.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Termin wypowiedzenia umowy o pracę

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 16.04.2013

Chciałbym złożyć wypowiedzenie umowy o pracę. Obowiązuje mnie miesięczny okres wypowiedzenia, ale pracodawca oświadczył, że zaczyna ono swój bieg dopiero z końcem miesiąca, w którym je złożę. Czy jest to zgodne z prawem? Jeśli tak, to w jaki sposób przyśpieszyć termin wypowiedzenia umowy o pracę (porozumienie stron nie wchodzi w rachubę)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.; w skrócie K.p.): „okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata”.

 

Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

 

Przepis art. 30 § 21 K.p. normuje termin wypowiedzenia umowy o pracę. Jest to dzień, w którym kończy się okres wypowiedzenia. Zwyczajowo w tym dniu następuje zwalnianie pracowników, a bezpośrednio po nim – przyjmowanie ich do pracy. Okres wypowiedzenia obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio – w sobotę lub ostatniego dnia miesiąca. Przepis ten ma charakter bezwzględnie obowiązujący i nie może być zmieniony wolą stron umowy. Leży on w interesie wszystkich pracowników zmieniających pracę, a nie tylko tych, którzy odchodzą od danego pracodawcy.

 

Zastosowanie tego przepisu oznacza, że oświadczenie o wypowiedzeniu umowy z zachowaniem okresu mierzonego w tygodniach złożone nie w sobotę, lecz w innym dniu tygodnia (np. w poniedziałek), wywiera zamierzony skutek po dłuższym okresie niż przewidziany w kodeksie. To samo dotyczy okresów wypowiedzenia mierzonych w miesiącach. Tak więc pracodawca zgodnie z prawem oświadczył Panu, że wypowiedzenie rozpoczyna swój bieg z końcem miesiąca (a nie z chwilą jego złożenia).

 

Z kolei porozumienie stron to umowa rozwiązująca stosunek pracy. Może być zawarta w dowolnej formie i w każdym momencie istnienia stosunku pracy. Umowę o pracę można rozwiązać na mocy porozumienia stron przez czynności konkludentne (por. wyrok Sądu Najwyższego z 20 sierpnia 1997 r., I PKN 232/97, OSNAPiUS 1998, nr 10, poz. 306, odnoszący się do umowy zawartej na czas określony). Wystąpienie przez pracownika lub pracodawcę z propozycją rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron stanowi ofertę zgodnego rozwiązania stosunku pracy, do której stosuje się odpowiednio art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego (K.c.) w zw. z art. 300 K.p. (wyrok SN z 4 października 2000 r., I PKN 58/00, OSNAPiUS 2002, nr 9, poz. 211). Według tezy I wyroku SN z 8 grudnia 2009 r. (I UK 186/09, OSNP 2011, nr 13-14, poz. 189) przyjęcie pracownika w poczet członków rolniczej spółdzielni produkcyjnej powoduje dorozumiane rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron.

 

Jeśli pracodawca nie zgodzi się na rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron w terminie dla Pana dogodnym, nie ma Pan innego wyjścia, jak złożyć wypowiedzenie i odczekać miesiąc.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa - jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl