Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ubezwłasnowolnienie małżonka

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 03.04.2014

Mój mąż dużo zarabia, ale ma skłonności do hazardu. Mamy rozdzielność majątkową. Jakiś czas temu mąż wziął kilka kredytów i stracił pieniądze na giełdzie. Co zrobić, aby mąż nie mógł wziąć więcej kredytów? Jak zabezpieczyć pieniądze na dzieci? Czy można w takiej sytuacji ubezwłasnowolnić małżonka?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.).

 

Poniższa odpowiedź została oparta na następujących faktach i ich prawnej ocenie. Z treści Pani pytania wynika, iż Pani małżonek ma skłonności do hazardu. Aktualnie bez opamiętania zaciąga kredyty, próbuje inwestować na giełdzie, czego skutkiem jest utrata pieniędzy.

 

Wyraźnie należy podkreślić, iż brak prawnych możliwości, które pozwoliłyby zablokować Pani małżonkowi możliwość zaciągania dalszych kredytów. Niestety na własnym przykładzie obserwuje Pani brak centralnego rejestru osób, które zaciągają kredyt, a następnie go nie spłacają.

 

Szansą dla Pani jest jedynie ubezwłasnowolnienie małżonka. Ubezwłasnowolnienie może być częściowe lub całkowite. Osoba pełnoletnia może być ubezwłasnowolniona częściowo z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, jeżeli stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw.

 

Osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem.

 

Dla ubezwłasnowolnionego całkowicie ustanawia się opiekę. Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się kuratelę.

 

Istotne jest, iż osoba całkowicie ubezwłasnowolniona nie ma zdolności do czynności prawnych. Osoba ubezwłasnowolniona częściowo może zawrzeć umowę, ale tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego. Zgodnie z art. 18 § 1 K.c. ważność umowy, która została zawarta przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego, zależy od potwierdzenia umowy przez tego przedstawiciela.

 

W mojej ocenie jedyną szansą jest próba uzyskania ubezwłasnowolnienia częściowego z uwagi na „innego rodzaju zaburzenia psychiczne”. Dla potrzeb niniejszej opinii przyjmuję, że „choroba psychiczna” i „niedorozwój umysłowy” nie występują, bowiem wówczas wskazałaby Pani na tego rodzaju zaburzenia małżonka.

 

Istotny w niniejszej sprawie jest pogląd, zgodnie z którym „pijaństwo, narkomania, marnotrawstwo i hulaszczy tryb życia same przez się nie uzasadniają ubezwłasnowolnienia. Może ono być jednak orzeczone, gdy przyczyny te, niezależnie od tego, czy są leczone, doprowadziły do zaburzeń psychicznych, uniemożliwiających choremu kierowanie swoim postępowaniem (patrz m.in. orz. SN: z 5 lipca 1968 r., II CR 126/67, OSNCP 3/68, poz. 44, z 18 maja 1972 r., II CR 138/72, OSNCP 12/72, poz. 221, z 5 lutego 1965 r., I CR 399/64, OSNCP 1/66, poz. 5 i z 14 stycznia 1983 r., I CR 480/82, OSNCP 10/83, poz. 158)”*.

 

Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, iż polskie prawo nie przewiduje możliwości zablokowania zaciągania kredytów. Jedyną szansą jest zatem wniosek o ubezwłasnowolnienie częściowe, jednak powyższe dla swej skuteczności, oprócz hulaszczego trybu życia małżonka oraz marnotrawienia pieniędzy, wymaga wykazania zaburzeń natury psychicznej u Pani małżonka. Powyższe może ocenić jedynie Pani jako osoba na co dzień przebywająca z małżonkiem.

 

Szansą dla Pani jest sądowe dochodzenie wypłaty wynagrodzenia małżonka do Pani rąk. Zgodnie z przepisem art. 28 § 1 K.r.o., jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka.

 

W tej sytuacji konieczne jest wykazanie, iż małżonek nie łoży na utrzymanie rodziny celem zaspokajania jej potrzeb.

 

 

 

 

*Dmowski Stanisław, Rudnicki Stanisław, Najnowsze wydanie: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, wydanie VIII, Warszawa 2007, s. 520.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 + IV =

03.11.2019

Witam , czy bratowa powinna nas jako rodzeństwo męża powiadomić o tym iż chce ubezwłasnowolnić męża?

Goska

»Podobne materiały

Zdalne zatrudnienie

Jestem Polakiem, ale mieszkam w Niemczech i tu mam stałą pracę. Obecnie mam możliwość pracować dla mojej firmy, ale w Polsce, w moim miejscu zamieszkania (telepraca). Czy takie zdalne zatrudnienie może wciąż odbywać się na podstawie umowy o pracę? Jeśli tak, co z ZUS-em i podatkami? Co zrobić, jeśli

 

Ubezwłasnowolnienie ojca

Nasz ojciec jest po dwóch wypadkach. W wyniku pierwszego wypadku doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu (częściowy paraliż, ubytek mózgu). Z pomocą najbliższych jakoś sobie radził (ma swoje mieszkanie). Niestety nigdy nie zgadzał się na profesjonalną pomoc medyczną. Od jakiegoś czasu ojciec podejmuje

 

Ubezwłasnowolnienie a zdjęcie zajęć komorniczych z emerytury

Chcę złożyć do sądu okręgowego wniosek o ubezwłasnowolnienie ojca, jest osobą w wieku 80 lat, bardzo schorowaną fizycznie i psychicznie.Na wniosek komornika sądowego ma kilka zajęć swojej emerytury z ZUS-u, ojciec podpisywał różne umowy, których nie opłacał z tego względu, że choruje. Czy po ubezwła

 

Pieniądze ze sprzedaży domu osoby ubezwłasnowolnionej

Mama jest osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną. Opiekunem prawnym jest siostra. 5 lat temu zmarł nasz tata. Teraz chciałyśmy sprzedać dom, bo jest on stary. Sąd zezwolił na sprzedaż, ale nakazał, aby za połowę domu mamy oraz za 1/3 mamy pieniądze wpłaci na mamy konto i konto to zostanie zablokowane.

 

Czy mogę sprzedać majątek osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej?

Moja mama prawdopodobnie zostanie całkowicie ubezwłasnowolniona, złożyłam już dokumenty. Jest w ostatniej fazie Alzheimera. Ma opiekunkę od 2 lat, ale już nie daję rady jej utrzymywać. Mama mieszka w innym mieście i chcę ją umieścić w prywatnym domu opieki. Co z majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej?

 

Problem z synem narkomanem

Mój syn jest narkomanem. Spłaciłam za niego już wiele pożyczek tzw. chwilówek, ale niestety to nie ma końca. Spłacając go, otwieram mu kolejną furtkę na kolejne pożyczki. Czy mogę poprosić syna, aby sam się ubezwłasnowolnił tymczasowo, na czas wyleczenia? Muszę dokonać jakiegoś szantażu, że spłacę k

 

Były mąż chce się zrzec praw rodzicielskich do dziecka, czy obecny mąż może je przysposobić?

Mam dwoje dzieci z poprzedniego małżeństwa: kilkuletnią córkę i nastoletniego syna. Od 3 lat jestem w nowym związku małżeńskim. Były mąż regularnie zabiera dzieci, płaci też alimenty. O ile kontakty z synem są poprawne, o tyle z córką kontakty są złe. W trakcie rozwodu wyprowadziłam się z dziećmi z

 

Jak wyegzekwować należną część spadku po rodzicach?

Sprawa dotyczy spadku po rodzicach. Spadkobiercami są trzy córki, testamentu nie było. W skład spadku wchodzą 4 nieruchomości, każda o innej wartości. Dwie z nich (mieszkanie i garaż) są zajmowane przez jedną ze spadkobierczyń. Pozostałe to dom jednorodzinny i sklep. Nieruchomości nie zostały jeszcz

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »