Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Testamenty po rodzicach i otwarcie jednego z nich

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 24.02.2015

Moi rodzice sporządzili dwa osobne testamenty, w którym zapisali swój domek mojemu synowi. Kilka miesięcy temu zmarł mój tata. Ile czasu mamy na otwarcie testamentu, jak to zrobić? Kogo należy powiadomić i jak załatwia się takie sprawy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności Pani syn powinien przeprowadzić procedurę dotyczącą otwarcia i ogłoszenia testamentu. Ustawodawca uregulował w przepisach art. 646–654 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie K.p.c.) sposób, w jaki zainteresowane osoby oraz organy mają oficjalnie dowiadywać się o powołaniu do spadku, o zapisach, poleceniach itp. Ujawnienie testamentu następuje w drodze tzw. ogłoszenia testamentu przeprowadzanego przez sąd lub notariusza.

 

Zgodnie z art. 649. K.p.c.:

 

„§ 1. Sąd albo notariusz otwiera i ogłasza testament, gdy ma dowód śmierci spadkodawcy.

 

§ 2. O terminie otwarcia i ogłoszenia nie zawiadamia się osób zainteresowanych, jednakże mogą one być obecne przy tej czynności”.

 

Sąd otwiera i ogłasza przedłożony mu testament, nawet jeżeli nie wpłynie w tym zakresie osobny wniosek zainteresowanego. Otwarcie i ogłoszenie testamentu nie podlega opłacie sądowej. Notariusz za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu pobiera opłatę w wysokości do 50 zł.

 

W razie złożenia u notariusza testamentu notariusz dokonuje jego otwarcia i ogłoszenia, chyba że otwarcie i ogłoszenie testamentu już nastąpiło w sądzie albo u innego notariusza. Testament już wcześniej winien znaleźć się w sądzie w związku z dyspozycją przepisu art. 646 K.p.c., zgodnie z którą „każda osoba, u której znajduje się testament, obowiązana jest złożyć go w sądzie spadku [czyli sądzie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy], gdy dowie się o śmierci spadkodawcy”. W przypadku testamentów notarialnych, zdeponowanych u notariusza, z wykonaniem przedmiotowego obowiązku nie będzie większego problemu.

 

W pozostałych przypadkach, jeśli testament, o którym wiadomo, że został spisany, do sądu jednak nie wpływa, ten, kto bezzasadnie uchyla się od wykonania obowiązku jego przedłożenia, ponosi odpowiedzialność za wynikłą stąd szkodę. Ponadto sąd spadku może nałożyć na uchylającego się grzywnę.

 

Najlepiej więc udać się z aktem zgonu Pani ojca i testamentem do notariusza który otworzy i ogłosi testament. Gdy już testament zostanie otwarty, Pani syn będzie mógł wystąpić do sądu o stwierdzenie nabycia spadku.  Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku można złożyć bez względu na to, ile czasu upłynęło od śmierci spadkodawcy.

 

Ale jeżeli Pani syn złoży go przed upływem 6 miesięcy od daty śmierci spadkodawcy, potrzebne będzie złożenie w sądzie lub notariusza oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku przez wszystkich ustawowych spadkobierców.  Wniosek powinien być złożony w sądzie rejonowym odpowiednim dla ostatniego adresu zamieszkania spadkodawcy. Nie ma znaczenia, który spadkobierca go złoży. We wniosku trzeba wymienić wszystkich spadkobierców (imiona, nazwiska, stopień pokrewieństwa ze zmarłym).

 

Do wniosku należy dołączyć:

 

  • odpis wniosku w tylu kopiach, ilu jest uczestników postępowania;
  • odpis skrócony aktu urodzenia dla mężczyzn i kobiet niezamężnych;
  • odpis skrócony aktu małżeństwa dla kobiet zamężnych;
  • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy;
  • testament w oryginale + tyle kopii, ilu jest uczestników postępowania;
  • oświadczenia o przyjęciu, odrzuceniu spadku lub zrzeczeniu się dziedziczenia (jeśli były składane).

 

Pomimo zamieszczenia we wniosku informacji, jakie osoby znajdują się w kręgu spadkobierców, sąd z urzędu bada, czy wymieniono wszystkich uczestników postępowania.

 

Cała procedura stwierdzenia nabycia spadku kończy się wydaniem przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, w którym zostają ustalone udziały poszczególnych spadkobierców w spadku.  Od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy wnieść opłatę. Opłata ta jest stała i wynosi 50 zł.

 

Na rozprawie w sądzie musi być osoba, która złożyła wniosek, pozostali spadkobiercy zostaną powiadomieni, ale nie muszą być obecni, chyba że zostaną wezwani przez sąd do stawiennictwa obowiązkowego. Po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku (co następuje, jeżeli nie zostaną złożone wnioski o pisemne uzasadnienie postanowienia lub apelacja od postanowienia), po 21 dniach od wydania postanowienia spadkobierca powinien złożyć stosowne deklaracje podatkowe w urzędzie skarbowym. Żeby zostać zwolnionym z podatku od spadków i darowizn, spadkobierca musi w ciągu 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzenia nabycia spadku zgłosić nabycie spadku do US. 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem minus 1 =

»Podobne materiały

Przekazanie nieruchomości przez osobę częściowo ubezwłasnowolnioną

Mąż jest kuratorem osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Opiekujemy się nią, dbamy także o kamienicę, która jest w jej posiadaniu (i to właśnie urząd budowlany starał się o ubezwłasnowolnienie właścicielki ze względu na zaniedbania). Osoba ta chciałaby przekazać nam nieruchomość (rodzina w ogóle

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »