.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Skorzystanie z dotacji Unii Europejskiej w szkoleniu i doszkalaniu pracowników

Autor: Przemysław Gogojewicz • Opublikowane: 04.12.2009

Nikomu nie trzeba tłumaczyć, zwłaszcza przedsiębiorcy, jak ważnym jest szkolenie swoich pracowników i różnego rodzaju doszkalanie w ramach ich kompetencji i ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Dlatego też w ogólnym rozwoju pracownika warto skorzystać z pomocy, jaką w tym zakresie proponuje Unia Europejska poprzez specjalne dotacje.Skorzystanie z dotacji Unii Europejskiej w szkoleniu i doszkalaniu pracowników

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Projekty szkoleniowe dla pracowników

Przedsiębiorcy, którzy chcą zainwestować w swojego pracownika, mogą skorzystać z dofinansowania szkoleń z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). W ramach poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, program ten oferuje przedsiębiorcom możliwość napisania projektu szkoleniowego przewidzianego dla pracowników.

 

Warto podkreślić ze szczególnym naciskiem, że każdy projekt pracodawcy – idący w kierunku pozyskania środków na szkolenia pracownicze – jest weryfikowany zarówno przez instytucję zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki jak również przez instytucję zarządzającą środkami w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, o którym będzie mowa w dalszej części poradnika. Zatem projekt przechodzi skomplikowaną procedurę aplikacyjną, a pracodawca jest zobowiązany samodzielnie przygotować szkolenie dla takiego pracownika. Wartość takiego projektu musi opiewać na kwotę co najmniej 50 tys. zł.

Uzyskanie dotacji z UE na szkolenie pracownika

Innym sposobem uzyskania dotacji na szkolenie pracownika jest wysłanie go na szkolenia przygotowane przez zewnętrzne firmy szkoleniowe, najlepiej firmy, które specjalizują się w konkretnych szkoleniach i które w tym zakresie posiadają uprawnienia respektowane na terenie całej UE. Nie trudno zgadnąć, że jest to dla przedsiębiorcy o wiele łatwiejsza droga do uzyskania dotacji. W tym przypadku nie jest on zobligowany do pisania projektu, jedynie musi znaleźć szkolenie, które jest dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). W takim przypadku pracodawca za szkolenie zapłaci znacznie mniej niż wynosi jego rynkowa cena.

 

W wyniku szkoleń specjalistycznych pracownik powinien osiągnąć kwalifikacje, które będzie mógł swobodnie wykorzystać na powierzonym mu stanowisku pracy. Istotne jest również to, aby wiedzę uzyskaną na szkoleniu mógł on również wykorzystać powszechnie, jeżeli podejmie działania w innych firmach. W tym zakresie pojawiają się w literaturze tematu duże nieścisłości. Niektórzy bowiem twierdzą, że rozwój pracownika w ramach dotacji na szkolenia powinien zostać skierowany tylko i wyłącznie dla potrzeb konkretnego zakładu pracy. Jednakże w naszej codzienności nie istnieją firmy, które prowadzą szkolenia pracownicze tylko i wyłącznie pod kątem konkretnego zakładu pracy, a pracodawcy uzyskują pomimo to dotacje na szkolenia. Zatem pogląd ten jest zupełnie nieuprawniony. Unia Europejska dba o podnoszenie kwalifikacji pracowniczych i dobrze rozumiane jest takie ich podnoszenie, aby poprzez nie pracownik stawał się coraz bardziej wszechstronny i skuteczny w każdym działaniu, nawet wówczas gdy zmieni pracodawcę. Szkolenie bowiem „idzie” za pracownikiem, a nie za pracodawcą. Za tym drugim „idą” natomiast środki finansowe na szkolenie.

Wysokość dotacji z Unii Europejskiej na doszkalanie pracowników

Wysokość dotacji jest uzależniona nie tylko od rodzaju szkolenia, ale także od wielkości przedsiębiorstwa. W przypadku szkoleń ogólnych dofinansowanie wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych dla małych lub średnich przedsiębiorstw. Dla dużych – pomoc finansowa udzielana jest w wysokości 60% kosztów kwalifikowalnych. Dofinansowanie do szkoleń specjalistycznych wynosi 45% wydatków kwalifikowalnych dla małych i średnich firm i 35% dla dużych.

 

Kwota dofinansowania może być powiększona o 10 punktów procentowych, jeżeli w szkoleniu będą brali udział pracownicy znajdujący się w stanie zagrożenia ich stanowisk pracy. Stanowi o tym rozporządzenie Komisji 68/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy szkoleniowej. Są to osoby, które spełnią jeden z poniższych warunków:

 

  1. nie ukończyły 25. roku życia oraz przed podjęciem zatrudnienia u pracodawcy delegującego je na szkolenie nie pozostawały w stosunku pracy i nie prowadziły działalności gospodarczej,
  2. są zatrudnione u pracodawcy delegującego na szkolenie nie dłużej niż 6 miesięcy, a przed podjęciem działalności były bezrobotne przez co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat,
  3. są niepełnosprawne,
  4. są zatrudnione u pracodawcy delegującego na szkolenie nie dłużej niż 6 miesięcy, a przed podjęciem zatrudnienia przez okres co najmniej 3 lat nie były zatrudnione ani nie prowadziły działalności gospodarczej,
  5. ukończyły 45. rok życia i posiadają wykształcenie co najwyżej średnie.

 

 

 

Wszelkiego rodzaju informacji na temat szkoleń pracowniczych udziela Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego:

ul. Tamka 3

00-349 Warszawa

tel. 022 461 63 04, 022 461 63 05

fax. 022 461 63 82.

Bliższe informacje na ten temat można też znaleźć na stronie www.kapitalludzki.gov.pl.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Komisji 68/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 TWE, Dz. Urz. L010 13/01/2001.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984).

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2008 r. Nr 90, poz. 557 ze zm.).


Stan prawny obowiązujący na dzień 04.12.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI - 5 =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »