Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uchylenie części rachunku

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 16.04.2016

Mam dług w firmie telekomunikacyjnej sprzed 9 lat. Obecnie przebywam za granicą. Odsetki bardzo wzrosły i rachunek wynosi ok. 5 tys. zł. Wpłaciłam niedawno 2000 zł komornikowi. Czy mogę starać się o uchylenie części rachunku, np. odsetek?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zawsze istnieje możliwość umorzenia odsetek, ale niestety zależne to jest od woli wierzyciela. Komornik jest tu tylko organem wykonawczym i realizuje wolę wierzyciela, który złożył wniosek egzekucyjny, nie decyduje on o umorzeniu odsetek.

 

W tym celu zatem powinna się Pani zwrócić do wierzyciela – formy telekomunikacyjnej z prośbą o zwolnienie Pani z długu. Prawo polskie bowiem przewiduje właśnie zwolnienie z długu, co potocznie nazywa się umorzeniem. Zgodnie z treścią art. 508 Kodeksu cywilnego zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje. W praktyce najczęściej gdy np. zaoferuje się szybką spłatę, wierzyciele zgadzają się na zwolnienie z długu w zakresie odsetek, myślę, że dobrą wolę już Pani wykazała, wpłacając 2000 zł.

 

Proszę jednak pamiętać, że zgodnie z treścią art. 1026 Kodeksu postępowania cywilnego wydzieloną wierzycielowi sumę zalicza się przede wszystkim na koszty postępowania, następnie na odsetki, a w końcu na sumę dłużną. Przekładając to na praktykę, w pierwszej kolejności wpłata Pani jest przez komornika zaliczana na koszty postępowania egzekucyjnego czyli wynagrodzenie komornika w wysokości 15% egzekwowanej sumy i zaliczki wpłacone przez wierzyciela, następnie na odsetki i dopiero na dług wynikający z wyroku.

 

Jest jeszcze jedna istotna rzecz, o której być może Pani nie wie – a mianowicie odsetki zasądzone wyrokiem przedawniają się z upływem lat 3, z tego, co Pani napisała, dług datuje się na 9 lat wstecz, nie wiem, kiedy był wydany wyrok, ale i tak wierzyciel może domagać się odsetek maksymalnie za 3 lata wstecz, mówi o tym art. 125 Kodeksu cywilnego, który Pani w całości cytuję:

 

„Art. 125. § 1. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu”.

 

Aby uchylić się od zapłaty odsetek za ponad 3 lata wstecz, jeśli wierzyciel sam nie ograniczy wniosku egzekucyjnego, musi Pani wszcząć postępowanie przeciwegzekucyjne w sądzie polskim, ale argument ten może Pani podnieść w piśmie do wierzyciela ,zastrzegając, że jeśli nie ograniczy wniosku egzekucyjnego w tym zakresie, to wystąpi Pani z powództwem, w pozostałym zakresie pozostaje tylko zwolnienie z długu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem - 1 =

»Podobne materiały

Tymczasowo aresztowany a komornicza egzekucja środków z tzw. żelaznej kasy

Mój chłopak został tymczasowo aresztowany. Ma zadłużenie alimentacyjne. Czy komornik może mu zająć środki wpłacane na tzw. żelazną kasę i wypiskę? Czy jest jakaś kwota, której komornik zająć nie może? Wpłaty mniej więcej raz w miesiącu i wynoszą ok. 400 zł.

 

Zwrot kosztów dojazdu do komornika urzędującego w innym mieście

Otrzymałam wezwanie do stawienia się w kancelarii komorniczej w mieście (w którym wcześniej mieszkałam) znacznie oddalonym od mojego obecnego miejsca zamieszkania i zameldowania. Oświadczyłam już w liście do komornika, że nie posiadam dochodów ani majątku, jednak komornik wzywa mnie do złożenia wyja

 

Mąż nie płaci alimentów, mimo to darował swoje udziały w domu

Jestem w trakcie rozwodu. Sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu na 1500 zł, zadłużenie u komornika wynosi ponad 15 000 zł, a mąż wyzbywa się wspólnego majątku – darował swojej siostrze 1/2 naszego domu za dożywocie. Czy jest szansa na unieważnienie takiej darowizny? Trwa sprawa o

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »