.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego wobec dorosłego syna

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 17.05.2010

Syn w lutym skończył 24 lata. Nie mam z nim dobrego kontaktu, nie wiem więc, czy studiuje. Z tego, co sam mówił, wynika, że obecnie jest na trzecim roku studiów, jednak ze względu na wiek powinien 5-letnie studia skończyć w tym roku w czerwcu. Chciałbym przestać płacić na niego alimenty – czy wystarczy, że wyślę mu takie oświadczenie? Może powinienem wezwać syna do przedłożenia zaświadczenia o studiowaniu? Dodam, że jestem obecnie bezrobotny i utrzymuję się z topniejących oszczędności.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W dniu 13 czerwca 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1431) o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, a wraz nią kilka zmian w zakresie obowiązku alimentacyjnego.

 

Podstawę dla istnienia obowiązku alimentacyjnego stanowi art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.io.):

 

§ 1. „Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

 

§ 2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

 

§ 3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się”.

 

Z definicji obowiązku alimentacyjnego wynika, iż obowiązek ten ustaje dopiero wówczas, gdy dziecko osiągnie samodzielność życiową, co z reguły łączy się z możliwością podjęcia pracy zarobkowej. Możliwość podjęcia pracy zarobkowej nie może być jednak rozpatrywana w oderwaniu od osobistej i życiowej sytuacji uprawnionego. Jeżeli mianowicie kontynuuje on naukę, uczy się zawodu, to za usprawiedliwione należy uznać dalsze alimentowanie go. Wykładania art. 133 § 1 nie może bowiem pozostawać w oderwaniu od art. 94, który nakłada na rodziców obowiązek troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i należyte przygotowanie go do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień. Jest przy tym oczywiste, że jedynie efektywne studiowanie pozwala synowi liczyć na alimentowanie go.

 

Istotne novum w dotychczasowych regulacjach stanowi § 3 cytowanego artykułu. Nie określono granicy wieku alimentacji dziecka. Brak możliwości łożenia na rzecz pełnoletniego dziecka może Pan podnieść w procesie o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

 

W procesie powinien Pan wykazać, iż w związku z Pana sytuacją majątkową (fakt pozostawania bezrobotnym, brak dochodów i utrzymywanie się wyłącznie z oszczędności) dalsze utrzymywania obowiązku alimentacyjnego wiąże się z uszczerbkiem w utrzymaniu własnym. Natomiast sytuacja syna, jego możliwości umożliwiają mu znalezienie zatrudnienia i usamodzielnienie się.

 

W powództwie powinien Pan wykazać wszystkie okoliczności wskazujące na możliwość podjęcia pracy i samodzielnego utrzymania syna (wskazując jego wiek, wykształcenie, stan zdrowia itp.) oraz opisać jego dotychczasowy tryb życia.

 

Podstawę do wniesienia pozwu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego stanowi art. 138 K.r.io.: „w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”.

 

Zmiany wysokości lub ograniczenia czasu trwania obowiązku alimentacyjnego można żądać wyłącznie w drodze powództwa przewidzianego w art. 138. Zmiana wyroku, którą ma na względzie cytowany przepis, może między innymi polegać na stwierdzeniu ustania obowiązku alimentacyjnego wobec odpadnięcia jednej z przesłanek uzasadniających ten obowiązek.

 

W razie ewentualnego procesu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego sąd zobowiąże syna do przedstawienia zaświadczenia o kontynuowaniu nauki, jednakże ciężar udowodnienia okoliczności, iż dalsze utrzymywanie obowiązku alimentacyjnego wiąże się z uszczerbkiem w utrzymaniu własnym, będzie spoczywać na Panu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 - osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »