.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ubezpieczenie zdrowotne po zakończeniu nauki przez inwalidę

Autor: Wioletta Dyl

Chciałbym się dowiedzieć, czy po zakończeniu nauki (5 lipca skończyłem studia magisterskie) przysługuje mi jeszcze ubezpieczenie zdrowotne – miesiąc czy 4 miesiące od ukończenia studiów? Jak można nabyć ubezpieczenie zdrowotne? Jestem chory i posiadam drugą grupę inwalidzką (umiarkowaną). Czy w urzędzie pracy można dać zwolnienie lekarskie i brać ubezpieczenie zdrowotne na czas choroby oraz czy II grupa inwalidzka daje możliwość wpisania się do ubezpieczenia rodziców?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ubezpieczenie zdrowotne po zakończeniu nauki przez inwalidę

Ubezpieczenie studenta

Każdy uczeń lub student objęty jest ubezpieczeniem zdrowotnym: do ukończenia 26. roku życia do ubezpieczenia zdrowotnego zgłaszają go rodzice lub opiekunowie prawni, po ukończeniu 26. roku życia do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza go uczelnia.
Jeżeli student skończy 26. rok, to aby zostać objętym ubezpieczeniem, musi złożyć wniosek do uczelni, aby ta zgłosiła go do ubezpieczenia. Będzie ubezpieczony tak długo, jak długo będzie się uczył, czyli do dnia obrony pracy dyplomowej, niemniej ubezpieczenie działa jeszcze przez 4 miesiąca od tego dnia.

Ubezpieczenie osoby niepełnosprawnej

Sam fakt posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie powoduje automatycznie uzyskania prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Natomiast mogą ubezpieczyć rodzice. Zgodnie bowiem z art. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych członkiem rodziny, które można ubezpieczyć jest m.in. dziecko własne do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat. Jeżeli natomiast posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne równorzędne – ograniczenia wiekowego nie ma.

Uzyskanie ubezpieczenie zdrowotnego

Uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego może nastąpić poprzez podjęcie przez Pana zatrudnienia lub poprzez zarejestrowania się przez Pana w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej – o ile nie mają innego tytułu do tego ubezpieczenia. Świadczenie to, zgodnie z art. 37 ustawy o pomocy społecznej przysługuje m.in. pełnoletniej osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli dochód jej i dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

 

Osobom pobierającym z urzędu pracy świadczenia zdrowotne przysługują także w okresie czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, którą należy udokumentować zwolnieniem lekarskim. Zwolnienie to powinno być wystawione na stosownym formularzu ZUS ZLA, na którym jako dane płatnika wskazuje się dane urzędu pracy, gdzie jest się zarejestrowanym. Jeśli będzie się niezdolnym do pracy z powodu choroby przez nieprzerwany okres 90 dni, to wiąże się to z pozbawianiem statusu bezrobotnego, a tym samy utratą prawa do wypłacanych świadczeń z upływem ostatniego dnia okresu 90-dniowego.

 

Zatem pozostawanie w rejestrze bezrobotnych zapewni ubezpieczenie zdrowotne, a co za tym idzie, również prawo do świadczeń z publicznej opieki zdrowotnej.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V minus cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl