.
Mamy 12 156 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uchylenie mandatu karnego – czyn kierowcy nie był wykroczeniem z art. 86 § 2 Kodeksu wykroczeń

Autor: Iwona Moryc • Opublikowane: 07.12.2010

Tydzień temu podczas cofania samochodem na parkingu obtarłem inny pojazd, co było moją ewidentną winą. Poszkodowany wezwał policję, która ukarała mnie mandatem w wysokości 100 zł oraz 6 punktami karnymi, powołując się na art. 86 § 2 Kodeksu wykroczeń, co w mojej ocenie jest niesprawiedliwe, a otrzymana ilość punktów zastrzeżona jest dla poważniejszych przypadków i nijak się ma do zadrapania lakieru. Nadmieniam, iż nie dmuchałem w alkomat i nie pobierano mi krwi, po wypisaniu mandatu zwrócono mi prawo jazdy i odjechałem z miejsca zdarzenia. W domu przemyślałem sprawę i uznałem, że powinienem odwołać się od przypisanego mi wykroczenia. Chciałbym poznać Państwa opinię w tej sprawie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasadą jest, iż mandat karny staje się prawomocny z chwilą jego odbioru przez osobę nim ukaraną. Oznacza to brak możliwości złożenia odwołania się od treści takiego orzeczenia.

 

Istotnym jest, iż jeżeli podmiot uprawniony do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego chce skorzystać z takiej formy ukarania sprawcy wykroczenia, powinien pouczyć osobę ukaraną o możliwości odmowy przyjęcia mandatu. Wiąże się to wówczas ze sporządzeniem wobec takiej osoby wniosku o ukaranie, które kieruje się do rozpoznania do sądu rejonowego.

 

Jedyna możliwość uchylenia mandatu karnego istnieje wówczas, gdy grzywna została nałożona za czyn niebędący wykroczeniem. Uchylenie następuje z urzędu lub na wniosek ukaranego złożony w terminie 7 dni od uprawomocnienia się mandatu (czyli od jego odbioru).

 

Zatem zasadnym jest wskazanie przesłanek wskazujących, iż nie popełnił Pan wykroczenia określonego w art. 86 § 2 K.w.

 

Art. 86 § 2 K.w. stanowi, iż:

 

„§ 2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1 (zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym), znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”.

 

Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 2006-10-12 (III KK 349/06 „Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych”, 2006/1/1939):

 

„Wykroczenia określonego w art. 86 § 2 KW może się dopuścić tylko osoba znajdująca się w stanie »po użyciu alkoholu«. Ustawa z dnia 28 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 roku Nr 147 poz. 1231) definiuje to pojęcie w art. 46 ust. 2, przyjmując, że »stan po użyciu alkoholu« zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do: a) stężenia we krwi od 0,2 promila do 0,5 promila alkoholu albo b) obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3”.

 

Zgodnie z tezą wyroku SN z 2003-04-29 (III KK 61/03 „Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych”, 2003/1/886):

 

„Sąd I instancji rozpoznając tę sprawę powinien mieć na względzie, że dla odpowiedzialności z art. 86 KW konieczne jest ustalenie, że sprawca nie zachował »należytej ostrożności«, a więc takiej, jaka była wymagana w danej sytuacji. Każdy uczestnik ruchu drogowego jest obowiązany do zachowania ostrożności, czyli do postępowania uważnego, przezornego, stosowania się do sytuacji istniejącej na drodze”.

 

Jeżeli w trakcie zdarzenia nie był Pan „po użyciu alkoholu”, oraz zachował należytą ostrożność – nie ma wykroczenia i zasadnym jest złożenie wniosku o uchylenie mandatu karnego.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego sprawca wykroczenia określonego zarówno w art. 86 § 1 i 2 otrzymuje 6 punktów karnych. Zatem, jeżeli nie był Pan po użyciu alkoholu, i tak liczba punktów wynosi 6.

 

Odwołując się do tego, co już zostało tu powiedziane, zwracam uwagę na fakt, iż przyjął Pan mandat, dlatego obecnie może Pan jedynie kwestionować, iż popełnił Pan wykroczenie.

 

Jeżeli nie badano Pana alkomatem, to brak podstaw do zakwalifikowania Pana działania jako wykroczenia z art. 86 § 2. Trudno uwierzyć, iż policjant stwierdził u Pana stan po użyciu alkoholu, nie dokonując w tym względzie badania alkomatem. Ponieważ funkcjonariusze też popełniają błędy, jeżeli w sądzie potwierdzi Pan swoją wersję zdarzenia, mandat zostanie uchylony.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa plus 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton