.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Szkody wyrządzone przez bobry na terenach zalesionych

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 02.09.2015

Posiadam las zalesiony z PROW 2007, pobieram premię zalesieniową z ARiMR. Na skutek działania bobrów mój las został zalany. Na obszarze 4 hektarów w skutek tego zalania wyschły wszystkie drzewa. Z tego powodu Agencja pozbawiła mnie dopłat do tych 4 hektarów. Dodam, że bobry nadal żerują na terenie mojego lasu i niszczą kolejne połacie drzew. Pieniądze pochodzące z premii zalesieniowej miały być moim zabezpieczeniem i dodatkiem do emerytury rolniczej. Czy jest jakieś rozwiązanie tego problemu? Dlaczego ja, osoba prywatna, muszę ponosić koszty ochrony gatunku zagrożonego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rolnik, decydując się na zalesienie gruntów rolnych, otrzymuje dotację i premię na podejmowanie działań mających na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki leśnej na swoim obszarze. Jeżeli podmiot finansujący (Agencja) stwierdzi brak efektywnej gospodarki, dochodzi do utraty dotacji. Taki jest schemat ogólny, ale jak w agrokulturze, tak i w gospodarce leśnej istnieje pewien obszar skutków i działań nieporządnych niezależnych od podmiotu zobowiązanego. Z opisu sprawy wynika, że Agencja odebrała premię, a Pan się z tą decyzją pogodził. Proszę o przesłanie kopii decyzji i wyjaśnienie, czy realizował Pan drogę odwoławczą i jaka była geneza stwierdzenia zaistniałej szkody – Pana zgłoszenie, czy w skutek kontroli Agencji? Trudno bowiem wyrokować bez analizy dokumentów, jednak już w oparciu o opis sprawy widać, że szkody nie były efektem złej gospodarki leśnej, ale są skutkiem działań sił natury. Rozwiązaniem tego problemu było wystąpienie do ARiMR o podjęcie działań dopuszczalnych w założeniach programu, tj. dla danego działania.

 

Natomiast co do podjęcia działań w zakresie odnowy zniszczonych upraw leśnych – każdą sprawę także trzeba rozpatrywać indywidualnie przez pryzmat dokumentacji i wymogów w zakresie warunków zalesienia, którym podlega Pan od chwili uzyskania dotacji wraz z dodatkami oraz stwierdzonych przyczyn zniszczenia upraw.

 

Co zaś tyczy się poczynań chronionego gatunku, jakim są bobry, przedstawiam procedury dotyczące ubiegania się o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry, proszę z nich skorzystać:

 

 1. Podstawa prawna (podstawa prawna – art. 126 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody – j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.)

  Skarb Państwa, w imieniu którego działa regionalny dyrektor ochrony środowiska, odpowiada za szkody wyrządzone między innymi przez bobry w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim. Odpowiedzialność, o której mowa wyżej, nie obejmuje utraconych korzyści, ale faktyczne szkody.
 2. Wymagane dokumenty:
  1. wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry;
  2. mapa ewidencyjna z zaznaczeniem działki, na której wystąpiła szkoda;
  3. aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów;
  4. umowa dzierżawy (w przypadku dzierżawienia działki);
  5. upoważnienia od ewentualnych współwłaścicieli.
 3. Forma załatwienia sprawy
  Protokół oględzin i szacowania szkody wyrządzonej przez bobry w gospodarstwach rolnych, leśnych i rybackich.
 4. Miejsce złożenia dokumentów
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie lub Wydział Spraw Terenowych na obszarze zamieszkania:

 

W praktyce najlepiej na swoim terenie pytań o to w urzędzie gminy w referacie ochrony środowiska lub w najbliższym oddziale izby rolniczej. Częstym błędem jest natomiast kierowanie swych roszczeń do kół łowieckich – one nie mają z tematem gatunków chronionych nic wspólnego.

 

Podsumowując, warto i trzeba podjąć działania zmierzające do uzyskania odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • dwa plus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »