.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ubezpieczenie rolnika, gdy podejmie pracę w UE

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 05.05.2015

Jestem właścicielem gospodarstwa rolnego, które zapisali mi rodzice. Jednak od kilku lat pracuję wraz z żoną w Niemczech (mamy stałe prace, pełne etaty). Przez cały ten okres opłacaliśmy w Polsce składki KRUS, ale natknęliśmy się na artykuł, z którego wynika, że nie podlegamy rolniczemu ubezpieczeniu od chwili podjęcia pracy w UE – proszę o wyjaśnienie tej kwestii. Ziemię wydzierżawiamy rolnikowi, który w zamian opłaca podatek i część dotacji przekazuje nam. Jeśli nas wypiszą z KRUS, mamy szansę na odzyskanie zapłaconych składek? Czy będziemy musieli zwracać dotacje? Czy wzrośnie nam podatek za ziemię?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z zasadą ogólną osoby, do których ma zastosowanie Rozporządzenie 883/2004, podlegają ustawodawstwu tylko jednego państwa członkowskiego. Podleganie przez osobę przemieszczającą się we Wspólnocie systemowi zabezpieczenia społecznego tylko jednego państwa członkowskiego jest nieodzowne do uniknięcia zbiegu mogących mieć zastosowanie przepisów ustawodawstw krajowych, jak również mogących z tego wyniknąć problemów.

 

Czynnikiem decydującym o zastosowaniu właściwego ustawodawstwa w stosunku do osób:

 

  • aktywnych zawodowo – jest miejsce wykonywania pracy,
  • nieaktywnych zawodowo – miejsce zamieszkania.

 

Jak stanowi art. 11 ust. 3a rozporządzenia 883/2004, osoba wykonująca pracę najemną lub pracę na własny rachunek podlega ustawodawstwu tego państwa członkowskiego, na terytorium którego wykonuje pracę. W tej sytuacji nie ma zatem znaczenia miejsce zamieszkania pracownika, siedziba jego pracodawcy lub to, gdzie prowadzący działalność ją zarejestrował.

 

W przypadku osób zatrudnionych lub pracujących na własny rachunek na statku na morzu właściwym ustawodawstwem będzie ustawodawstwo tego państwa, pod banderą jakiego pływa statek. Jednakże osoba zatrudniona na pokładzie statku pod banderą jednego państwa, a otrzymująca wynagrodzenie za pracę od pracodawcy mającego siedzibę na terytorium innego państwa, podlega ustawodawstwu tego państwa, gdzie pracodawca ma swoją siedzibę lub gdzie prowadzi swoją działalność, o ile jednak pracownik zamieszkuje na terytorium tego państwa (art.11 ust. 4 Rozporządzenia 883/2004).

 

W art. 7 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników stwierdza się, że „ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy:

 

  1. rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny,
  2. domownik rolnika, o którym mowa w pkt 1

    – jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych”.

 

Podjęcie pracy zarobkowej automatycznie wykluczyło Pana z ubezpieczenia KRUS.

 

Im szybciej Pan to zgłosi, tym lepiej, bo niepotrzebnie opłaca Pan składki. Okres ten nie zdubluje się Panu do emerytury czy składek.

 

Składki wpłacone nienależnie z okresu 5 lat KRUS ma obowiązek zwrócić.

 

Dotacje pobiera dzierżawca – nie Wy. Więc nie ma podstaw, aby je zwracać. To dzierżawca ma spełniać warunki, a nie właściciel, który wydzierżawił grunt. Jedno drugiemu tu nie przeszkadza.

 

Podatek od gruntu nie ma nic wspólnego z ubezpieczeniem społecznym. Uchwalany jest przez radę gminy i zależy od klasy użytku i sposobu użytkowania, a także charakteru działki – a nie ubezpieczenia właściciela.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V minus cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »