Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ubezpieczenie ZUS a zatrudnienie współmałżonka

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 03.12.2014

Zatrudniony przez przedsiębiorcę małżonek, jako osoba z nim współpracująca, podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu, a także ubezpieczeniu zdrowotnemu. Dobrowolny charakter ma natomiast co do zasady ubezpieczenie chorobowe.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W większości przypadków małżonek zatrudniony przez przedsiębiorcę będzie traktowany jako osoba współpracująca przy wykonywaniu działalności gospodarczej, za którą zgodnie z art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych1 uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia (nie dotyczy to osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego).

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 oraz 12 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoby współpracujące z przedsiębiorcą w wykonywaniu działalności gospodarczej podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Ubezpieczenie chorobowe zgodnie z art. 11 ust. 2 powyższej ustawy jest w przypadku takich osób dobrowolne. Obowiązkowe jest jednak również ubezpieczenie zdrowotne małżonka, będącego osobą współpracująca przy wykonywaniu działalności (art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych2).

 

Wysokość składek, które muszą być odprowadzone z tytułu zatrudnienia współmałżonka współpracującego z przedsiębiorcą obliczana jest w analogiczny sposób, jak dla samego przedsiębiorcy. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi w takim przypadku zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi natomiast zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.

 

Możliwa jest oczywiście sytuacja, w której współmałżonek nie pozostaje z przedsiębiorcą we wspólnym gospodarstwie domowym (np. w wyniku separacji orzeczonej przez sąd), a jest przez niego zatrudniony. W takim przypadku składki ZUS za współmałżonka powinny być odprowadzane na takich samych zasadach, jak za każdego innego pracownika, a podstawę ich wymiaru stanowić będzie wynagrodzenie małżonka. Oznacza to również obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe.

 

 

 

 

______________________________

1 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1442, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 03.12.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 + 3 =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki