierować do sądu właściwego dla Pana miejsca zamieszkania, żądając zapłaty określonej kwoty od operatora tytułem naprawienia szkody powstałej w związku z przeprowadzaniem przewodu. Pozwanym winien być operator telewizji kablowej.

 

Co do sposobu obliczania wysokości szkody, należy się tutaj posłużyć normą art. 361 K.c., który ma następującą treść:

 

„§ 1. Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.

§ 2. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono”.

 

Reasumując, powinien Pan udostępnić pomieszczenie operatorowi, natomiast ma Pan prawo żądać stosownego wynagrodzenia, jednakże mając na uwadze powyższą argumentację nie jestem Panu w stanie podać konkretnej kwoty, natomiast jeżeli operator jak i spółdzielnia odmówią Panu zapłaty stosownej kwoty, pozostaje droga sądowa.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć minus dwa =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Dyskoteka w budynku mieszkalnym

Mój dom sąsiaduje z budynkiem, w którym odbywają się dyskoteki. Czasami uczestniczy w nich ponad 300 osób. Dochodzi do zakłócania ciszy nocnej, bójek, dewastacji mienia nieruchomości sąsiednich, spożywania alkoholu poza dyskoteką, nie wspominając już o głośnej muzyce i drganiach. Bu

Zrzeczenie się prawa własności

Obecnie trwa sprawa o zniesienie współwłasności działki i domu. Współwłaściciele nie chcą dokonywać prac adaptacyjnych lokali, a mnie nie zależy na tym domu. Czy w czasie trwania sprawy mogę się zrzec udziału w prawie własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub gminy?

Lecznica dla zwierząt w budynku mieszkalnym

Mieszkam w budynku, w którym prowadzona jest lecznica dla zwierząt. Hałas związany z tą działalnością jest bardzo uciążliwy i trwa przez całą dobę. Budynek podlega pod spółdzielnię mieszkaniową. Co można z tym zrobić?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »