Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Terminy wystawiania faktur w 2014 roku

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 14.01.2014

Artykuł przedstawia nowe terminy wystawiania faktur VAT od 2014 r.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Artykuł 106i dodany został do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przez art. 1 pkt 50 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013.35) zmieniającej ww. ustawę z dniem 1 stycznia 2014 r. Regulacja ta zmienia obowiązujące do tej pory normy określające termin wystawienia faktury.

 

Tym samym od 1 stycznia 2014 roku zasadą jest, ze fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniami określonymi w art. 106i ust. 2-8 ww ustawy.

 

Warto przyjrzeć się tym odstępstwom. I tak, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy.

 

Szczególne terminy wystawienia faktur również uległy zmianie, zarówno katalog jak i niektóre terminy; zgodnie z ust. 3 art. 106i ustawy o VAT, fakturę wystawia się nie później niż:

 

1) 30. dnia od dnia wykonania usług – w przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych,

2) 60. dnia od dnia wydania towarów – w przypadku dostawy książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1), z zastrzeżeniem ust. 4 art. 106i,

3) 90. dnia od dnia wykonania czynności – w przypadku czynności polegających na drukowaniu książek (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1), z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług;

4) z upływem terminu płatności – w przypadku wystawienia faktury z tytułu:

a) dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,

b) świadczenia usług:

– telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,

– wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy,

– najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,

– ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,

– stałej obsługi prawnej i biurowej,

– dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego

 

– z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.

 

Należy pamiętać, iż w przypadku dostawy książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1), gdy umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw, fakturę wystawia się nie później niż 120. dnia od pierwszego dnia wydania towarów.

 

W przypadku dotyczącym opakowań (art.29a ust. 12) fakturę wystawia się nie później niż:

 

1) 7. dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania;

2) 60. dnia od dnia wydania opakowania, jeżeli w umowie nie określono terminu zwrotu opakowania.

 

W przypadkach, gdy fakturę wystawia się na żądanie nabywcy towaru lub usługi:

 

1) zgodnie z ust. 1 i 2 art. 106i – jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty;

2) nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania – jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, o którym mowa w pkt 1.

 

Istotnym jest również, że faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed:

 

1) dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;

2) otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

 

Powyższe nie dotyczy wystawiania faktur w zakresie dostawy i świadczenia usług, o których mowa w art. 19a ust. 3, 4 i ust. 5 pkt 4, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.


Stan prawny obowiązujący na dzień 14.01.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 plus IV =

 

»Podobne materiały

Treść faktury – 2014

Artykuł przedstawia, co powinna zawierać faktura w 2014 roku.

 

Zmiany w VAT od 1 stycznia 2014 roku

Zmian w VAT w roku 2013 ustawodawca wprowadził wiele, oczekują już jednak na wejście w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku kolejne zmiany – mniejsze i większe.

 

Zasady wystawiania faktur korygujących

Artykuł przybliża zasady wystawiania faktur korygujących i wymogi jakie faktury korygujące powinny spełniać.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »