Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Udostępnianie zdjęć za opłatą

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 14.07.2011

Zajmuję się robieniem zdjęć 3D towarów dla sklepu internetowego. Czy jeśli wykonam zdjęcia dla klienta, będę miała możliwość udostępniania ich komu innemu za opłatą, np. na zasadzie licencji?

Anna Sochaj-Majewska

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Poruszony przez Panią problem dotyczy sfery ochrony i rozporządzania majątkowymi prawami autorskimi, uregulowanej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

 

Wykonywane przez Panią zdjęcia 3D są utworem w rozumieniu art. 1 ust. 1 wymienionej ustawy. Zgodnie z jego treścią „przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór)”.

 

W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory m.in. fotograficzne – art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy.

 

Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nieukończoną (art. 1 ust. 3 ustawy), zaś „ochroną może być objęty wyłącznie sposób wyrażenia; nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne” (art. 1 ust. 21 ustawy). „Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności” (art. 1 ust. 4).

 

Pani, jako twórca fotografii, jest podmiotem prawa autorskiego (art. 8 ust. 1).


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prawo autorskie do stworzonego przez Panią utworu występuje w dwóch postaciach – autorskich praw osobistych i autorskich praw majątkowych.

 

Autorskie prawa osobiste to nierozerwalna więź autora z dziełem, nieograniczona w czasie i niepodlegająca zrzeczeniu się (art. 16 ustawy). Obejmuje ona prawo do:

 

  1. autorstwa utworu,
  2. oznaczania utworu swoim imieniem i nazwiskiem,
  3. do udostępniania go anonimowo,
  4. nadzoru nad sposobem korzystania z utworu,
  5. decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu,
  6. nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania.

 

Autorskie prawa majątkowe to przysługujące twórcy wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu (art. 17 ustawy). Autorskie prawa majątkowe gasną, co do zasady, z upływem 70 lat od śmierci twórcy (art. 36 pkt 1 ustawy).

 

Pani jako twórca może więc zawrzeć dowolną umowę, w której rozporządzi Pani swoimi majątkowymi prawami autorskimi do fotografii (licencję), na zasadzie cywilnej swobody umów, o ile na daną treść umowy wyrazi zgodę kontrahent. Może Pani również nie przenosić swoich majątkowych praw autorskich do utworu na zamawiającego daną fotografię albo przenieść je tylko w odniesieniu do niektórych pól eksploatacji.

 

Pola eksploatacji szczegółowo określa art. 50 ustawy. Należą do nich przykładowo: utrwalanie dzieł dowolną techniką, publiczne prezentowanie, wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą, wprowadzanie do pamięci komputerów, wykorzystywanie w internecie, modyfikowanie dzieła poprzez dokonywanie korekty, przeróbek i zmian, swobodne używanie i korzystanie z dzieła jak również z pojedynczych jego elementów w zakresie promocji i reklamy etc.

 

Zamawiający będzie miał prawo korzystać z wykonanej na jego zlecenie fotografii, gdyż została zrealizowana dla niego odpłatnie. Będzie mógł to czynić, rozpowszechniając ją nieodpłatnie w ramach tzw. dozwolonego użytku osobistego (art. 23 ust. 1 ustawy). Użytek osobisty obejmuje krąg bardzo bliskich osób, przy czym nie ma dokładnej definicji, jakie są to osoby, w każdym przypadku należy to ocenić zależnie od okoliczności sprawy.

 

„Przeniesienie własności egzemplarza utworu nie powoduje, że na nabywcę przechodzą autorskie prawa majątkowe do utworu” (art. 52 ust. 1), chyba że umowa zawiera inne postanowienia. Warto jednak zastrzec dla pewności, że te prawa nie zostaną przeniesione.

 

Określone postanowienie zawieranych przez Panią umów, obejmujących wykonanie fotografii, mogłyby brzmieć następująco:

 

„Wykonawca zachowuje wszelkie autorskie prawa majątkowe do przekazanego utworu i nie wyraża zgody na jakiekolwiek jego powielanie i udostępnianie przez Zamawiającego, poza przypadkami, kiedy zezwalają na to przepisy ustawy z dnia 24 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych”.

 

O tych wyjątkowych przypadkach była mowa wyżej (np. dozwolony użytek osobisty).

 

Wówczas, z takim zastrzeżeniem umownym, będzie Pani miała możliwość dysponowania swoimi majątkowymi prawami autorskimi do fotografii w drodze licencji na ich używanie. Umowa licencyjna dla swej ważności wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności (art. 53).

 

Umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu w okresie 5 lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę, chyba że zastrzeżono inny termin (art. 66).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I + trzy =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Import zabawek z Chin

Wraz z naszą spółką z o.o. rozważamy import zabawek z Chin. Mimo że producent zapewnia, że zabawki nie naruszają praw autorskich i mają certyfikaty – trudno wierzyć w to w 100%. Jak w tej sytuacji zabezpieczyć się przed ewentualnymi problemami w kwestii samego importu, ale też pra
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »