.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Teczka wychowawcy i opinie rodziców

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 10.02.2016

Jestem nauczycielem klasy I szkoły podstawowej. Założyłam teczkę wychowawcy, która jest nowością w mojej szkole. Na zebraniu klasowym poprosiłam o pisemne ustosunkowanie się rodziców do mojej pracy, tzn. wdrażanych programów, form kontaktu ze mną, przebiegu edukacji itp. Rodzice na czystej kartce w kilku zdaniach opisali swoje uwagi, spostrzeżenia, wnioski, zalecenia. Poprosiłam o złożenie podpisu i daty. Po analizie wnioski przekazałam dyrektorowi, bo uwagi dotyczyły funkcjonowania szkoły. Dostałam później ustne ostrzeżenie, żeby więcej tego nie robić – że to mobbing. Czy nie wolno mi zbierać takich dobrowolnych opinii od rodziców?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie ma jednego ustalonego i powszechnie obowiązującego wzoru teczki wychowawcy. Na pewno jednak należy mieć w niej parę istotnych dokumentów.

 

Wychowawca klasy gromadzi następujące dokumenty:

 

 1. Program pracy wychowawcy na każdy rok;
 2. Tematyka godzin wychowawczych;
 3. Harmonogram spotkań klasowego zespołu nauczycieli;
 4. Protokoły spotkań, sprawozdania zawierające wnioski do dalszej pracy;
 5. Zebrania z rodzicami (notatka, protokół, wnioski);
 6. Tematyka pedagogizacji rodziców;
 7. Rozmowy indywidualne z rodzicami (notatki, ustalenia);
 8. Oświadczenia rodziców o zapoznaniu się z aktami prawnymi, procedurami..;
 9. Oświadczenia uczniów o zapoznaniu się z aktami prawnymi, WSO, statutem…;
 10. Realizacja programów profilaktycznych i projektów międzyprzedmiotowych;
 11. Harmonogram wycieczek i wyjść klasowych (zgody rodziców, regulamin wycieczki, rozliczenie finansowe);
 12. Karta postępów ucznia/badanie umiejętności uczniów;
 13. Realizacja treści ścieżek przedmiotowych /do tzw. starej podstawy programowej/;
 14. Klasowy zestaw programów nauczania i podręczników;
 15. Deklaracje rodziców o uczęszczaniu na lekcje religii;
 16. Deklaracje rodziców o nieuczęszczaniu na wdż;
 17. Lista uczniów zwolnionych z wf;
 18. Podania do dyrektora szkoły z prośbą o zwolnienie uczniów z pierwszej i ostatniej godziny wychowania fizycznego (dotyczy uczniów zwolnionych z wf decyzją dyrektora);
 19. Wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
 20. Informacje o uczniach korzystających z pomocy społecznej;
 21. Informacje, materiały z życia klasy;
 22. Wzory podpisów rodziców;
 23. Zgody rodziców na przetwarzanie danych osobowych, umieszczanie wizerunku dziecka;
 24. Spis zajęć pozalekcyjnych i listy uczniów w nich uczestniczących;
 25. Korespondencja z rodzicami;
 26. Listy powiadomień o proponowanych ocenach śródrocznych i rocznych wraz z ;
 27. Istotne informacje od nauczycieli uczących;
 28. Załączniki (akty prawne, rozporządzenia, regulaminy, procedury);
 29. Inne przyjęte w danej szkole.

 

Co do zasady nie ma przeszkód, aby w teczce wychowawcy znajdowały się pisma od rodziców z uwagami dotyczącymi pracy wychowawcy, funkcjonowania szkoły. Prośba do rodziców o wypełnienie takiej ankiety – czy przygotowanie takiego pisma – nie jest mobbingiem, gdyż nie ma tu zależności pracownik–pracodawca. Rodzic może tez w każdej chwili odmówić wypełnienia takiej ankiety (przygotowywania takiego pisma).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • osiem + cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »