.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

TP SA – tryb zwrotu długu

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 19.04.2012

Mam dług w TP SA z lat 1995-1999. Spłacam go przez komornika. Czy istnieje możliwość przekazywania rat bezpośrednio do wierzyciela lub ewentualnie umorzenia odsetek?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W przedstawionym przez Pana stanie faktycznym kwestię najistotniejszą stanowi możliwość podważenia tytułu wykonawczego, tj. wyroku sądowego. Podstawę prawną dla przedstawionego zagadnienia stanowi art. 840 Kodeksu postępowania cywilnego:

 

„Art. 840. § 1. Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:

 

  1. przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;
  2. po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie;
  3. małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787, wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść”.

 

Roszczenia dochodzone przez firmy telekomunikacyjne podlegają krótkiemu okresowi przedawnienia, który wynosi trzy lata. Termin ten wynika z faktu, iż roszczenia mają związek z działalnością gospodarczą. Termin trzyletni dotyczy także roszczeń stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądowym. Stąd też prowadzenie egzekucji na podstawie takiego wyroku stanowi podstawę do wystąpienia z powództwem przeciwegzekucyjnym, czyli niweczącym toczącą się egzekucję.

 

Odnosząc się do samej kwestii rozłożenia zadłużenia na raty czy też realizacji płatności bezpośrednio u wierzyciela, to oczywiście takowa możliwość istnieje. Nie jest jednakże obwarowana normami prawnymi, a jedynie opiera się na konkludentnym porozumieniu między dłużnikiem a wierzycielem. Ten ostatni w każdym momencie toczącego się postępowania może zawiesić, a nawet umorzyć postępowanie egzekucyjne.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 - 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl