.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Szybkie uznanie spadku

Autor: Janusz Polanowski • Opublikowane: 11.07.2019

Ponad tydzień temu zmarł mój tata. Wiele rzeczy było na niego – połowa mieszkania, samochód. Chcemy złożyć wniosek do sądu o szybkie uznanie spadku. Czy lepiej załatwić taką sprawę z notariuszem, czy lepiej w sądzie? Jak wygląda postępowanie, czy jedna sprawa w sądzie załatwia wszystko? Chodzi mi o to, czy po uznaniu spadku jest on automatycznie dzielony na pół (na mnie i mamę) i możemy np. sprzedać wtedy auto?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Szybkie uznanie spadku

Fot. Fotolia

Pańskie słowa wskazują na to, że spadkodawca (to jest Pański tata) pozostawił dwoje spadkobierców: Pańską mamę oraz Pana. To może wskazywać na dziedziczenie ustawowe – art. 931 i następne Kodeksu cywilnego (skrótowo: K.c.) – a w takim przypadku udziały w spadku byłyby równe (art. 931 K.c.). Moja wiedza o sytuacji opiera się na Pańskich słowach, więc nie mogę wykluczyć dziedziczenia testamentowego (art. 941 i następne K.c.); dziedziczenie testamentowe ma (na podstawie art. 926 K.c.) pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. Być może należałoby sprawdzić (w aktualnym rejestrze spadkowym), czy zarejestrowano (także w dawniejszym rejestrze testamentów) informację o miejscu przechowywania testamentu Pańskiego taty – o ile testament (art. 941 i następne K.c.) został sporządzony; informacje o testamencie można uzyskać (odpłatnie) w wybranej przez siebie kancelarii notarialnych (spośród działających w Polsce).

 

Sprawy spadkowe – art. 627 i następne Kodeksu postępowania cywilnego – powinny prowadzić przynajmniej do prawidłowego ustalenia grona spadkobierców; tego właśnie dotyczy stwierdzenie nabycia spadku; proponuję trzymać się ustalonych określeń, bo używanie innych (np. „uznanie spadku”) może prowadzić do nieporozumień, a te miewają różne skutki (np. przedłużenie czasu załatwiania określonych spraw). Od stosunkowo niedawna stwierdzenie nabycia spadku może zostać dokonane poprzez sporządzenie przez notariusza odpowiednich dokumentów urzędowych (protokołu dziedziczenia oraz bazującego na nim aktu poświadczenia dziedziczenia) – art. 95a i następne Prawa o notariacie. Notariusz powinien tego rodzaju sprawy załatwiać, gdy brak sporów między spadkobiercami i na ogół powinni być wspólnie zgromadzeni wszyscy spadkobiercy.

 

Opłata sądowa od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku to kilkadziesiąt złotych. Sto pięćdziesiąt złotych to taksa notarialna, ale spotykałem się z pobieraniem taksy wyższej – zwłaszcza w przypadku odrębnego liczenia taksy od sporządzenia poszczególnych dokumentów (protokołu dziedziczenia oraz aktu poświadczenia dziedziczenia); najlepiej zapytać o wysokość taksy notarialnej przed rozpoczęciem przygotowań do sporządzenia dokumentów przez notariusza. Ponadto trzeba się liczyć z dodatkowymi kosztami.

 

Aby mogło dojść do stwierdzenia nabycia spadku, należy przedłożyć określone dokumenty – zwłaszcza odpisy aktów stanu cywilnego. Na ogół (w przypadku dość szybkiego załatwiania „spraw spadkowych”) spadkobiercy mają jeden odpis aktu zgonu spadkodawcy spośród wydanych przed rozpoczęciem organizowania pogrzebu; ewentualnie trzeba wnioskować o dodatkowy odpis aktu zgonu. Odpisy aktów urodzenia spadkobierców także się przydają i nawet powinny być wymagane. Ludzie dość często przedkładają także odpisy aktów małżeństwa, ale – poza odpisem aktu małżeństwa spadkodawcy (jeśli zmarł w stanie małżeńskim) – wydaje się to dyskusyjne (szczególnie w przypadku dziedziczenia ustawowego). Proponuję w sądowym sekretariacie lub w kancelarii notarialnej zapytać o wykaz żądanych dokumentów (np. jako załączników do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku); zdarzają się różnice w wymaganiach, więc lepiej zapytać.

 

W przypadku dziedziczenia testamentowego są opłaty za ogłoszenie testamentu oraz niekiedy za uzyskanie informacji o miejscu przechowywania testamentu (w takich sytuacjach często trzeba zapłacić za wypis aktu notarialnego z treścią testamentu).

Przy załatwianiu różnych spraw (np. wpisów w księgach wieczystych lub „ewidencji pojazdów”) na ogół wystarcza przedstawienie odpisu postanowienia sądowego (z klauzulą prawomocności) albo wypisu aktu poświadczenia dziedziczenia. Od liczby takich spraw może zależeć liczba odpisów (wypisów), które trzeba uzyskać (z czym wiąże się opłata: sądowa albo notarialna).

 

Jeżeli nie ma sporów między spadkobiercami (a często spory są ujawniane na niewłaściwym etapie załatwiania „spraw spadkowych”) oraz jeśli przedłożono wszystkie wymagane dokumenty i uiszczono opłatę sądową, to sąd może stwierdzić nabycie spadku nawet na pierwszej rozprawie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku. Odrębnym zagadnieniem pozostaje, kiedy zostałaby przeprowadzona rozprawa – bywa różne (w tym z uwagi na różnice w obciążeniu poszczególnych sądów). W kancelarii notarialnej na ogół wystarcza jedna „wizyta” w związku z samym sporządzaniem najważniejszych dokumentów – na ogół wcześniej trzeba omówić szczegóły i dostarczyć wymagane dokumenty, a ponadto później niekiedy pobiera się dalsze wypisy aktu poświadczenia dziedziczenia.

 

Dla samego dokonywania wpisów w księgach wieczystych może wystarczyć stwierdzenie nabycia spadku – w praktyce odpowiedni dokument: postanowienie sądu (z klauzulą prawomocności) albo wypis aktu poświadczenia dziedziczenia. Często można się obyć bez sformalizowanego działu spadku – zwłaszcza w przypadku małego grona spadkobierców lub niewielu składników majątkowych; w praktyce obrotu prawnego mogą wystarczyć podpisy wszystkich oficjalnych spadkobierców (np. na umowie sprzedaży samochodu). To spadkobiercy na ogół decydują o tym, czy dochodzi do formalnego działu spadku – czy to na drodze sądowej, czy to w formie aktu notarialnego. Jeżeli jest zgoda między spadkobiercami i jeśli nie ma sytuacji nagłej (np. potrzeby sprzedania określonego składnika spadku (art. 922 K.c.), a spadki bywają zasłużone, z czym wiąże się odpowiedzialność za długi spadkowe (art. 1030 i następne K.c.). Dlatego duże znaczenie praktyczne ma terminowe złożenie odpowiedniego oświadczenia co do spadku (art. 1012 i następne K.c.); wprawdzie od prawie 14 miesięcy związane z długami spadkowymi ryzyko się zmniejszyło, ale i tak trzeba dokonać odpowiednich czynności (przynajmniej przedstawić rzetelnie sporządzony wykaz majątku spadkowego). Jeżeli spadkobiercy przedstawiają (na początku starań o dział spadku przed sądem) zgodny projekt podziału, to opłata sądowa jest o paręset złotych niższa. Taksa notarialna (nie tylko w przypadku działu spadku) bardzo często związana jest wartością mienia, którego dotyczy określona czynność notarialna.

 

Chodzi o spadek przez Państwa odziedziczony. Państwo znają swą sytuację. Jej znajomość powinna pomóc w ocenie, jaki sposób załatwiania spraw jest optymalny w związku ze spadkiem po Pańskim tacie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I minus IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl