Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Testament wojskowy

Autor: Aleksandra Wilk-Fojud • Opublikowane: 03.12.2007

Artykuł omawia zagadnienia związane ze specjalną formą testowania, jaką jest testament wojskowy.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Testament wojskowy jest szczególną formą testamentu, przewidzianą w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 stycznia 1965 r. w sprawie testamentów wojskowych. Rozporządzenie to wydane zostało w oparciu o art. 954 Kodeksu cywilnego, który sam nie reguluje tej kwestii, a jedynie odsyła do postanowień wymienionego aktu prawnego.

 

Testament wojskowy może być sporządzony wyłącznie w czasie mobilizacji lub wojny albo przebywania w niewoli. Tylko te okoliczności testowania sprawiają, że możliwym jest sporządzenie ważnego testamentu wojskowego. Kolejne wymogi dotyczą osoby rozporządzającej swoim majątkiem na wypadek śmierci, czyli spadkodawcy. Tak więc testament wojskowy mogą sporządzać wyłącznie:

 

 1. żołnierze Sił Zbrojnych pełniący czynną służbę wojskową;
 2. pracownicy cywilni zatrudnieni w Siłach Zbrojnych;
 3. osoby cywilne towarzyszące Siłom Zbrojnym, a mianowicie:
  • członkowie personelu stowarzyszenia „Polskiego Czerwonego Krzyża” i innych stowarzyszeń udzielających pomocy wojskowej służbie zdrowia,
  • osoby wykonujące czynności duszpasterskie w Siłach Zbrojnych,
  • członkowie służb pomocniczych i inne osoby wykonujące świadczenia osobiste na rzecz Sił Zbrojnych;
 1. inne niż wymienione powyżej osoby cywilne, jeżeli znajdują się na obszarze będącym pod wyłącznym zarządem organów wojskowych albo na jednostce pływającej Marynarki Wojennej lub na statku powietrznym należącym do Sił Zbrojnych.

 

Rozporządzenie przewiduje cztery następujące formy sporządzenia testamentu wojskowego:

 

 1. spadkodawca oświadcza swą ostatnią wolę ustnie sędziemu wojskowemu, który spisuje ją w protokole z podaniem miejsca i daty jego sporządzenia, odczytuje protokół spadkodawcy i sporządza o tym wzmiankę; następnie protokół podpisują spadkodawca i sędzia, a jeżeli spadkodawca nie może się podpisać, sędzia wojskowy powinien zamieścić w protokole uwagę wyjaśniającą powód braku podpisu spadkodawcy;
 2. spadkodawca oświadcza swą ostatnią wolę ustnie w obecności dwóch świadków jednocześnie obecnych, z których jeden spisuje wolę spadkodawcy, podając miejsce i datę jej spisania, a następnie tak sporządzony testament podpisują spadkodawca i dwaj świadkowie;
 3. jeżeli spadkodawca nie może się podpisać, oświadcza ustnie swą ostatnią wolę w obecności trzech świadków jednocześnie obecnych, z których jeden spisuje wolę spadkodawcy podając miejsce i datę jej spisania wraz z wyjaśnieniem powodu braku podpisu spadkodawcy; tak sporządzony testament – po odczytaniu go spadkodawcy i dokonaniu o tym wzmianki – podpisują wszyscy trzej świadkowie;
 4. w razie obawy rychłej śmierci spadkodawcy wskutek odniesionych ran lub choroby albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie formy testamentu określonej w ust. 1 jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, testament wojskowy może być sporządzony również w tej formie, że spadkodawca oświadcza swą ostatnią wolę ustnie wobec dwóch świadków, choćby niejednocześnie obecnych; stwierdzenie treści takiego testamentu może nastąpić w sposób przewidziany w art. 952 § 2 i § 3 K.c.

 

W sytuacji, gdy sporządzić można ważny testament wojskowy, możliwym też jest oczywiście sporządzenie testamentu zwykłego w formach przewidzianych przez Kodeks cywilny.


Stan prawny obowiązujący na dzień 03.12.2007


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • jeden plus jeden =

 

»Podobne materiały

Testament ustny

Artykuł omawia zagadnienia związane z instytucją testamentu ustnego.

 

Testament własnoręczny

Artykuł omawia jeden z rodzajów testamentu, tj. testament własnoręczny.

 

Testament notarialny

Artykuł omawia kwestię sporządzenia testamentu w formie aktu notarialnego.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »