.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ubezwłasnowolnienie całkowite

Otrzymałam pytanie z sądu okręgowego, czy zgadzam się być opiekunem prawnym mojej ubezwłasnowolnionej mamy. Co to znaczy? Czy już zostałam wybrana, aby pełnić tę funkcję? Wiem, że mój brat też chce być opiekunem prawnym mamy. Czy on także dostał takie pytanie? Mama jest ubezwłasnowolniona całkowicie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sąd, który wydał orzeczenie o ubezwłasnowolnieniu całkowitym Pani mamy, z urzędu zawiadamia sąd opiekuńczy o konieczności ustanowienia dla niej opiekuna prawnego.

 

Zgodnie z art. 145 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego opiekę ustanawia sąd opiekuńczy, skoro tylko poweźmie wiadomość, że zachodzi prawny po temu powód.

 

Dlatego też sąd opiekuńczy wszczął postępowanie dotyczące ustanowienia opiekuna dla Pani mamy.

 

Kiedy powstaje konieczność ustanowienia opieki (również dla osoby ubezwłasnowolnionej), sąd zazwyczaj w pierwszej kolejności szuka opiekuna wśród krewnych takiej osoby (rodzice, rodzeństwo, małżonek, dzieci). Dlatego zapytanie o podjęcie opieki prawnej sąd skierował do Pani, a także zapewne do Pani brata, a więc do osób z najbliższej rodziny Pani mamy.

 

Jeżeli chce Pani dowiedzieć się, do kogo – oprócz Pani – zostało skierowane pismo z pytaniem o wyrażenie zgody na bycie opiekunem, może Pani udać się do sądu i sprawdzić to w aktach sprawy.

 

Fakt, że zostało do Pani skierowane pismo z sądu z pytaniem, czy zostanie Pani opiekunem prawnym mamy, nie oznacza, że została Pani już wyznaczona opiekunem. Jest to dopiero pytanie, czy Pani się tego podejmie.

 

Sąd rozpoznaje sprawy o ustanowienie opieki w postępowaniu nieprocesowym. Jeżeli postępowanie jest wszczynane z urzędu, to zawiadamiani są też uczestnicy postępowania.

 

Sąd, wyznaczając opiekuna dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, kieruje się przede wszystkim ochroną interesów takiej osoby i pomocą dla niej przy dokonywaniu czynności. W konsekwencji sąd opiekuńczy będzie oceniał, która z potencjalnych osób mogących zostać opiekunem prawnym, daje lepszą gwarancję ochrony interesów osoby ubezwłasnowolnionej.

 

Jeżeli wyrazi Pani zgodę na bycie opiekunem Pani mamy, to wtedy będzie Pani musiała złożyć przyrzeczenie przed sądem.

 

Zgodnie z art. 590 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.), obejmując opiekę, opiekun składa następujące przyrzeczenie: „Przyrzekam, że powierzone mi obowiązki opiekuna wykonam z całą sumiennością i zgodnie z interesem społecznym, mając zawsze na względzie dobro osoby podlegającej mojej pieczy”.

 

Następnie po złożeniu przyrzeczenia przez opiekuna sąd opiekuńczy wydaje mu zaświadczenie (art. 591 § 1 K.p.c.).

 

Złożenie przyrzeczenia będzie się odbywało na posiedzeniu sądu i wtedy osoba, która zgodzi się być opiekunem, powinna stawić się w sądzie.

 

Może się również okazać, że np. więcej niż jedna osoba chce być opiekunem. W takiej sytuacji zazwyczaj sąd przed podjęciem decyzji, kogo ustanowi opiekunem, wysłuchuje kandydatów na opiekuna, aby wybrać osobę, która najlepiej będzie dbała o dobro osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. Jeżeli chcą Państwo (tj. Pani i Pani brat) być opiekunami prawnymi mamy, to sąd może również wysłuchać Państwa na posiedzeniu.

 

W celu uzyskania informacji co do aktualnego przebiegu sprawy o wyznaczenie opiekuna dla Pani mamy najlepiej udać się do sądu i przejrzeć akta sprawy.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX - trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl