Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Trudna sytuacja materialna dłużników urzędu skarbowego

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 10.03.2017

Jestem dłużnikiem urzędu skarbowego. Mamy jednak trudną sytuację materialną. Nie jesteśmy w stanie zapłacić podatku za 2014 r. w kwocie 11 tys. zł. Utrzymujemy się z żoną z niskim rent, mieszkamy kątem u syna. W jakim stopniu komornik może zająć nasze dochody? Czy zajmie tylko moje, czy żony i siostry również? Jakie są konsekwencje niezapłacenia podatku i czy w naszym przypadku sprawa może ulec przedawnieniu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Postaram się wyczerpująco odpowiedzieć na Pana pytania. Zgodnie z art. 26 Ordynacji podatkowej (dalej będę się posługiwać skrótem Ordynacja) Pan jako podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki. To na pewno jest Panu wiadome, ale niestety egzekucja będzie mogła objąć także majątek wspólny Pana i Pana żony, jak również jej majątek odrębny.

 

Niestety ale przepis art. 29 § 1 Ordynacji stanowi, że „w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim odpowiedzialność, o której mowa w art. 26, obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka”.

 

Tak więc również Pana żona będzie odpowiadać za wspomniany dług.

 

Natomiast nie będzie odpowiadać już za ten dług Pana siostra. Jedyny wyjątek wynikający z art. 111 § 1 Ordynacji – poniżej go zacytuję – byłby wówczas, gdyby siostra współprowadziła z Panem działalność partycypując jakoś w dochodach przedsiębiorstwa. W innym przypadku nie ponosi odpowiedzialności.

 

Cytuję przepis § 1: „członek rodziny podatnika odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą za zaległości podatkowe wynikające z tej działalności i powstałe w okresie, w którym stale współdziałał z podatnikiem w jej wykonywaniu, osiągając korzyści z prowadzonej przez niego działalności”.

 

Jeśli chodzi o wysokość potrąceń, to art. 52 ustawy o ubezpieczeniu społecznym stanowi, że w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a więc m.in. art. 141 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, który mówi, że 50% emerytury jest w ogóle w takim przypadku wolne od potrąceń. To takie minimum, które zawsze musi zostać.

 

Ale ponieważ w Państwa przypadku tylko 1 dług będzie egzekwowany, to tego rodzaju należności mogą być potrącane do wysokości 25% świadczenia, czyli po prostu można zabrać 1/4 każdej emerytury (art. 141 ust. 1 pkt 3 ustawy).

 

Jeśli natomiast chodzi o konsekwencje niezapłacenia podatku, będzie to na pewno egzekucja, a jeśli chodzi o przedawnienie, to wyjaśniam, że zgodnie z treścią art. 70 § 1 Ordynacji „zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku ale bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony a po przerwie biegnie od nowa”. Tak więc jeśli zostanie wszczęta egzekucja, przedawnienie jeszcze długo nie nastąpi.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - 10 =

»Podobne materiały

Duża kwota pieniędzy przelana na konto znajomego

Znajomy chce skorzystać z mojego konta bankowego i przelać na nie dużą kwotę pieniędzy. Nie będę z nich korzystał, zwrócę całość koledze, gdy ten wróci do Polski. Czy muszę zapłacić jakiś podatek? Co zrobić, by nie narazić się na kontrolę podatkową?

Powrót do Polski z Anglii i rozliczenie za minione lata

Od 2004 r. przebywam w Anglii, ale wkrótce planuję powrót do Polski na stałe. Nie skorzystałem z abolicji podatkowej i nie rozliczyłem się z dochodów za granicą. Wiem, że rok 2004 już się przedawnił, a 2005 przedawni się wkrótce, więc pozostanie tylko 2006. Co powinienem zrobić? Dodam, że przed
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »