.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Szanse na otrzymanie zaległych rat wspólnego kredytu od byłego wspólnika

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 14.01.2010

W 1989 roku zawarłam ze wspólnikiem umowę spółki cywilnej i rozpoczęliśmy działalność gospodarczą. W 1991 roku wzięliśmy sporą pożyczkę w banku (pod zastaw mojego domu). Kredyt spłaciliśmy częściowo, spółka została rozwiązana dwa lata później. Wspólnik miał solidarnie spłacać dług (otrzymał połowę maszyn itp.), czego jednak nie robił. W tej sytuacji straciłam swój majątek w związku z koniecznością pokrycia zobowiązań. Wiem, że upłynęło już sporo czasu, ale czy mam jakieś szanse na zadośćuczynienie ze strony byłego wspólnika?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety, obawiam się, że Pani roszczenia względem byłego wspólnika – jako że są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – uległy już przedawnieniu. Zgodnie bowiem z art. 118 Kodeksu cywilnego dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej termin przedawnienia wynosi 3 lata.

 

Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od momentu, kiedy roszczenie stało się wymagalne, to jest od chwili kiedy miała Pani możliwość dochodzenia swojej wierzytelności przed sądem.

 

Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może skutecznie uchylić się od jego zaspokojenia. Wystarczy, iż podniesie zarzut przedawnienia – złoży przed sądem oświadczenie, że roszczenie z danego tytułu jest już przedawnione. Wobec takiego zarzutu sąd w zasadzie jest zobligowany oddalić powództwo.

 

Również skorzystanie z przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu nie wchodzi w tym przypadku w grę. Zgodnie z orzecznictwem przedawnienie uniemożliwia też dochodzenie przedawnionego roszczenia na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu, stanowiłoby to bowiem niedopuszczalne obejście prawa.

 

Wracając do instytucji przedawnienia, warto jednak stanowczo podkreślić, że sąd nie uwzględnia faktu przedawnienia z urzędu, lecz tylko na wyraźny zarzut pozwanego. W razie niepodniesienia przez dłużnika zarzutu przedawnienia sąd sam nie może tej okoliczności uwzględnić z urzędu.

 

Nadto w razie podniesienia zarzutu przedawnienia może Pani zaryzykować i zażądać zasądzenia świadczenia, mimo podniesienia przedmiotowego zarzutu, z uwagi na zasady współżycia społecznego. Warto w tym celu powołać się na jedno z ostatnich orzeczeń Sądu Najwyższego, to jest na wyrok z 19 marca 2009 r., sygn. akt IV CSK 492/08, w którym wyraźnie stwierdzono: „Sąd może nie uwzględnić przedawnienia dochodzonej należności, jeśli powołanie takiego zarzutu jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony”.

 

Z pewnością uwzględnienie zarzutu przedawnienia byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, jeśli dłużnik celowo doprowadziłby do przedawnienia roszczenia (np. zwodził Panią obietnicami zapłaty).

 

Powołując się na zasady współżycia społecznego, będzie Pani musiała udowodnić, że zachowanie wspólnika była rażąco nielojalne i sprzeczne z dobrymi obyczajami. Należy przed sądem wskazać na naruszenie konkretnej zasady.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 - 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl