.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ubezwłasnowolnienie męża

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 29.05.2009

Mój mąż ciężko zachorował. Z powodu nowotworu bardzo dziwnie się zachowuje. Obawiamy się o bezpieczeństwo swoje, jak również sąsiadów, gdyż mąż zrobił samodzielnie coś w rodzaju pistoletu. Często grozi nam, że wyprzeda lub rozda wszystko, co tylko będzie mógł. Jak zapobiec dysponowaniu majątkiem wspólnym przez chorego męża? Czy da coś powiadomienie policji? Nie mamy umowy o rozdzielności majątkowej.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W Pani sytuacji trzeba odróżnić kwestie spraw majątkowych związanych z chorobą męża od kwestii jego odpowiedzialności karnej za ewentualne przestępstwo, które by popełnił.

 

Postrzelenie sąsiada albo wyrządzenie innej krzywdy (w rozumieniu krzywdy fizycznej) osobie najbliższej przez Pani męża będzie postrzegane jako czyn zabroniony i będzie podlegać odpowiedzialności karnej, chyba że biegły na zlecenie sądu rozpoznającego sprawę ustaliłby, że Pani mąż z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem.

 

Ewentualne wezwanie policji nie rozwiąże jednak kwestii majątkowych, a w szczególności nie zniesie ryzyka wynikającego z możliwości rozporządzania przez Pani męża składnikami majątku własnego lub małżeńskiego.

 

Może Pani oczywiście wystąpić o separację (w ostateczności o rozwód) czy o zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej (albo przed sądem, jeżeli brak zgody co do zniesienia wspólności, albo w drodze umowy przed notariuszem, jeśli przewiduje Pani możliwość złożenia zgodnych wniosków), dzięki czemu majątek dorobkowy małżeński zostanie podzielony pomiędzy Panią i męża (zasadniczo dzieli się go po połowie), a nadto nie będzie Pani odpowiadać za zobowiązania zaciągnięte ewentualnie przez męża w przyszłości.

 

Nawet jednak powyższe rozwiązania nie uchronią Pani i innych potencjalnych spadkobierców męża (w tym Państwa wspólnych dzieci) przed rozporządzaniem przez męża częścią majątku dorobkowego, która mu przypadnie w udziale.

 

Ażeby w ogóle wyłączyć możliwość jakiegokolwiek skutecznego rozporządzania przez męża składnikami jego majątku (osobistego lub małżeńskiego) – bez osobnego wniosku o podział majątku, separację czy rozwód – może Pani wystąpić do sądu o ubezwłasnowolnienie męża. Czynność prawna (np. zawarta umowa) przez osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie jest bowiem nieważna. Ubezwłasnowolnienie następuje z mocy wyroku sądowego.

 

Do ubezwłasnowolnienia może dojść tylko wtedy, gdy zaistnieją w chwili orzekania o ubezwłasnowolnieniu dwie przesłanki, a mianowicie:

  • osoba, której dotyczy postępowanie o ubezwłasnowolnienie, jest chora psychicznie, niedorozwinięta umysłowo lub też dotknięta innego rodzaju zaburzeniami psychicznymi, w szczególności pijaństwem lub narkomanią,
  • wskutek tej choroby „nie jest w stanie kierować swym postępowaniem”.

 

Sąd Najwyższy doprecyzował tę kwestię w wyroku z 3 grudnia 1974 r. (I CR 580/74, niepubl.), gdzie wyjaśnił, że do ubezwłasnowolnienia nie wystarcza ustalenie choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, „musi występować nadto niemożność kierowania swym postępowaniem – gdy chodzi o ubezwłasnowolnienie całkowite, lub potrzeba udzielenia pomocy w prowadzeniu spraw – przy ubezwłasnowolnieniu częściowym”.

 

Dla osoby ubezwłasnowolnionej ustanawiana się opiekuna.

 

Sprawy o ubezwłasnowolnienie należą do właściwości sądów okręgowych, które rozpoznają te sprawy w składzie trzech sędziów zawodowych. Właściwy jest sąd miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, a w razie braku miejsca zamieszkania – sąd miejsca jej pobytu.

 

Wniosek o ubezwłasnowolnienie może zgłosić:

  • małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie,
  • jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo,
  • jej przedstawiciel ustawowy.

 

Postępowanie toczy się z udziałem prokuratora.

 

Osobę, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, sąd wysłuchuje niezwłocznie po wszczęciu postępowania; wysłuchanie powinno odbyć się w obecności biegłego psychologa oraz – w zależności od stanu zdrowia osoby, która ma być wysłuchana – biegłego lekarza psychiatry lub neurologa.

 

Zgodnie z art. 23 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych od wniosku pobiera się opłatę stałą w kwocie 40 zł.

 

Na koniec pragnę tylko podkreślić, że choć w odbiorze społecznym instytucja ubezwłasnowolnienia (szczególnie osoby bliskiej) jest odbierana raczej negatywnie, to podstawową rolą tej instytucji jest właśnie ochrona osób podlegających ubezwłasnowolnieniu oraz ich majątku przed nieświadomymi rozporządzeniami i skutkami tego typu rozporządzeń majątkiem własnym. Proszę więc uważnie tę ostatnią sugestię przemyśleć.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery minus trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl