.
Mamy 13 789 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Udostępnienie dostępu do drogi publicznej dla planowanej inwestycji

Autor: Kiecana Kamil

Jak rozwiązać problem mieszkańców pięciu domków jednorodzinnych (z lat 60.) stojących przy gminnej, ale wewnętrznej drodze (ciąg pieszo-jezdny o nieprzepisowej obecnie już szerokości ok. 4 m)? Owa ślepa droga kończy się na kolejnej działce budowlanej. Nowy inwestor, starając się o pozwolenie na budowę, zaproponował dostęp do drogi publicznej dla czterech planowanych domków właśnie tą ślepą drogą, podczas gdy cała „jego” działka przylega bezpośrednio jedną z granic do drogi publicznej (ulica miejska z chodnikiem i poboczem). Wąski ciąg jest już dla nas wystarczająco uciążliwy dla przejazdu. Obawiamy o nasze bezpieczeństwo. Jednakże Miejski Zarząd Dróg nie widzi przeszkód w otwarciu tego ślepego zaułka dla kolejnych czterech domków. Czy możemy coś zrobić w tej sprawie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Udostępnienie dostępu do drogi publicznej dla planowanej inwestycji

Dojazd do działki zabudowanej

Zgodnie z § 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

„1. Do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach odrębnych. Szerokość jezdni stanowiącej dojazd nie może być mniejsza niż 3 m.

2.  Dopuszcza się zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu pieszo-jezdnego, pod warunkiem że ma on szerokość nie mniejszą niż 5 m, umożliwiającą ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów”.

Zgodnie z art. 145 kodeksu cywilnego:

„§ 1. Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna).

§ 2. Przeprowadzenie drogi koniecznej nastąpi z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości niemającej dostępu do drogi publicznej oraz z najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które droga ma prowadzić. Jeżeli potrzeba ustanowienia drogi jest następstwem sprzedaży gruntu lub innej czynności prawnej, a między interesowanymi nie dojdzie do porozumienia, sąd zarządzi, o ile to jest możliwe, przeprowadzenie drogi przez grunty, które były przedmiotem tej czynności prawnej.

§ 3. Przeprowadzenie drogi koniecznej powinno uwzględniać interes społeczno-gospodarczy”.

Dostęp do odpowiedniej drogi publicznej

Jeśli zatem przedmiotowa droga wewnętrzna będąca ciągiem pieszo-jednym nie posiada 5 m, to istnieją podstawy do kwestionowania przez Państwa zamiarom inwestora i sprzeciwiania się takiemu rozwiązaniu już na etapie postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę kierując sprzeciw do organu, który prowadzi postępowanie.

 

Przy założeniu, że droga ta nie jest publiczna (chociaż treść pytania może sugerować inaczej), to w grę wchodziłoby ustanowienie na niej służebności drogi koniecznej dla nowych mieszkańców.

 

Jak jednak wynika z ww. cytowanych przepisów Kodeksu cywilnego, warunkiem ustanowienia takiej służebności jest to, aby nieruchomość nie miała odpowiedniego dostępu do drogi publicznej. Z przekazanych informacji wynika natomiast, że nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej i to o korzystniejszych parametrach.

 

Powyższe kwestie to działania prawne, natomiast można rozważyć także działania okołoprawne, takie jak np. poruszenie tej kwestii na radzie miasta lub u włodarza miasta/ gminy. To również może przyczynić się do obrony Państwa interesów.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Kiecana Kamil

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach adwokackich i radcowskich. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, gospodarczym, administracyjnym, finansowym oraz prawie szkolnictwa wyższego. Podejmuje się obsługi prawnej podmiotów gospodarczych. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II minus 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl