.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Testament osoby samotnej - przekazanie majątku instytucjom charytatywnym

Jestem osobą samotną. Chciałabym, aby mój majątek po mojej śmierci został anonimowo przekazany jednej lub kilku instytucjom charytatywnym. Zamierzam spisać testament, w którym wyznaczę dwóch pełnomocników do wykonania testamentu. Ich zadaniem będzie spieniężenie mojego majątku (nieruchomości i ruchomości) i przekazanie środków jednej lub kilku instytucjom, które ich zdaniem będą w danym momencie na to najbardziej zasługiwać. Testament sporządzę w formie notarialnej. Czy sposób rozdysponowania majątkiem, jaki przedstawiłam, jest możliwy do zrealizowania w świetle obowiązującego prawa? Dodam, że po śmierci mojego męża zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe i rodzice męża oraz jego brat zrzekli się udziału w majątku na moją rzecz. Moją wolą jest, aby po mojej śmierci rodzina męża nie otrzymała żadnego majątku, tylko, jak przedstawiałam, aby na mocy testamentu przeszedł na rzecz instytucji charytatywnych.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Testament osoby samotnej - przekazanie majątku instytucjom charytatywnym

Testament z powołaniem wykonawcy ostatniej woli

Obawiam się, że przepisy polskiego prawa spadkowego nie przewidują w pełni takiej konstrukcji, jak Pani opisała. Może Pani rozdysponować majątek spadkowy w testamencie, ale z pewną modyfikacją.

 

Zgodnie z art. 986 Kodeksu cywilnego (K.c.) – zapisem zwykłym jest rozporządzenie testamentowe, które polega na nałożeniu na spadkobiercę lub zapisobiercę obowiązku spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz innej osoby. Mówi się wtedy, że spadkobierca został obciążony zapisem.

 

Spadkodawca może w testamencie powołać wykonawcę lub wykonawców testamentu. Jeżeli spadkodawca nie postanowił inaczej, wykonawca testamentu powinien zarządzać majątkiem spadkowym, spłacić długi spadkowe, w szczególności wykonać zapisy zwykłe i polecenia, a następnie wydać spadkobiercom majątek spadkowy zgodnie z wolą spadkodawcy i z ustawą, a w każdym razie niezwłocznie po dokonaniu działu spadku. Wykonawca testamentu to osoba wyznaczona w testamencie przez spadkodawcę w celu zapewnienia sprawnej realizacji jego postanowień, w szczególności poleceń i zapisów. Jeżeli osoba wyznaczona na wykonawcę nie chce tego obowiązku przyjąć, wówczas powinna złożyć stosowne oświadczenie przed sądem albo notariuszem.

 

Zapis windykacyjny w testamencie, czyli konkretny przedmiot dla konkretnej osoby

Zapisać konkretny przedmiot konkretnej osobie można tylko w testamencie poprzez zapis windykacyjny. Istota zapisu windykacyjnego polega bowiem na przeznaczeniu w testamencie oznaczonej osobie lub osobom określonych składników majątkowych, które zapisobierca nabywa już w chwili otwarcia spadku, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy.

 

Sąd w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku oraz notariusz w drodze poświadczenia dziedziczenia stwierdza nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego, wymieniając osobę, na rzecz której zapis nastąpił, jak również przedmiot tego zapisu.

 

Zapis windykacyjny i spadkobranie wywołują podobne skutki prawne, instytucje te nie mogą być jednak ze sobą utożsamiane. I spadkobierca, i uprawniony z tytułu zapisu windykacyjnego są następcami prawnymi spadkodawcy. Prawa majątkowe nabywają bezpośrednio po nim, z tym że ten pierwszy jest następcą prawnym pod tytułem ogólnym, drugi pod tytułem szczególnym. Następstwo prawne po spadkodawcy ma miejsce ex lege, z chwilą otwarcia spadku. Należy jednak wskazać, że spadkobierca na mocy jednego aktu wstępuje w ogół praw i obowiązków zmarłego. Tytułem zapisu przechodzą tylko prawa.

 

Reasumując: może Pani sporządzić testament, powołać wykonawcę, nałożyć na niego obowiązek spieniężenia majątku i przekazania, ale konkretnej osobie albo konkretnej instytucji wskazanej w testamencie w zapisie windykacyjnym. Zapis windykacyjny musi być notarialny.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć - IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl