Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Testament notarialny

Autor: Aleksandra Wilk-Fojud • Opublikowane: 02.11.2008

Artykuł omawia kwestię sporządzenia testamentu w formie aktu notarialnego.

Aleksandra Wilk-Fojud

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Jedną z form, w jakiej sporządzić można testament, jest akt notarialny. Kodeks cywilny, poprzestając w art. 950 na takim stwierdzeniu, odsyła nas tym samym do przepisów ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369 z późn. zm. – dalej w skrócie pr. o not.). Oznacza to, że testament sporządzony zgodnie z art. 950 K.c. jest jednym z wielu aktów notarialnych, różniącym się od innych wyłącznie tym, że zawiera jednostronne oświadczenie woli spadkodawcy, określające losy jego majątku na wypadek jego śmierci.

 

Forma testamentu notarialnego daje testatorowi wysoki stopień bezpieczeństwa, że sporządził on testament ważny, zgodny z jego rzeczywistą wolą i przepisami ustawy. Przede wszystkim jednak jest najlepszym zabezpieczenie przed ewentualnymi atakami osób trzecich, które po śmierci testatora mogą być zainteresowane obaleniem testamentu.

 

Testament sporządzony w formie aktu notarialnego korzysta z mocy dowodowej przewidzianej w Kodeksie postępowania cywilnego dla dokumentu publicznego. Mocą tą objęte jest jednakże wyłącznie oświadczenie woli spadkodawcy, nie zaś jakiekolwiek zawarte w testamencie wzmianki dotyczące jego zdrowia.

 

Testament notarialny powinien spełniać następujące wymagania formalne:

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

  • Powinien zostać sporządzony w kancelarii notarialnej (art. 3 § 1 pr. o not.). Jednakże w sytuacji, gdy spadkodawca jest osobą chorą, kaleką i nie może chodzić, testament może być sporządzony w miejscu pobytu testatora (art. 3 § 2 pr. o not.).
  • Przed sporządzeniem testamentu notariusz powinien ustalić tożsamość spadkodawcy, a także, w miarę możliwości, upewnić się, czy testator ma pełną zdolność do czynności prawnych. Jeśli notariusz poweźmie jakąkolwiek wątpliwość co do posiadania owej zdolności, nie może – ze względu na ustawowy zakaz – dokonać czynności notarialnej (art. 86 pr. o not.).
  • Obowiązkiem notariusza jest również upewnienie się, czy osoba zamierzająca sporządzić testament rzeczywiście ma wolę testowania, czyli ustanowienia spadkobiercy, a nade wszystko czy – sporządzając testament – działa swobodnie i świadomie. Notariusz powinien także sprawdzić, czy spadkodawca rozumie treść oraz znaczenie sporządzanego aktu, a także czy akt ten jest zgodny z jego wolą.
  • Akt notarialny zawierający testament powinien być podpisany przez testatora. Brak takiego podpisu nie przesądza jeszcze o ważności testamentu, albowiem gdy spadkodawcą jest osoba niemogąca lub niepotrafiąca się podpisać, składa ona pod testamentem tuszowy odcisk swojego palca, obok zaś tego odcisku inna osoba wypisuje jego imię i nazwisko, umieszczając jednocześnie swój podpis. W razie niemożliwości złożenia odcisku tuszowego, notariusz czyni o tym stosowną wzmiankę (art. 87 pr. o not.).
  • Testament notarialny może zostać sporządzony w innym języku niż polski. Notariusz musi jednakże wezwać tłumacza i przetłumaczyć sporządzony akt, jeżeli język, którym posługuje się spadkodawca, nie jest mu znany (art. 87 pr. o not.).
  • Akt notarialny zawierający testament nie może być poprawiany poprzez dokonywanie w nim wywabień czy podskrobań. Wszelkie poprawki czy skreślenia powinny być dokładnie omówione w końcowej części aktu (art. 94 pr. o. not.).
  • Notariusz nie może dokonać żadnej czynności notarialnej (w tym także sporządzić testamentu), z udziałem swojego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej bez ograniczenia stopnia, a linii bocznej do trzeciego stopnia włącznie, osób związanych z notariuszem z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli lub będących z nim w bliskim stosunku. Zakaz ten trwa pomimo ustania małżeństwa, powinowactwa, przysposobienia, opieki lub kurateli (art. 84 pr. o not.).

 

Sporządzenie testamentu w formie aktu notarialnego z naruszeniem przepisów Prawa o notariacie pociąga za sobą nieważność dokonanej czynności. Zgodnie bowiem z art. 958 K.c. testament sporządzony z naruszeniem przepisów o formie jest nieważny, chyba że przepisy stanowią inaczej. Wymagania formalne co do testamentu sporządzonego w formie aktu notarialnego zawarte są, jak już wspomnieliśmy, w ustawie – Prawo o notariacie. Naruszenie tych przepisów skutkuje nieważnością testamentu, ani bowiem wspomniana ustawa, ani Kodeks cywilny nie przewidują w tym przypadku innego skutku.

 

Odmowa sporządzenia przez notariusza testamentu jest zaskarżalna zażaleniem do sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce położenia kancelarii (art. 83 pr. o not.).

 

W określonych sytuacjach obywatel polski może sporządzić testament w formie aktu notarialnego przebywając poza granicami kraju. Umożliwia to ratyfikowana przez Polskę w dniu 17 września 1981 r. wiedeńska konwencja konsularna, która stanowi, że funkcje konsula polegają m. in. na działaniu w charakterze notariusza. Konsul, który uzyskał w tym zakresie uprawnienie Ministra Sprawiedliwości, może zatem sporządzić testament notarialny.Stan prawny obowiązujący na dzień 02.11.2008

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V minus III =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

Koszt testamentu notarialnego

Testament, czyli rozrządzenie majątkiem dokonane przez spadkodawcę na wypadek śmierci, może być sporządzony w formie aktu notarialnego. Tak sporządzony testament trudno jest podważyć w toku postępowania spadkowego, jednakże zachowanie formy aktu notarialnego wiąże się koniecznością
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »