Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sytuacja prawna wdowy i dziecka

Autor: Janusz Polanowski • Opublikowane: 22.03.2016

Mój mąż w zeszłym roku zginął w wypadku, byliśmy 5 lat po ślubie, mamy małe dziecko. Od dwóch lat mieszkaliśmy w innej miejscowości, ale nadal byliśmy zameldowani w domu teściowej. Niestety od śmierci męża moje stosunki z teściową bardzo się pogorszyły i ona chce mnie wraz z dzieckiem wymeldować. Czy ma takie prawo, jeśli nie mam innego meldunku? Teściowa ma dużą posiadłość z domem, nie przepisała jej na żadnego z synów (miała dwóch). Czy nasze dziecko, czyli jej wnuk, może liczyć na jakąkolwiek rekompensatę po tacie?

Janusz Polanowski

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Ściśle formalistyczna odpowiedź na pytanie, czy teściowa może Panią i dziecko wymeldować, mogłaby być negatywna, ponieważ decyzje administracyjne w sprawach meldunkowych (czyli o zameldowaniu albo o wymeldowaniu) są wydawane przez organa administracji publicznej (w pierwszej instancji orzekają organa szczebla gminnego) – nikt poza takimi organami nie może nikogo zameldować ani wymeldować (czyli wydać decyzji administracyjnej w danym zakresie merytorycznym). Zameldowanie (meldunek) jako taki nie jest konieczny, choć bywa przydatny (np. w korzystaniu z usług publicznych), a ponadto od lat czynione są przymiarki do zniesienia obowiązku meldunkowego. Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych zameldowanie wiąże się z rzeczywistym zamieszkiwaniem człowieka „pod danym adresem”. Skoro Pani mieszka gdzie indziej (w dodatku od dawna), to zachodzi przesłanka wymeldowania Pani z „tamtego adresu”. Od śmierci męża władza rodzicielska (art. 92 i następne Kodeksu rodzicielskiego i opiekuńczego; skrótowo K.r.o.) nad Państwa dzieckiem przysługuje wyłącznie Pani. Zameldowanie albo wymeldowanie Pani ma (będzie miało) skutki również dla dziecka – stosownie do treści artykułu 26 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.): „Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej”. Zameldowanie nie jest tytułem prawnym do rzeczy, w tym: nieruchomości (art. 46 K.c.) lub lokalu mieszkalnego. Najsilniejszym tytułem prawnym do rzeczy jest własność (określona prawnie w artykule 140 K.c.).


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Jeżeli teściowa zawnioskuje do organu administracji o wymeldowanie Pani (a tym samym również dziecka), to będzie Pani uprawniona brać udział w postępowaniu administracyjnym – toczącym się według Kodeksu postępowania administracyjnego (K.p.a.). W takim postępowaniu oraz w innych sprawach zapewne Pani reprezentowałaby swe niepełnoletnie dziecko – jako jego przedstawiciel ustawowy (art. 98 K.r.o. w związku z art. 10 i następnymi K.c.). Gdyby ktoś próbował różnych „sztuczek proceduralnych” – a zdarza się, między innymi, wskazywanie fałszywych adresów innych osób – to proszę pamiętać, że (nie tylko w K.p.a., ale również w innych procedurach) przewidziano możliwości weryfikacji orzeczeń, również przy pomocy nadzwyczajnych środków prawnych (np. wznowienie postępowania); oczywiście, z każdym środkiem zaskarżenia (również nadzwyczajnym) należy odpowiednio szybko wystąpić. Proponuję na wszelki wypadek, by Pani sprawdzała we właściwym organie szczebla gminnego, czy wpłynął wniosek o wymeldowanie Pani. Jeśli Pani będzie nadal mieszkać gdzie indziej, to zapewne dojdzie do wymeldowania, ale niekiedy praktycznie ważne bywa przedłużenie samego biegu postępowania, więc można próbować dążyć do jego wydłużenia, np. składając wnioski o zawieszenie postępowania administracyjnego (art. 97 i następne K.p.a.).

 

Rzeczownik „rekompensata” jest wieloznaczny. Rozważmy więc wybrane znaczenia. Ewentualne doprecyzowania będą mogły mieć miejsce w ramach „procedury pytań dodatkowych”.

 

Jeżeli ojciec chłopca był ubezpieczony na życie (lub w podobny sposób), to Pani lub dziecku może przysługiwać określona kwota pieniężna; proponuję sprawdzić dokumenty (zwłaszcza polisy ubezpieczeniowe) oraz dbać o szczegóły. Niekiedy zdarza się, że pracownicy instytucji finansowej proponują osobie uprawnionej do odebrania pieniędzy z „ubezpieczenia”, by (przynajmniej częściowo) pieniądze „zainwestowała”. Człowiek w trudnej sytuacji (np. w żałobie) może być szczególnie narażony na różne oszukańcze praktyki, więc proszę unikać ulegania różnym ewentualnym praktykom manipulacyjnym (a do tego niekiedy sprowadzają się „szkolenia sprzedażowe”).

 

Pani i dziecko jesteście podstawowymi spadkobiercami ustawowymi zmarłego (art. 931 K.c.). Ewentualny testament (art. 941 i następne K.c.) Pani męża mógłby wprowadzić zmiany w tym zakresie, ponieważ (na mocy artykułu 926 K.c.) przepisy o dziedziczeniu testamentowym (art. 941 i następne K.c.), a więc tym samym również prawnie ważny testament, mają pierwszeństwo przed przepisami o dziedziczeniu ustawowym (art. 931 i następne K.c.). Może Pani doprowadzić do stwierdzenia nabycia spadku po swym mężu (jeśli dotychczas tego nie dokonano). Opłata sądowa (za rozpoznanie sprawy) od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku jest niższa od taksy komorniczej za sporządzenie protokółu dziedziczenia oraz aktu poświadczenia dziedziczenia. Sądem spadku jest najczęściej sąd rejonowy, na obszarze działania którego zamieszkiwał stale ostatnio przed swą śmiercią spadkodawca. W Polsce wprowadzono regułę swobody wyboru notariusza (spośród praktykujących na terytorium polskim).

 

Zachęcam Panią do sprawdzenia stanu prawnego nieruchomości (art. 46 K.c.), którą – jak Pani napisała – „ma” teściowa. Niekiedy wzrok bywa złudny. Samo posiadanie – prawnie określone w artykule 336 K.c. – nie musi oznaczać, że osoba posiadająca jakąś rzecz (w tym nieruchomą) jest tej rzeczy właścicielem (zwłaszcza wyłącznym). W relacjach rodzinnych często występuje współwłasność (art. 195-221 K.c.), co niekiedy ma związek z dziedziczeniem – w niektórych przypadkach sprawy spadkowe pozostają bez załatwienia przez wiele lat. Proszę sprawdzić wszystko dokładnie – zaczynając od ksiąg wieczystych (w czym powinien pomóc jeden z poniższych adresów sieciowych). Zbyt długie zwlekanie z załatwianiem spraw prawnych (w tym dotyczących dziedziczenia lub współwłasności) może skutkować zasiedzeniem (art. 172 i następne K.c.), czyli zmianą właściciela wskutek odpowiednio długiego posiadania samoistnego przez kogoś konkurującego z właścicielem lub współwłaścicielem; niekiedy dochodzi do zasiedzenia udziałów we współwłasności, w tym przez jednego ze współwłaścicieli kosztem innego.

 

Nie wspomniała Pani o ojcu zmarłego męża, ale również jego sytuacja prawna może mieć znaczenie. W tym zakresie również warto byłoby dokonać odpowiednio dokładnych ustaleń.

 

Chłopiec należy (w miejsce swego ojca) do grona potencjalnych spadkobierców ustawowych teściowej (art. 931 i następne K.c.). W jego interesie leży, aby relacje między nim oraz babką były (przynajmniej) poprawne. Pani teściowa (jak każdy pełnoletni i mający pełną zdolność do czynności prawnych człowiek) jest uprawniona sporządzić testament. Ewentualne pominięcie w testamencie lub wyzbycie się majątku w drodze darowizny (art. 888 i następne K.c.) mogłoby uzasadniać wystąpienie przez Pani dziecko (albo w jego imieniu) o zachowek (art. 991 i następne K.c.). Brak kontaktów wnuka z babką, a zwłaszcza jego złe odnoszenie się wobec niej mogłoby uzasadniać wydziedziczenie go (art. 1008 i następne K.c.). Wydziedziczenie oznacza pozbawienie prawa do zachowku. Proszę więc dbać o odpowiednie relacje między tymi osobami (niezależnie od Pani osobistych wspomnień lub opinii).

 

Jeżeli Pani mąż coś odziedziczył za swego życia, to w skład spadku (art. 922 K.c.) po nim wchodzą uprawnienia spadkowe. Być może więc również Pani, a nie tylko Państwa dziecku, coś przysługuje z tego tytułu – ponawiam zachętę do dokładnego sprawdzenia sytuacji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 + jeden =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Ojciec alkoholik – co robić?

Mój ojciec, odkąd pamiętam, nadużywał alkoholu. Dochodziło nawet do rękoczynów w rodzinie. Spółdzielcze mieszkanie rodzice po rozwodzie przepisali na mnie. Mieszkamy tam z ojcem, choć on od kilku dobrych lat nie dokłada się do rachunków. Wcześniej narobił nawet sporych długów, któ

Ślub za granicą i formalności w Polsce

Od wielu lat mieszkam za granicą, niedawno wziąłem ślub z kobietą, która mieszka w Polsce. Czy żona według prawa polskiego musi zarejestrować nasze małżeństwo w urzędzie stanu cywilnego? Czy po rejestracji i przyjęciu mojego nazwiska oraz pozostawieniu obecnego żona będzie potrzebowa

Odzyskanie pieniędzy zainwestowanych w mieszkanie – darowizna, która nie doszła do skutku

Mieszkam od 30 lat z ojcem alkoholikiem. Umówiliśmy się, że ojciec przepisze na mnie mieszkanie, gdy spłacę za nie wszystkie raty (zostały trzy, a jest to lokal wykupiony od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej) oraz będę dokładać się do kosztów i wykonywać remonty (robię to od wielu lat).
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »