.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Szybkie i skuteczne rozwiązanie umowy o pracę

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 05.02.2020

Jestem zainteresowany szybkim rozwiązaniem umowy o pracę na czas nieokreślony. Zależy mi na tym, abym otrzymał świadectwo pracy od razu lub po okresie wypowiedzenia, który w moim przypadku wynosi 3 miesiące, ponieważ mam przepracowane 10 lat. Chciałbym mieć możliwość wystąpienia na drogę sądową w celu uzyskania odszkodowania z tytułu wieloletniego mobbingu, naruszania moich dóbr osobistych, braku równego traktowania, braku płacenia za godziny nadliczbowe. Proszę o propozycję, jak szybko i skutecznie rozwiązać stosunek pracy w najkorzystniejszy sposób dla mnie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Szybkie i skuteczne rozwiązanie umowy o pracę

Fot. Fotolia

Mobbing w polskim prawie pracy

Zgodnie z art. 943 ustawy z Kodeks pracy pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.

 

Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

 

Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie z podaniem przyczyny, uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Rozwiązanie umowy o pracę w związku z mobbingiem

Sąd zazwyczaj nie rozpatruje spraw o mobbing bez orzeczenia o uszczerbku na zdrowiu, za które zresztą przysługuje pracownikowi zadośćuczynienie, niezależnie od odszkodowania. Najczęściej chodzi tu o zapis w historii choroby od psychiatry, to on powinien określić, czy mamy do czynienia z uszczerbkiem na zdrowiu, czy nie. Oczywiście musi stwierdzić i uzasadnić, czy symptomy wystąpiły ze względu na niedobrą sytuację pacjenta w związku z pracą. Wtedy dopiero możemy mówić w sądzie o uszczerbku na zdrowiu spowodowanym sytuacją mobbingową. Niestety w polskim stanie prawnym udowodnienie mobbingu jest rzeczą bardzo ciężką.

 

Jeśli chodzi o sposób rozwiązania stosunku pracy, to wszystko zależy od tego, czy zależy Panu na jak najszybszym rozwiązaniu stosunku pracy, czy też na okresie wypowiedzenia, za które otrzyma Pan wynagrodzenie.

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia - dwa sposoby

Jeśli na jak najszybszym, i jeśli ma Pan w planach pozew między innymi o mobbing, to widzę tu dwa rozwiązania:

 

  • albo rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia właśnie z tytułu mobbingu (art. 943 Kodeksu pracy),
  • albo rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracodawcy (art. 55 § 11 Kodeksu pracy).

 

Jeśli jednak zależy Panu na wypowiedzeniu, musi Pan po prostu złożyć wypowiedzenie (trzymiesięczne wypowiedzenie złożone w styczniu upłynie 30 kwietnia niezależnie od tego, którego dnia stycznia Pan je złoży).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa - 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl