Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Tryb rektyfikacji decyzji podatkowej

Autor: Arkadiusz Dudkiewicz • Opublikowane: 29.08.2011

Autor omawia tryb rektyfikacji decyzji podatkowej w kontekście wystąpienia omyłki lub błędu, który urząd jest zobowiązany sprostować. Wyraża swą opinię co do prawidłowość wydania postanowienia o sprostowaniu omyłki w decyzji organu pierwszej instancji, gdy postanowienie wydaje tenże organ po przekazaniu akt sprawy razem z odwołaniem od decyzji organowi odwoławczemu.

Arkadiusz Dudkiewicz

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Często zdarza się, że decyzje podatkowe zawierają błędy rachunkowe, inne oczywiste omyłki czy też wymagają wyjaśnienia wątpliwości. W tego typu sytuacjach zastosowanie znajduje art. 215 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 5, poz. 60 ze zmianami, dalej zwanej: „Ordynacją podatkową”). Zgodnie z tym przepisem:

 

„§ 1. Organ podatkowy może, z urzędu lub na żądanie strony, prostować w drodze postanowienia błędy rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanej przez ten organ decyzji.

 

§ 2. Organ podatkowy, który wydał decyzję, na żądanie strony lub organu egzekucyjnego wyjaśnia w drodze postanowienia wątpliwości co do treści decyzji.

 

§ 3. Na postanowienie w sprawie sprostowania i wyjaśnienia służy zażalenie”.

 

Pomijając spory zdarzające się w indywidualnych sprawach, dotyczące kwalifikacji błędu rachunkowego czy też omyłki jako tych, które podlegają sprostowaniu na podstawie art. 215 § 1 Ordynacji podatkowej, stwierdzić należy, że uprawnienie organu podatkowego, który wydał decyzję do jej sprostowania w drodze postanowienia, jest zasadniczo nieograniczone w czasie. To nie budzi wątpliwości. Wątpliwości – i to o znaczeniu podstawowym – budzi prawidłowość wydania postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w decyzji organu pierwszej instancji w sytuacji, w której to postanowienie wydaje ten organ pierwszej instancji po przekazaniu akt sprawy razem z odwołaniem od decyzji organowi odwoławczemu.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

W mojej ocenie, nie ma absolutnie żadnych podstaw do akceptacji tezy o proceduralnej poprawności tego typu postępowania organu podatkowego pierwszej instancji. W moim przekonaniu, jako że postępowanie podatkowe jest postępowaniem dewolutywnym, co oznacza, że z momentem przekazania akt sprawy organowi odwoławczemu tylko ten organ ma kompetencje do orzekania w sprawie nie tylko, gdy chodzi o meritum skarżonej decyzji.

 

Zaproponowane stanowisko potwierdzają liczne orzeczenia sądowe, wśród których znalazł się w szczególności wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 grudnia 2007 roku (VIII SA/Wa 537/07), w uzasadnieniu którego czytamy między innymi:

 

„Zawisłość sprawy w postępowaniu odwoławczym i związana z tym dewolucja kompetencji stanowią czasową przeszkodę dla skorzystania z trybu rektyfikacji zapadłej w niej wcześniej, lecz jeszcze nieostatecznej decyzji”.

 

Wyrok NSA z dnia 6 czerwca 2009 roku (II FSK 968/05) to kolejny przykład orzeczenia potwierdzającego stanowisko autora niniejszego artykułu. Zgodnie z tezą powołanego wyroku:

 

„Skoro organ odwoławczy w ramach powtórnego, wynikającego z wniesienia odwołania, rozpatrzenia sprawy może skorygować decyzję in merito, to tym bardziej uprawniony jest do eliminacji wszelkich usterek formalnych w tym sprostowania błędów rachunkowych lub innych oczywistych omyłek w wydanej decyzji”.

 

W podobnym tonie wypowiedział się NSA O/Zamiejscowy we Wrocławiu w wyroku z dnia 9 grudnia 2003 roku (I SA/Wr 2622/01). Tezą tego orzeczenia jest następujące stwierdzenie:

 

„Mimo, że przepis art. 215 ordynacji podatkowej nie określa granic czasowych w których dopuszczalne jest wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji skorzystanie z tej instytucji nie jest możliwe po uruchomieniu na wniosek legitymowanego podmiotu postępowania odwoławczego”.

 

Końcowo pragnę wskazać na identycznie w gruncie rzeczy brzmiące – w zakresie tez – orzeczenia, tj. wyrok NSA O/Zamiejscowy w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2002 roku (III SA 2557/00) oraz z dnia 27 sierpnia 2002 roku (III SA 2558/00). Składy orzekające w powołanych wyrokach stwierdziły, iż:

 

„Zawisłość sprawy w postępowaniu odwoławczym (art. 220 § 2 ustawy z dnia 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa – Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) i związana z tym dewolucja kompetencji stanowią czasową przeszkodę do skorzystania przez organ I instancji z trybu rektyfikacji (art. 215 § 1 tej ustawy) wydanej wcześniej, lecz jeszcze nieostatecznej decyzji”.

 

Reasumując, w przypadku gdy pojawia się potrzeba sprostowania decyzji organu podatkowego pierwszej instancji w toku postępowania odwoławczego (po przekazaniu akt sprawy organowi odwoławczemu), organ podatkowy pierwszej instancji traci (z uwagi na zasadę dewolutywności postępowania podatkowego) kompetencje do wydania postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskiej czy też błędu rachunkowego. Takie postanowienie może być wydane li tylko przez podatkowy organ odwoławczy.Stan prawny obowiązujący na dzień 29.08.2011

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem - 3 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

Czym są i jak są prowadzone czynności sprawdzające?

Artykuł przybliża, czym są i jak są prowadzone czynności sprawdzające.

Podatek od gier

Artykuł zawiera podstawowe informacje dotyczące podatku od gier.

Wartość rynkowa rzeczy i praw majątkowych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

Autor omawia problematykę ceny wolnorynkowej rzeczy i praw majątkowych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »