Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Trzecia umowa o pracę - czy powinna być na czas nieokreślony, czy określony?

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 30.08.2018

Jestem zatrudniony od 01.10.2012 roku – to data podpisania pierwszej umowy o pracę na czas określony 3 lata. W 01.03.2013 podpisałem drugą umowę na czas określony do 29.03.2016. Ta druga umowa obecnie obowiązuje. Włącznie ze styczniem 2016 przepracuję 40 miesięcy bez dnia przerwy. Obecnie mam otrzymać trzecią umowę od 01.03.2016, ponieważ druga dobiegnie końca w dniu 29.02.2016. Wiem, że 22.02.2016 wchodzi w życie nowe prawo pracy. Moje pytania: 1. Jaką umowę powinien mi przedłożyć do podpisania pracodawca (na czas określony czy nieokreślony)? 2. Jeżeli powinienem otrzymać umowę na czas nieokreślony, a otrzymam umowę na czas określony, jak powinienem postąpić zgodnie z prawem? To znaczy podpisywać, czy nie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 251 ustawy Kodeks pracy „okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony oraz łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy nie będzie mógł przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie będzie mogła przekraczać trzech”.

 

„Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umów o pracę na czas określony przekraczać będzie 33 miesiące lub liczba takich umów przekroczy trzy, to od następnego dnia po upływie 33-miesięcznego okresu zatrudnienia lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony pracownik będzie traktowany jak zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony”.

 

Przy czym uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważane będzie za zawarcie, od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić jej rozwiązanie, nowej umowy o pracę na czas określony.

 

Możliwość zawarcia kolejnej umowy na czas określony bez stosowania ograniczeń wymaga zaistnienia „obiektywnych przyczyn leżących po stronie pracodawcy”, które powinny służyć zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania na pracownika.

 

Opierając się na dotychczasowym orzecznictwie można przyjąć, że za uzasadnione będzie uznane skorzystanie z tej możliwości w przypadku okresowego zwiększenia produkcji wynikającego z podpisanego okresowego kontraktu czy też podpisanych umów obejmujących określony okres.

 

Przepisy przejściowe zakładają, że po wejściu w życie zmian „stare przepisy”, a więc przepisy obowiązujące przed wprowadzeniem zmian, będą miały zastosowanie do trwających w dniu wejścia w życie ustawy:

  • umów na czas wykonywania określonej pracy,
  • umów o pracę zawartych na czas określony trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, które przed tym dniem zostały wypowiedziane,
  • umów o pracę na czas określony zawartych na okres do 6 miesięcy albo zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których nie przewidziano możliwości ich rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

 

Podsumowując – kolejna umowa, z uwagi na fakt, że zostanie już zawarta po rozpoczęciu obowiązywania nowych przepisów – powinna być umową na czas nieokreślony. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest, gdy pracodawca wykaże, że może zawrzeć tylko umowę na czas określony z powodu obiektywnych przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Jakie to są przyczyny – tego nie określono.

 

Co do drugiego pytania- czy ma Pan ową umowę (na czas określony) podpisywać w sytuacji, gdy powinna to być raczej umowa na czas nieokreślony – oczywiście, że tak. Jeśli Pan umowy nie podpisze, to po prostu nie będzie Pana łączyła z pracodawcą żadna umowa, a więc zostanie Pan bez pracy. Powinien więc Pan ową umowę podpisać, a ona z mocy prawa przekształci się w umowę na czas nieokreślony (może Pan oczywiście zwrócić pracodawcy uwagę, że umowa powinna być nieterminowa, ale podpisać ją Pan powinien). 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus V =

»Podobne materiały

Stawianie się do pracy po wygaśnięciu umowy a jej przedłużenie

Byłem zatrudniony w sklepie na umowę o pracę na czas określony do 15 lipca. Po tym dniu nie podpisałem nowej umowy, ale wciąż przez kilka dni przychodziłem do pracy i „wbijałem” elektroniczną kartę pracownika, rejestrującą czas pracy. Tydzień później uznałem jednak, że nie chcę już tam p

 

Preferencyjne składki ZUS a świadczenie usług na rzecz byłego pracodawcy

Z obecnym pracodawcą jeszcze przez miesiąc wiąże mnie umowa o pracę. Później otwieram własną działalność, gdyż podniosłem kwalifikacje i będę współpracował z pracodawcą na podstawie umowy cywilnoprawnej. Zakres moich obowiązków będzie jednak właściwie taki sam jak do tej pory. Czy w tej sytuacji będ

 

Brak nowej umowy o pracę mimo dalszego świadczenia pracy

Synowi dwa miesiące temu skończyła się umowa o pracę, a wciąż nie dostał nowej. Co powinien zrobić? Czy da się sprawdzić, czy pracodawca opłaca składki i podatki? Co zrobić, jeśli pracodawca wypłaca synowi niższą pensję, niż obiecał?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »