.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ubezwłasnowolnienie - tok sprawy, dalsze czynności

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 12.11.2016

Zmarł mój tata, który założył sprawę cywilną o ubezwłasnowolnienie dla swojego rodzonego brata. Co teraz należy zrobić? Stryj ma termin na badania u biegłych na za 2 tygodnie. Co należy zrobić, żeby ta sprawa nie przepadła? Czy ja albo moja mama może być następcą prawnym taty w tym postępowaniu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego zwanego dalej K.p.c. oraz przepisy Kodeksu cywilnego – K.c.

 

Wniosek o ubezwłasnowolnienie może zgłosić:

 

  • małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie;
  • jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo;
  • jej przedstawiciel ustawowy.

 

Uczestnikami postępowania o ubezwłasnowolnienie są z mocy samego prawa prócz wnioskodawcy:

 

  • osoba, której dotyczy wniosek;
  • jej przedstawiciel ustawowy;
  • małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie.

 

Postępowanie toczy się z udziałem prokuratora. Organizacje pozarządowe, do których zadań statutowych należy ochrona praw osób niepełnosprawnych, udzielanie pomocy takim osobom lub ochrona praw człowieka, mogą wstąpić do postępowania w każdym jego stadium.

 

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, że osobiście radziłbym wysłanie pisma do sądu, ale także udanie się do prokuratury okręgowej właściwej dla miejsca zamieszkania wujka i złożenie wniosku o porozmawianie z prokuratorem prowadzącym sprawę. Powyższe ma o tyle istotne znaczenie, że prokurator jest uczestnikiem postępowania i jako taki może składać wniosek dowodowy. Jednym z wniosków dowodowych może być wniosek o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka, w osobie Pana na okoliczność zachowania wujka, ewentualnych Pana predyspozycji na stanowisko opiekuna prawnego w późniejszym etapie lub doradcy tymczasowego w czasie postępowania.

 

Zasadne w Pana przypadku byłoby także wniesienie o ustanowienie doradcy tymczasowego. Jeżeli wniosek o ubezwłasnowolnienie dotyczy osoby pełnoletniej, sąd może na wniosek uczestnika postępowania lub z urzędu, przy wszczęciu lub w toku postępowania, ustanowić dla niej doradcę tymczasowego, gdy uzna to za konieczne dla ochrony jej osoby lub mienia. Przed ustanowieniem doradcy tymczasowego należy wysłuchać osobę, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie. Doradcą tymczasowym należy ustanowić przede wszystkim małżonka, krewnego lub inną osobę bliską, jeżeli nie stoi temu na przeszkodzie wzgląd na dobro osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie. Innymi słowy na czas postępowania o ubezwłasnowolnienie częściowe lub całkowite mógłby Pan zostać doradcą tymczasowym.

 

Postanowienie o ustanowieniu doradcy tymczasowego traci moc z chwilą, gdy:

 

  • wniosek o ubezwłasnowolnienie został prawomocnie oddalony lub odrzucony albo postępowanie umorzono;
  • na skutek orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu ustanowiony został opiekun lub kurator.

 

Wyraźnie podkreślić należy, iż doradca tymczasowy co do zasady zostaje następnie, jeżeli okoliczności sprawy na to pozawalają, kuratorem lub opiekunem.

 

W chwili obecnej zasadne jest udanie się do prokuratury wraz z odpisem skróconym aktu zgonu Pana ojca i wnioskiem o dalsze podtrzymywanie wniosku o ubezwłasnowolnienie, ale już w tym przypadku przez prokuraturę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć minus jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl