Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Tani sposób na przepisanie mieszkania

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 29.08.2016

Ciocia chce przekazać swoje mieszkanie wnukom swojej siostry. Jak to zrobić, by ponieść jak najmniejsze koszty? Czy lepsza jest umowa dożywocia, a może darowizna?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. (wymienionych przez Panią) dziedziczenia oraz darowizny. Natomiast podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlega umowy dożywocia. Trudno jednak porównywać koszty tych zdarzeń, bowiem ich ekonomiczne i prawne podstawy są zupełnie inne, tak jak i cel, jakiemu służą.

 

W podatku od spadków i darowizn do grupy II zalicza się zstępnych rodzeństwa, zarówno w przypadku spadku, jak i darowizny podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Ze względu na duże wartości nieruchomości podatek ciążący tylko na nabywcy, wyniesie tu 1644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad kwotę wolną od podatku (kwota wolna w II grupie to 7276 zł) – 20 556 zł. Z tym zastrzeżeniem, że w przypadku dziedziczenia (spadku), ale nie w przypadku darowizny, zstępni siostry będącej obecnie potencjalnym spadkodawcą, mogą skorzystać ze zwolnienia z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy w przypadku nabycia własności (współwłasności) budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego albo udziału w takim prawie w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego przez osoby zaliczane do II grupy podatkowej – nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich czystej wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. W przypadku nabycia części (udziału) budynku mieszkalnego lub lokalu albo udziału w spółdzielczym prawie do budynku mieszkalnego lub lokalu ulga przysługuje stosownie do wielkości udziału. Ulga przysługuje osobom spełniającym warunki z art. 16 ust. 2, czyli m.in. nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego.

 

W przypadku dożywocia i podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności nieruchomości, podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego (określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów). Stawka podatku od umowy dożywocia przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – wynosi 2%. Trudno jednak w ogóle porównywać np. darowiznę z dożywociem, skoro darowizna to po stronie obdarowanego w zasadzie tylko przysporzenie, podczas gdy umową dożywocia w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie) i standardowo, w braku odmiennej umowy, taki nabywca musi przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym. Większość nabywców zdecydowanie woli zapłacić podatek od spadków i darowizn od darowizny niż zawrzeć umowę dożywocia.

 

W praktyce gospodarczej podatnicy stosują dwa rozwiązania, nazwijmy to, optymalizacyjne:

 

  1. właścicielka mieszkania (ciotka) nie daruje go bezpośrednio zstępnym siostry, a siostrze, co korzysta ze zwolnienia z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn; dopiero następnie siostra daruje mieszkanie swoim zstępnym co także w pełni korzysta ze zwolnienia z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn;
  2. właścicielka mieszkania (ciotka), jeśli jest właścicielem mieszkania ponad 5 lat, licząc od końca roku, w którym je nabyła, sprzedaje to mieszkanie za symboliczną kwotę zstępnym siostry; sprzedawca nie płaci podatku dochodowego, gdyż nie uzyskuje przychodu podlegającego opodatkowaniu, a nabywca płaci podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od wartości rynkowej nieruchomości (czyli podobnie jak w dożywociu, ale nie jest zobowiązany do dodatkowych świadczeń na rzecz sprzedawcy).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus 0 =

»Podobne materiały

Darowizna zakładu produkcyjnego

Jakie opłaty będą związane z dokonaniem darowizny z ojca na syna zakładu produkcyjnego o wartości 350 000 zł? Ojciec otrzymał emeryturę i obecnie chce przepisać zakład na mnie. Mam dwie siostry, czy będę musiał wypłacić im jakieś pieniądze w związku z przejęciem zakładu?

 

Darowizna dla osoby niespokrewnionej

Mieszkamy w budynku należącym do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, mamy możliwość wykupu mieszkania. Niedawno sąsiad zaproponował nam, że możemy wykupić jego lokal (on nie ma na to pieniędzy). Oczywiście sąsiad miałby do śmierci mieszkać w swoim mieszkaniu. Czy możliwe jest przekazanie mieszkania w f

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »