.
Mamy 13 887 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ubezpieczenie OC auta, które już nie istnieje

Zostałem z dowodem rejestracyjnym samochodu. Auto zostało zezłomowane, nie mam jednak dokumentu, który by to potwierdzał. Nie wiem też, który zakład tę usługę wykonał, gdyż sprawę załatwiała moja żona, z którą nie mam kontaktu (przebywa za granicą). Muszę więc płacić OC za coś, czego już nie posiadam. Czy zapłacenie kary (tzn. wyrejestrowanie auta) rozwiąże sprawę? Czy jest jakiś sposób, żeby ten problem rozwikłać bez angażowania policji, gdyż musiałbym oskarżyć żonę, a chciałbym tego uniknąć?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ubezpieczenie OC auta, które już nie istnieje

Wyrejestrowanie pojazdu który już fizycznie nie istnieje

Niewątpliwie jest to sytuacja niepożądana i należy bezsprzecznie dążyć do wyrejestrowania pojazdu już faktycznie nieistniejącego.

 

Już na wstępie pozwolę sobie na dygresję: rzecz nie w tym, jaką karę Pan zapłaci, ale w tym, aby skutecznie w świetle prawa „zdjąć” z Pana zobowiązania posiadacza auta, zwłaszcza związane z ubezpieczeniem OC. Ponadto naturalną koleją rzeczy powinno być zaktualizowanie stanu prawnego wobec jego niezgodności z rzeczywistym stanem rzeczy.

 

Niewątpliwie musi Pan dokonać skutecznie dwóch niezbędnych czynności:

 1. wyrejestrować auto,
 2. rozwiązać umowę OC z ubezpieczycielem.

Kiedy auto może być wyrejestrowane i gdzie to zrobić?

Ad 1.

W celu wyrejestrowania samochodu należy udać się do wydziału komunikacji, w którym auto zostało zarejestrowane (właściwego miejscowo). Na wniosek Pana, jako właściciela, samochód zostanie wyrejestrowany przez organ właściwy miejscowo ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu.

 

Przepisy określają, że auto może zostać wyrejestrowane w przypadku:

 • jego kradzieży – właściciel musi wówczas złożyć oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania,
 • jego wywozu z kraju – gdy zostało zarejestrowane za granicą lub zbyte za granicą,
 • jego zniszczenia (kasacji) za granicą,
 • udokumentowania trwałej i zupełnej utraty jego posiadania bez zmiany w zakresie prawa własności – w tym przypadku przedkłada się dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadanego pojazdu, dokument potwierdzający wniesienie przez właściciela pojazdu opłaty na rzecz miasta na realizację zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości w mieście.
 • przekazania go przedsiębiorcy, który prowadzi stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów (tzw. złomowanie).

 

Jak widać, jest to zamknięty katalog, dlatego musi Pan mieć świadomość, że tylko takie powody wchodzą w rachubę. Teoretycznie najłatwiej byłoby Panu skorzystać z przedostatniej możliwości, jednak problem praktyczny jest taki, że powinien Pan oddać nie tylko dowód, ale i tablice rejestracyjne. Wnioskuję z Pana opisu, że ich Pan nie posiada.

Brak dokumentu zaświadczającego zezłomowanie auta - co zrobić?

Pozostają Panu dwa rozwiązania: zdecydowanie żądać w punkcie złomowania wydania zaświadczenia (takie punkty mają stosowne ewidencje, auto nie znika we mgle, jest odnotowywany jego VIN, a złomujący ma obowiązek wydać stosowne zaświadczenie). Jeżeli z jakichkolwiek względów jest to jednak niemożliwe, to proszę wyjaśnić w wydziale komunikacji, że fizycznie auto nie istnieje, dlatego nie ma Pan tablic (kłamstwo o kradzieży lub fikcyjnej sprzedaży definitywnie odradzam!).

 

Nie gwarantuję Panu, że wydział komunikacji zaakceptuje bez szemrania to, że auto nie istnieje, ale jedno jest pewne: nie powinien pozostawiać Pan formalnego bytu auta „bezwolnemu tokowi sprawy”. W przeciwnym razie bowiem ubezpieczenie samo nigdy nie wygaśnie i formalnie będzie wymagalne. Tylko skuteczne wyrejestrowanie auta pozwoli w tym przypadku ostatecznie zamknąć polisę OC.

 

Mając na uwadze powyższe, proszę dokonać tej czynności i z odpowiednim dokumentem (decyzją) udać się do ubezpieczyciela, aby poczynić kolejny niezbędny krok.

Rozwiązanie umowy OC

Ad. 2.

Przepis ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych reguluje rozwiązanie umowy jednoznacznie:

 

„Art. 33. [Rozwiązanie umowy] Umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ulega rozwiązaniu:

 1. z upływem okresu, na który została zawarta;
 2. z chwilą wyrejestrowania pojazdu mechanicznego;
 3. z dniem odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 29 ust. 3;
 4. w przypadkach określonych w art. 31 ust. 1 i 4;
 5. z chwilą udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznościach niepowodujących zmiany posiadacza, z uwzględnieniem art. 79 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym;
 6. z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, z uwzględnieniem art. 474 i art. 476 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535)”.

Czy należy poinformować ubezpieczyciela o wyrejestrowaniu auta?

Dlatego ubezpieczyciela należy poinformować o wyrejestrowaniu auta i związanym z tym faktycznym brakiem przedmiotu ubezpieczenia. W tym celu do pisma proszę załączyć kopię decyzji wyrejestrowania auta, ewentualnie złożyć stosowne oświadczenie. Jeżeli w wyniku jakichkolwiek automatycznych działań ubezpieczyciela Pana auto trafiłoby omyłkowo do rejestru samochodów nieubezpieczonych z uwagi na brak kontynuacji polisy OC, proszę efektywnie bronić się decyzją wyrejestrowującą auto oraz rozwiązać umowę z ubezpieczycielem, jak również powołać się na poniższe przepisy, które swym zakresem nie obejmują obowiązku opłacenia OC auta wyrejestrowanego – przestaje ono być pojazdem samochodowym i nigdy nie wróci do obrotu.

 

„Art. 29. [Umowa OC posiadaczy pojazdów mechanicznych] 1. [13] Posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych:

 1. najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego, z wyjątkiem pojazdów historycznych;
 2. przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b, oraz pojazdów historycznych;
 3. przed przekroczeniem granicy, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym wprowadzanym do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie posiada ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych;
 4. przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a, które nie zostały zarejestrowane;
 5. przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b, oraz pojazdów historycznych, które nie zostały dopuszczone do ruchu;
 6. przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów zarejestrowanych za granicą, niedopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 7. najpóźniej w dniu ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w przypadku określonym w art. 28 ust. 3;
 8. najpóźniej w dniu rozwiązania się dotychczasowej umowy w przypadkach określonych w art. 27 ust. 6 oraz w art. 31 ust. 1 i 4”.

 

Wszystkie ww. przesłanki ustawowe nie dotyczą tak właśnie wyrejestrowanego auta, które niejako kończy swoje istnienie jako pojazd, nie może więc ono oczekiwać na rejestrację czy jakikolwiek powrót do udziału w ruchu. Dlatego też OC posiadacza pojazdu przestaje być jakkolwiek celowe. Niewątpliwie dotyczy to jedynie przypadków, w których po prostu auta nie ma – niekoniecznie z takich powodów jak Pana – ale np. z uwagi na jego zupełny demontaż i wyrejestrowanie.

 

Po przedstawieniu możliwości prawnych i regulacji muszę niestety stwierdzić, że Pana sytuacja jest nietypowa i bez wątpienia może napotkać na opór, zwłaszcza urzędników przy wyrejestrowaniu auta. Proszę jednak wykazać się stanowczością i wyjaśnić, że Pan auta nie ma, a podmiot złomujący odmówił wydania po fakcie stosownego zaświadczenia. Kiedy uzyska Pan wyrejestrowanie auta, rozwiązanie umowy ubezpieczenia będzie czystą formalnością.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Eliza Rumowska

Administrator portalu ePorady24, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego prawniczka. Specjalizuje się w prawie cywilnym, zwłaszcza w prawie konsumenckim (reklamacje, gwarancje itp.). Z serwisem ePorady24 związana od początku jego istnienia, obecnie udziela porad w najbardziej złożonych sprawach. W swej wieloletniej karierze pracowała jako powiatowy rzecznik konsumentów, sekretarz gminy, inspektor ds. kredytów oraz radca w TP SA. Od 2008 r. prowadzi własne biuro prawne, jako prokurent obsługuje trzy spółki prawa handlowego, współpracuje z samorządem terytorialnym przy realizacji programów dotowanych z UE.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 2 + zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl