.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Termin płatności czynszu

Autor: Elżbieta Jędruczyk • Opublikowane: 10.09.2012

Prowadzę własną firmę. W połowie 2010 r. podpisałam umowę, na mocy której miałam płacić 200 zł miesięcznie za wywieszenie reklamy na terenie danego podmiotu. Termin płatności czynszu był ustalony w umowie. Według ww. umowy czynsz miał być płacony kwartalnie do dziesiątego dnia pierwszego miesiąca danego kwartału kalendarzowego na podstawie faktury wystawionej przez wydzierżawiającego. Jednak nie dostawałam żadnych faktur. Dopiero na początku 2012 r. przysłano mi kilka rachunków (wszystkie z taką samą datą wystawienia). Czy muszę płacić rachunki z poprzednich lat?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W mojej ocenie mogłaby się Pani uchylić od spełnienia świadczenia wyłącznie w sytuacji, w której doszłoby do jego przedawnienia. Uważam jednak, że do przedawnienia w tym przypadku nie doszło.

 

Jak podaje art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata (co do zasady, zobowiązania za poszczególne kwartały będą ulegać przedawnieniu dopiero w 2013 r.).

 

W Pani przypadku obowiązek zapłaty czynszu wynika z umowy. Umowa określa istotne warunki płatności czynszu – kwotę, terminy zapłaty. Wystawienie faktury jest tu czynnością prawnie wymaganą, ale w istocie ma charakter „wtórny”. Fakt istnienia zobowiązania ma tu – moim zdaniem – charakter bezsporny.

 

Odrębną kwestią jest w tym momencie termin płatności czynszu. Z uwagi na to, że taka sytuacja, jak rozumiem, nie została uregulowana w umowie, możliwe są (moim zdaniem) dwa stanowiska:

 

  1. obowiązującym terminem płatności powinien być termin wynikający bezpośrednio z umowy (oddający w dzierżawę miałby w tym przypadku uprawnienie do żądania odsetek za zwłokę);
  2. obowiązującym terminem płatności jest termin wskazany w wystawionych fakturach (w tym przypadku odsetki za zwłokę nie wystąpią).

 

Moim zdaniem, prawidłowa będzie opcja pierwsza – świadczy o tym również brzmienie art. 669 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym najemca obowiązany jest uiszczać czynsz w terminie umówionym.

 

Jeżeli termin płatności czynszu nie jest w umowie określony, czynsz powinien być płacony z góry, a mianowicie: gdy najem ma trwać nie dłużej niż miesiąc – za cały czas najmu, a gdy najem ma trwać dłużej niż miesiąc albo gdy umowa była zawarta na czas nieoznaczony – miesięcznie, do dziesiątego dnia miesiąca (art. 669 § 2 Kodeksu cywilnego).

 

W Pani przypadku termin płatności był ustalony w umowie, zatem w mojej ocenie obowiązują w tym zakresie ustalenia umowne. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby wynajmujący odstąpił od naliczania odsetek.

 

 

 

*Stan prawny z dnia 1.02.2012 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć minus 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl