Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło
do naszego prawnika specjalisty.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Trwały zarząd

Zgodnie z artykułem 43 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami „trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną”. Tę formę gospodarowania gruntami czy budynkami nadal często obiera Skarb Państwa jak i samorządowe jednostki organizacyjne. Czym charakteryzuje się trwały zarząd w kontekście władztwa nieruchomością – o tym w naszym serwisie.

 Z wyjaśnień złożonych na rozprawie w dniu 19 lutego 2008 r. wynika, że postępowanie to prowadzone jest przeciwko kilku osobom, mającym związek z wycięciem drzew. Ustosunkują się również organy do podnoszonego wielokrotnie zarzutu, że stroną powinien być Rejonowy Zarząd Infrastruktury w L. jako ta jednostka, której przysługuje trwały zarząd nieruchomością stanowiącą własność Skarbu Państwa. Trwały zarząd jest prawną formą władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej (art. 43 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 10 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Treść trwałego zarządu określona jest w art. 43 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Stosownie do tego przepisu trwały zarządca ma prawo do: 1) korzystania z nieruchomości w celu prowadzenia działalności należącej do zakresu jej działania; 2) zabudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu obiektu budowlanego na nieruchomości, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, za zgodą organu nadzorującego oraz 3) oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie na czas wskazany w ustawie. W myśl przepisu art. 50 ustawy o gospodarce nieruchomościami do trwałego zarządu w sprawach nieuregulowanych w tej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o użytkowaniu. W literaturze określa się nieraz trwały zarząd jako prawną formę posiadania nieruchomości (por. "Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz.", praca zbiorowa pod redakcją Gerarda Bieńka, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005 r., s. 236).    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

 W przedmiotowej sprawie chodzi Panu prawdopodobnie o wykup mieszkania należącego do Skarbu Państwa, ale znajdującego się w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Do takich jednostek należą przede wszystkim: straż graniczna, straż pożarna, służba więzienna i również policja.

Kwestię wykupu takich mieszkań regulują przepisy ustawy z 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych osób prawnych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa.

Wniosek o wykup może złożyć osoba zajmująca mieszkanie Skarbu Państwa, które jest w trwałym zarządzie wymienionych jednostek, oraz zaliczona przez ustawę do grona uprawnionych.    Przeczytaj pełną treść

 

 W swoim pytaniu słusznie podniósł Pan kwestie dotyczące dyspozycji płynących z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ), zgodnie z którym „z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji”.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło
do naszego prawnika specjalisty.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Wyrok WSA w Bydgoszczy
(...) Zdaniem organu oddanie nieruchomości w trwały zarząd jest odpłatne; przez okres trwania trwałego zarządu - poza wyjątkami określonymi w art. 83 ust. 3 tej ustawy - pobiera się opłaty roczne. W dalszej części uzasadnienia organ dodał, że możliwości nieodpłatnego oddawania nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd na rzecz komend wojewódzkich policji nie przewidują też inne przepisy prawa, gdyż zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości. Cena przekazywanych w trwały zarząd nieruchomości została ustalona na podstawie ich wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, i wynosi [...] zł.

Postanowienie WSA w Warszawie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący WSA Jolanta Rudnicka po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku [...] Zarządu [...] w Gdyni o wstrzymanie wykonania decyzji Dyrektora Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w G. z dnia [...] listopada 2008 r. nr [...] w części dotyczącej ustalenia ceny nieruchomości oraz opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu w sprawie ze skargi [...] Zarządu [...] w G. na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w W. z dnia [...] grudnia 2008 r., nr [...] w przedmiocie ustanowienia trwałego zarządu nieruchomości postanawia odmówić wstrzymania wykonania decyzji Dyrektora Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w G. z dnia [...] listopada 2008 r. nr [...] w części dotyczącej ustalenia ceny nieruchomości oraz opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.

Wyrok WSA w Warszawie
(...) W decyzji, o której mowa, orzeka się o wygaśnięciu trwałego zarządu, dotychczas sprawowanego przez jednostkę organizacyjną, i jego ustanowieniu na rzecz jednostki organizacyjnej wnioskującej o przekazanie. W sprawach tych stosuje się przepis art. 45 ust. 3 tej ustawy. Przepis ten reguluje przekazanie trwałego zarządu w trybie administracyjnym. Jest to tryb szczególny, który sprowadza się do tego, iż zainteresowane jednostki organizacyjne, tj. jednostka przekazująca trwały zarząd oraz jednostka, która ma uzyskać trwały zarząd, składają do właściwego organu stosowne wnioski wraz ze zgodą organów nadzorujących te jednostki.

Czynności zwykłego zarządu a czynności przekraczające zwykły zarząd

Mieszkam na działce budowlanej wraz z sąsiadem, nie ma podziału fizycznego. Zabudowania są w kształcie czworoboku i mamy wspólną stodołę – według wyroku sądu mamy podział do użytkowania 50/50. Mam pytanie o zakres czynności zwykłego zarządu, a mianowicie czy sąsiad miał prawo zdjąć z tego budynku pokrycie dachowe (dachówkę) i położyć na swoim budynku mieszkalnym bez zgody drugiego właściciela? Czy Prawo budowlane określa takie zachowanie jako czynności zwykłego zarządu, czy jako czynności przekraczające zwykły zarząd?Wybrane opinie naszych klientów:

Jestem bardzo zadowolony, że trafiłem na stronę ePorady24.pl. Możliwość uzyskania odpowiedzi na ważne, nurtujące mnie pytania w trakcie pracy czy innych zajęć okazała się warta opłaty. W oczekiwaniu na odpowiedź serwisu, która była pełna, wyczerpująca i rzeczowa, mogłem zająć się swoimi codziennymi obowiązkami. Serdecznie wszystkim polecam!

Piotr

Jestem wymagającym klientem, który korzystał z usług wielu prawników i radców prawnych. Poradę prawnika, który zajmował się moją kwestią, oceniam bardzo wysoko, zarówno pod kątem terminowości, jak i przygotowania merytorycznego. Gratuluję i polecam.

Daniel

Odpowiedź na moje pytanie oceniam bardzo wysoko. Jest obszerna i zgodna z moimi oczekiwaniami. Ponieważ z sądami i prawnikami mam dużo do czynienia w praktyce, mogę autorytatywnie stwierdzić, iż otrzymana tu pomoc daleko przewyższa porady i pomoc otrzymywane w kancelariach „na żywo”. Na pewno nie raz jeszcze skorzystam.

Jarosław

Polecam – jestem pozytywnie porażony jakością obsługi. Nieznajomość prawa szkodzi – brak korzystania z eporady24.pl – również. Porady rzeczowe i pomocne. Super. Bardzo polecam.

Damian

Dziękuję za jasną, rzeczową i bardzo szybką odpowiedź. Dzięki waszej pomocy sprawę w sądzie wygrałam. Wszystkim będę polecać Wasz portal eporady24.

Joanna

Przyznam, że początkowo nie bardzo wierzyłem w takie e-porady prawne. Teraz mogę z czystym sumieniem polecić korzystanie z portalu eporady24. Odpowiedzi na zadane pytania otrzymałem bardzo szybko i były to informacje rzetelne, poparte paragrafami. Ogromną zaletą jest możliwość zadawania dodatkowych pytań w późniejszym terminie bez dodatkowych opłat, za to ogromny plus – zawsze jest tak, że o czymś się zapomni albo ma się jakieś wątpliwości. Naprawdę portal godny polecenia.

Krzysztof

Bardzo dziękuję za szybką i obszerną odpowiedź. Przyznam, że miałam pewne obawy, korzystając z tego typu porad przez internet. Moje wątpliwości zostały jednak rozwiane, a możliwość zadawania dodatkowych pytań w razie jakichkolwiek wątpliwości przemawia w 100% za tym właśnie serwisem. Gorąco polecam wszystkim :-)

Renata

Porada fachowa. Czas oczekiwania na odpowiedź – krótki. Korzystamy już drugi raz z porad eporady24 i jesteśmy bardzo zadowoleni, zarówno jeśli chodzi o czas realizacji, jak i stronę finansową. Polecamy wszystkim tego typu usługi, ponieważ w porównaniu z tradycyjną formą porady, tzn. wizytą u prawnika, jest znacznie wygodniejsza, tańsza i dużo szybsza, że o czasie nie wspomnę.

Krzysztof

Jestem mile zaskoczona tym portalem. W pełni profesjonalna i wyczerpująca porada prawna, dzięki której wiem, jak rozwiązać swój problem zgodnie z prawem. Krótki czas oczekiwania na odpowiedź (wspomnę, że pytanie zadałam w sobotę po południu, a w niedziele rano miałam odpowiedź). Polecam i dziękuję!

Katarzyna

Polecam ponieważ odpowiedzi są konkretne i na temat. Podoba mi się ,że zawsze można zadać pytania dodatkowe i to, że szybko otrzymałam odpowiedź. Również w weekendy można uzyskać poradę co dla mnie było bardzo istotne.

Paulina

Przeczytaj wszystkie opinie »
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »