Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Trzecia umowa na czas określony a ustawa antykryzysowa

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 28.07.2010

Tematem mojego pytania jest trzecia umowa na czas określony. Otóż zostałem zwolniony z pracy, choć to nie ja zawiniłem i mam na to dowody. Pierwszą umowę zawarłem w lipcu 2009 roku, następną – w listopadzie, a w marcu, gdy powinna zostać podpisana trzecia umowa, podpisaliśmy tylko aneks do umowy zmieniający warunki umowy, m.in. przedłużenie trwania umowy aż do 2015 roku, czyli była to niejako trzecia umowa na czas określony! Czy rzeczywiście ten aneks można potraktować jako trzecią umowę, czyli jako umowę na czas nieokreślony? Czy mogę w sądzie zarzucić pracodawcy unikanie podpisania trzeciej umowy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odnosząc się do treści Pana wiadomości, na samym wstępie wskazać należy na obowiązywanie ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Ustawa w określonym zakresie wyłączyła na okres w niej wskazany stosowanie art. 251 § 1 K.p. Zgodnie z przepisem zawartym w tym artykule „zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej, a nawiązaniem kolejnej umowy o prace nie przekroczyła jednego miesiąca”. Oznacza to, że trzecia umowa na czas określony staje się de facto – tak jak Pan mówi – umową na czas nieokreślony.

 

Uwagę należy zwrócić także na § 2 wspomnianego artykułu: „Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po jej rozwiązaniu, kolejnej umowy o pracę na czas określony w rozumieniu § 1”. Jest to regulacja działania popularnie nazywanego aneksowaniem umów, będącego próbą obejścia tegoż przepisu.

 

Sytuacja w której się Pan znalazł, jest niekorzystna z uwagi na obowiązywanie wspomnianej wyżej ustawy, tzw. ustawy antykryzysowej. Norma prawna zawarta w art. 35 ust. 1 tejże ustawy wskazuje, iż „do umów o pracę zawartych na czas określony trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy nie stosuje się przepisów art. 251 K.p.”, czyli wspomnianego przepisu, który mówi, że trzecia umowa na czas określony staje się umową na czas nieokreślony.

 

Nie ma tutaj znaczenia, czy w dniu wejścia w życie ustawy zawarta zostaje pierwsza umowa o pracę na czas określony, czy też następuje zawarcie przy zachowaniu ciągłości zatrudnienia drugiej umowy o pracę na czas określony. W związku bowiem z art. 13 ust. 1 „ustawy antykryzysowej” okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie kolejnych umów o pracę na czas określony między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 24 miesięcy.

 

Przenosząc rozważania teoretyczne na grunt przedmiotowej sprawy, wskazać należy, że nie ma podstawy prawnej do wystąpienia z powództwem o ustalenie treści stosunku pracy, tj. żądanie uznania wspomnianego aneksu jako tego, że była to trzecia umowa na czas określony. Tym samym dochodzenie odszkodowania jest niemożliwe na tej podstawie.

 

W treści swojego pytania wskazał Pan, iż rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło niesłusznie, mianowicie w związku z pociągnięciem Pana do odpowiedzialności, mimo że winna była inna osoba. O ile Kodeks pracy nie wymaga przy rozwiązywaniu umowy o pracę na czas określony podania przyczyny wypowiedzenia, o tyle zachowane muszą być podstawowe kanony prawa pracy. Odnieść się tu należy do art. 183a K.p., który statuuje zasadę równego traktowania w zakresie m.in. nawiązania i rozwiązania stosunku pracy.

 

Jeżeli zatem uważa Pan, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło niezgodnie z wspomnianą zasadą i ma Pan odpowiednie dowody swojej niewinności, można wystąpić do sądu pracy z roszczeniem odszkodowawczym. Minimalna kwota odszkodowania wskazana została w przepisach i jest to minimalne wynagrodzenie za pracę określone na podstawie odrębnych przepisów.

 

Ustawodawca wprowadził inny niż w Kodeksie cywilnym rozkład ciężaru dowodu. Na pracowniku ciąży jedynie obowiązek wykazania, że został odmiennie potraktowany od innych pracowników. Nie musi udowadniać dodatkowych przesłanek, bo to na pracodawcy ciąży obowiązek wykazania, że kierował się obiektywnymi powodami. Ciężar dowodu został tym samym przesunięty na pracodawcę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (3):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus 9 =

06.01.2012

Witam.Od 01.01.12r zmienily sie przepisy dlatego prosze o odpowiedz,w dniu 31.12.11 skonczyla mi sie druga umowa na czas okreslony w dniu 01.01.12 dostalam trzecia umowe na cztery lata na czas okreslony czy ta trzecia umowa jet juz wg prawa umowa na czas nieokreslony?

marzena

10.08.2011

Witam! Mialam zawartą umow e o prace od 08,10,2008-31,12-008 potem od 01,01,2009-31,12,2010 a teraz 01,01,2011 do 21,08,2011 czy nastepna bedzie na czas nieokreslony czy nie bo nie dostalam wypowiedzenia

selenka

09.08.2011

Witam.
Mam pytanie odnośnie umowy a mianowicie: umowa została zawarta na czas określony od 01.02.2011r. do 30.10.2011r. Czy zatem pracodawca może przedłużyć umowę do max 24 m-c? czy np. do 31.12.2011r. czy może przedłużyć na inny okres czasu(dłuższy)?

Miodzinka

»Podobne materiały

Konsekwencje przestępstwa popełnionego przez pracownika w miejscu pracy

Pracownica, którą zatrudniałem od pewnego czasu w sklepie, dopuszczała się czynów niezgodnych z prawem (co zarejestrowała zainstalowana kamera) – kradła artykuły i sprzedawała własny towar. Czy mogę ją tylko zwolnić dyscyplinarnie i wypłacić wynagrodzenie za przepracowany miesiąc (domaga się t

 

Zawarcie umowy o pracę podczas zwolnienia lekarskiego

Mam umowę o pracę na czas określony do dnia 15.10.2010 r., a przebywam na zwolnieniu lekarskim do dnia 20.10.2010 r. Czy mogę zawrzeć nową umowę z pracodawcą od dnia 16.10.2010 r., w trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim? Czy taka umowa może zostać zakwestionowana i na jakiej podstawie?

 

Adopcja dziecka a uprawnienia wynikające z Kodeksu pracy

Jak Kodeks pracy traktuje adopcję dziecka – w jakim stopniu mogę skorzystać z praw przysługujących kobiecie, która urodziła własne dziecko, a w jakich sytuacjach będę traktowana inaczej?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »