Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Szanse na uchylenie się od zapłaty kary umownej

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 13.07.2014

W 2008 r. prowadziłem działalność. Z dostawcą podpisałem umowę na zakup 2 ton towaru, jednak zrealizowałem zakup tylko ok. pół tony. Działalność wkrótce zamknąłem. Mam 26 lat, obecnie jestem bezrobotny. Firma–dostawca wzywa mnie (przez firmę windykacyjną) do zapłaty kary umownej w wysokości 10000 zł, co jest dla mnie bardzo dużą kwotą. Nie wiem, skąd zdobyć pieniądze, obawiam się odsetek. Proszę o radę, co powinienem teraz robić.

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego, zwanego dalej w skrócie K.c., oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, w skrócie K.p.c.

 

Poniższa odpowiedź została oparta na Pana pytaniu i jego ocenie prawnej. Z treści Pana pytania wynika, iż w 2008 r. prowadził Pan swoją działalność gospodarczą, podczas której podpisał Pan umowę na dostawę 2 ton produktu. W trakcie trwania umowy zakupił Pan około pół tony. W chwili obecnej otrzymał Pan wezwanie do zapłaty, w którym wzywa się Pana do uiszczenia na rzecz wierzyciela kwoty 10 000 zł tytułem kary umownej określonej w umowie.

 

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż zastrzeżona w umowie kara umowna znajduje swoje oparcie w art. 483 § 1 K.c., zgodnie z którym „można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna)”.

 

Z treści Pana pytania wynika, iż umowa nie została wykonana w całości. Powyższe skutkowało naliczeniem kary umownej w wysokości według postanowienia umownego. Istotnym jest, iż jest Pan osobą młodą, dla której 10000 zł stanowi bardzo dużą kwotę.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Zauważyć należy, iż jeżeli wierzyciel zdecydowałby się skierować sprawę do sądu do kwoty 10000 zł, koniecznym będzie doliczenie opłaty sądowej oraz kosztów zastępstwa procesowego przez profesjonalnego pełnomocnika w kwocie co najmniej 2400 zł. Powyższe nie obejmuje kosztów postępowania egzekucyjnego. Jeżeli jednak wszczęta zostałaby egzekucja, wówczas do żądanej kwoty doliczyć należy od 15% do 20%, albowiem taką część stanowić będą koszty egzekucyjne.

 

W mojej ocenie w chwili obecnej powinien Pan na otrzymane wezwanie do dobrowolnego uiszczenia należności odpisać ze wskazaniem na art. 320 K.p.c., zgodnie z którym „w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie, a w sprawach o wydanie nieruchomości lub o opróżnienie pomieszczenia – wyznaczyć odpowiedni termin do spełnienia tego świadczenia”.

 

Powyższe wskazuje, iż sam ustawodawca przewiduje możliwość rozłożenia na raty świadczenia wymagalnego w sytuacji, kiedy przemawiają za tym szczególnie uzasadnione wypadki. Podjęcie „szczególnie uzasadnione wypadki” nie jest pojęciem zdefiniowanym i jako takie winne być oceniane z punktu widzenia interpretacji każdej sprawy z osobna.

 

Moim zdaniem zaproponowane przez Pana warunki spłaty winne być racjonalne, bowiem jeżeli nie udałoby się polubownie zakończyć sporu, wówczas w toku postępowania sądowego będzie Pan mógł domagać się rozłożenia na raty dochodzonej kwoty stosowanie do wskazanych przez Pana możliwości.

 

W chwili obecnej, nie znając Pana możliwości finansowych, podkreślić należy, iż pierwsza rata winna być zapłacone stosownie do żądania wierzyciela, ze wskazaniem i pozostała do spłaty kwota będzie zapłacona w ciągu kolejnego roku.

 

Roszczenie o rozłożeniu na raty znajduje uzasadnienie w treści art. 5 K.c., który powołuje się na zasady współżycia społecznego. Rozpatrując Pana sprawę, sąd winien wziąć pod uwagę Pana wiek oraz wynikające z tego możliwości finansowe. Osobiście nie widzę podstaw do uniknięcia uiszczenia opłaty, bowiem zapis umowy daje podstawy do żądania zapłaty ww. kwoty. Zapis dotyczący kary umownej wprowadzony na podstawie zasady swobody umów jest bowiem zapisem wiążącym w chwili obecnej.

 

Zasadne jest podjęcie rozmów mających na celu polubowne zakończenie sporu, bowiem tylko w taki sposób jest Pan w stanie uchronić się przed dodatkowymi kosztami sądowymi i egzekucyjnymi. Nadto wyraźnie podkreślić należy, iż gdyby udało się Panu rozłożyć należność główną na raty i spisać stosowanie do poczynionych ustaleń ugodę, będzie Pan zwolniony z zapłaty odsetek do „nowej” daty zapłaty. Powyższa zasada ma także zastosowanie w toku postępowania sądowego. Wskazuje na nią uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 września 1970 r., sygn. akt III PZP 11/70, zgodnie z którś „rozłożenie na raty należności na podstawie uprawnienia przewidzianego w art. 320 nie eliminuje konieczności uwzględnienia żądania powoda zasądzenia na jego rzecz odsetek za okres do dnia wydania wyroku zasądzającego świadczenie, powoduje natomiast, że nie przysługują mu odsetki od świadczeń ratalnych za okres pomiędzy wydaniem wyroku a datą płatności poszczególnych rat”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 + VII =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Czy mogę dochodzić kary umownej?

Dnia 16 maja 2011 r. została zawarta umowa o roboty budowlane, natomiast 22 lipca – ugoda, zgodnie z którą ww. umowa została rozwiązana. Nie odzyskałem jeszcze zaliczki wpłaconej na materiały budowlane (20 000 zł). Co zrobić? Czy mogę dochodzić kary umownej? Odpowied

Kara umowna a odsetki

Czy od kary umownej przewidzianej w umowie można naliczać odsetki ustawowe, jeśli tak, to od jakiego terminu (w umowie kwestia terminu uregulowania kary umownej nie jest uregulowana)?

Rozwiązanie umowy z operatorem a kara umowna

W listopadzie 2006 r. podpisałem z operatorem sieci komórkowej umowę abonamentową na trzy lata. W 2008 r. zerwałem tę umowę, wykorzystując fakt, że operator zmienił regulamin, nie powiadamiając mnie o tym. Wkrótce potem otrzymałem pismo, że dokonane zmiany są niewielkie i że powinien
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »