.
Udzieliliśmy ponad 123,6 tys. porad prawnych i mamy 14 119 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Testament czy darowizna

W ciągu życia gromadzimy różne dobra, ale nie jesteśmy wieczni. Dlatego w pewnym momencie zastanawiamy się, jak je podzielić pomiędzy naszych najbliższych. Co będzie lepsze: testament czy darowizna jeszcze za życia? Nie ma najlepszego rozwiązania, trzeba zawsze dokładnie zastanowić się nad konsekwencjami każdej z tych czynności prawnych.

 Najtańszym sposobem przepisania mieszkania na wnuka będzie zawarcie umowy darowizny. Pani wnuk może skorzystać z ulgi w podatku od spadków i darowizn.

Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje sytuacji, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. (...) Innym sposobem przekazania wnukowi mieszkania może być ustanowienie wnuka w testamencie swoim spadkobiercą. Jeżeli sporządzi Pani testament, w którym powoła Pani do spadku swojego wnuka, to w chwili Pani śmierci stanie się on właścicielem mieszkania, które Pani wykupi. W takiej sytuacji również będzie on zwolniony z podatku od spadku, jeżeli zgłosi nabycie spadku w ciągu miesiąca od chwili uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Należy również pamiętać, że jeśli przekaże Pani wnukowi mieszkanie w formie darowizny lub w testamencie, to w przyszłości Pani spadkobiercy ustawowi w przypadku Pani śmierci będą mogli żądać od wnuka należnego im zachowku. Zgodnie z art. 991 K.c. zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się – jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli uprawniony zstępny jest małoletni – 2/3 wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

 Jeżeli chce Pan przekazać córce majątek wchodzący do prowadzonego przez Pana przedsiębiorstwa w ramach jednoosobowej działalności, może Pan zrobić to w postaci:

  1. darowizny,
  2. testamentu.


Ad 1. Darowizna

Przekazując na mocy umowy darowizny przedsiębiorstwo wchodzące w skład firmy, którą Pan obecnie prowadzi, powinien Pan dokonać zbycia przedsiębiorstwa w formie umowy z podpisem notarialnie poświadczonym, chyba że w skład majątku przedsiębiorstwa wchodzi nieruchomość – wówczas konieczny jest akt notarialny.

Powinien Pan sporządzić wycenę przedsiębiorstwa, choć w praktyce nie zawsze sporządza się operat szacunkowy. Notariusz nie sprawdza tej wartości przy sporządzeniu aktu darowizny, fakt ten ma jednak istotne znacznie da ustalenia podatku od czynności cywilnoprawnych. W razie gdyby ta wartość odbiegała znacząco od rynkowej wartości składników majątkowych wchodzących do przedsiębiorstwa (grunty, budynki, urządzenia), wyjaśnienia może żądać właściwy urząd skarbowy.    Przeczytaj pełną treść

 

 Wuj może niewątpliwie przekazać Panu swoją nieruchomość na Pana wyłączną własność albo w formie umowy darowizny, albo w testamencie – te dwie formy umożliwiają „przepisanie domu″.

Darowizna jest umową, na mocy której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Umowa darowizny nieruchomości musi być zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności.

Od umowy darowizny będzie trzeba zapłacić:

  1. taksę notarialną,
  2. podatek od spadków i darowizn,
  3. podatek od czynności cywilnoprawnej.
    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Ukryty testament, odnaleziony po latach – jak zmusić do ujawnienia testamentu?
Kilka lat temu, gdy zmarła nasza matka, rodzeństwo zgodnie stwierdziło, że nic nie wie o żadnym testamencie. Teraz się okazało, że moja przyrodnia siostra jest jednak w posiadaniu testamentu po matce, ale nie chce go ujawnić. Co w takiej sytuacji zrobić?

Spadek a wpis do księgi wieczystej
Kiedy dokonać wpisu do księgi wieczystej, czy po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku, czy też po dokonaniu działu spadku?

Dwie możliwości prawne przeniesienia własności nieruchomości – darowizna i dożywocie

Mieszkam wraz z mamą w niedużym domku, który był własnością obojga rodziców. Ojciec zmarł w styczniu 2003 r. Po jego śmierci nie przeprowadzałyśmy żadnego postępowania. Mam jeszcze siostrę, która otrzymała przed prawie dwudziestu laty wkład na mieszkanie, ale nie ma na to pisemnych dowodów. Obecnie chciałabym, aby mama podarowała mi część domu z działką. Jak to załatwić prawnie, aby w przyszłości siostra nie rościła sobie żadnych pretensji? Chciałabym sobie po prostu zapewnić na starość dach nad głową. Jak wyglądałaby sytuacja, gdyby mama teraz zmarła, nie zrobiwszy testamentu, a co gdyby zmarła po uprzednim sporządzeniu darowizny? Jak powinnyśmy postąpić i jakie ewentualne koszty musiałabym ponieść?Jak nie płacić zachowku?
Jestem wdowcem. Od kilkunastu lat mieszka i opiekuje się mną syn z wnuczką. W 2004 r. sporządziłem notarialnie testament, w którym oświadczyłem, że do całości spadku po sobie powołuję syna. W 2006 r. z kolei darowałem swoje mieszkanie jedynej córce syna (bez zapisu o dożywociu). Syn, działając w jej imieniu, darowiznę przyjął. Czy wnuczka będzie musiała wypłacić zachowek moim dzieciom z tytułu otrzymanej darowizny? Czy pomogłoby odwołanie testamentu? Czy jakoś inaczej można uchronić wnuczkę od konieczności zapłaty zachowku? Może zawrzeć umowę o dożywocie związaną z wcześniejszą darowizną?

Co zrobić z darowizną, której część obiecałem oddać bratu? – rozdzielność majątkowa w prawie francuskim

Brat i ja mieszkamy we Francji. Przed dwoma laty nasz ojciec (mieszkający w Polsce) postanowił podzielić między nas nieruchomość i przekazać ją nam po połowie w formie darowizny. Brat miał jednak pewne obawy co do takiego rozwiązania, gdyż francuskiej firmie jego żony od dłuższego czasu groziło bankructwo, a ponieważ mają oni wspólnotę majątkową, zgodnie z prawem francuskim brat mógł utracić wszystko, nawet otrzymaną od ojca darowiznę. Poradzono nam przeprowadzić darowiznę na polskie paszporty, bo wtedy otrzymana od ojca nieruchomość nie zostałaby skonfiskowana w razie plajty firmy żony brata, gdyż polskie prawo zabezpiecza jego majątek, traktując jako osobisty. Niestety brat nie przygotował na czas polskiego paszportu i po rodzinnej naradzie postanowiliśmy, że darowizna będzie na mnie i taki dokument u notariusza podpisał nasz ojciec.

Niedawno ojciec zmarł. Chciałbym więc dotrzymać słowa i ową darowaną mi nieruchomość podzielić pomiędzy nas. Nie wiem, jakie byłoby najbardziej właściwe rozwiązanie prawne, aby tego dokonać – kolejna darowizna, tym razem na rzecz brata, czy jakieś inne rozwiązanie? Proszę o radę.Czy jako małoletnia mogłam odrzucić spadek?

Kiedy miałam 15 lat, zmarł mój tata. Nie zdążył spisać testamentu, a miał mieszkanie własnościowe. Byłam jedyną córką taty. Mama założyła sprawę w sądzie rodzinnym, a ja pod opieką kuratora zrezygnowałam ponoć z praw dziedziczenia mieszkania. Nie byłam wtedy świadoma tego, czego sprawa dotyczy. Czy mogę jeszcze starać się o prawa do tego mieszkania? Jest jeszcze mieszkanie dziadka, które dziadek (nadal żyje) przekazał mi w darowiźnie. Mama straszy mnie zachowkiem i mówi, że jeżeli miałam już prawo do jednego mieszkania, to nie należał mi się spadek po ojcu. Czy mogę jakoś uniknąć zachowku?Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl