Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ubezpieczenie firmy od odpowiedzialności cywilnej

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 15.05.2014

W przetargu występuje jako oferent spółka komandytowa, której wspólnikiem odpowiedzialnym jest spółka z o.o. Która spółka musi mieć ubezpieczenie firmy od odpowiedzialności cywilnej dla działalności gospodarczej, aby spełnić wymogi ustawy o zamówieniach publicznych?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pyta Pan o dwie spółki i konieczność ubezpieczenia firmy. Spółka komandytowa jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

W ramach tej spółki jej wspólnikiem jest osoba prawna (spółka z o.o.) i ta spółka z o.o. jest komplementariuszem. Odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej.

Spółka komandytowa jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której Kodeks spółek handlowych przydzielił podmiotowość prawną.

Spółka komandytowa w związku z tym może nabywać we własnym imieniu prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać oraz być pozywana. Spółka komandytowa jest podatnikiem podatku VAT. Nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Ma zatem zdolność do czynności prawnych, ale nie posiada osobowości prawnej (określana jest niekiedy jako „ułomna osoba prawna”). Są to jednostki prawne, którym żaden przepis nie przyznaje osobowości prawnej, ale przyznaje prawo do zaciągania zobowiązania i do nabycia prawa.

Za zobowiązania ułomnych osób prawnych odpowiedzialność subsydialną podejmują jej członkowie, tzn. jednostka odpowiada swoim majątkiem, ale kiedy okaże się niewypłacalna – odpowiadają jej członkowie.

Na podstawie art. 117 Kodeksu spółek handlowych „spółkę reprezentuje komplementariusz, który z mocy umowy spółki albo prawomocnego orzeczenia sądu nie zostali pozbawieni prawa jej reprezentowania”. Sposób reprezentacji można dogodnie ukształtować w umowie spółki. Reprezentacja przez komplementariusza może odbywać się jednoosobowo lub przez prokurenta z każdym z komplementariuszy.

 

Komplementariusz jednak tylko reprezentuje. Jeżeli zaciąga zobowiązania, to w imieniu spółki komandytowej. Działa w jej imieniu.

Natomiast stosownie do ustawy o zamówieniach publicznych (art. 1 pkt 11) „przez wykonawcę – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego”.

Oferta jest składana przez spółkę komandytowa, a nie przez jej wspólnika – spółkę z o.o. Aczkolwiek sama spółka z o.o. jako odrębny podmiot ma także prawo do złożenia oferty – wtedy będzie odrębnym oferentem, a w razie wygrania przetargu odrębnym wykonawcą.

W tej sprawie spółka z o.o. nie występuje jako wykonawca. A więc wymogi ustawy o zamówieniach publicznych nie odnoszą się do niej, a odnoszą się do podmiotu, w imieniu którego oferta jest składana.

Zamawiający ma prawo zażądać polisy OC od oferenta, zatem ubezpieczenie firmy jest wymagane. Nie ma prawa żądania takiej polisy od wspólnika oferenta lub od podmiotu działającego w imieniu oferenta.

Tak samo jest w przypadku spółki jawnej. OC posiadać musi spółka, a nie jej wspólnicy, ponieważ to spółka jawna jest oferentem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć plus jeden =

»Podobne materiały

Ubezpieczenie budynku w dwóch firmach ubezpieczeniowych

Przed dwoma laty ubezpieczyłem w dwóch firmach ubezpieczeniowych mój nowo wybudowany dom na sumę ubezpieczeniową po 500 tys. zł od szkód powstałych w wyniku zdarzeń niszczących. Latem tego roku nad moją miejscowością przeszła nawałnica wyrządzając szkodę w budynku na ok. 80 tys. zł według koszt

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »