.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sytuacja pracownicy w ciąży, której umowa o pracę wygasa po porodzie

Autor: Grzegorz Dziubka • Opublikowane: 24.08.2022 • Zaktualizowane: 24.08.2022

Jestem w 3 miesiącu ciąży. Do stycznia mam podpisaną umowę o pracę. Poród jest wyznaczony na początek grudnia. Wiem, że pracodawca nie przedłuży ze mną umowy, więc w trakcie urlopu macierzyńskiego zostanę bez zatrudnienia Czy wobec tego ZUS będzie dalej wypłacał środki, czy zostanę bez żadnych funduszy? Czy będę posiadać ubezpieczenie z NFZ? I ostatnie pytanie: jeśli pracodawca otrzymał moje zwolnienie L4 z oznaczeniem, że jestem w ciąży, czy powinnam go mimo wszystko w jakiejś innej jeszcze formie powiadomić o moim stanie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sytuacja pracownicy w ciąży, której umowa o pracę wygasa po porodzie

Ochrona zatrudnienia kobiet w ciąży

Przepisy prawa pracy przewidują ochronę zatrudnienia dla kobiet w ciąży. Zgodnie z art. 177 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej „K.p.”):

 

„§ 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.
(...)

§ 4. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach. Okres pobierania tych świadczeń wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
(...).”

 

Przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu

Art. 177 § 3 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy stanowi, że umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu (wyjątek – umowa na zastępstwo). Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2012 roku, I PK 33/02 – „termin upływu trzeciego miesiąca ciąży (art. 177 § 3 K.p.) oblicza się w równej miary miesiącach księżycowych (28 dni)”. Umowa o pracę na czas określony lub na okres próbny dłuższy niż jeden miesiąc ulegnie przedłużeniu do dnia porodu po upływie 84. dnia ciąży. Umowa ulega przedłużeniu do dnia porodu z mocy prawa. Oznacza to, że co do zasady po stronie pracodawcy nie leży obowiązek podejmowania dodatkowych czynności.

 

Urlop macierzyński i zasiłek macierzyński

W dniu porodu umowa ulega rozwiązaniu. Należy pamiętać, że dzień urodzenia dziecka jest jednocześnie pierwszym dniem urlopu macierzyńskiego. Mimo że tytuł do ubezpieczenia chorobowego wygaśnie, to i tak będzie Pani przysługiwał zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego. Wystarczy, że złoży Pani odpowiednie dokumenty w ZUS-ie. Zgodnie z powyższym ZUS będzie wypłacał Pani zasiłek zarówno na urlopie macierzyńskim, jak i rodzicielski.

 

Nie musi Pani dodatkowo informować pracodawcy o powodzie zwolnienia L4.

 

Ubezpieczenie matki na zasiłku macierzyńskim

Pobierające zasiłek macierzyński będzie Pani podlegała z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, o czym stanowi art. 6 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 13 października 1998 r o systemie ubezpieczeń społecznych. Jeśli płatnikiem zasiłku będzie ZUS, wówczas ZUS będzie płatnikiem składek emerytalno-rentowych. Pobieranie zasiłku macierzyńskiego nie jest natomiast tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego. Niemniej jednak osoba pobierająca zasiłek macierzyński w tym okresie zachowuje prawo do świadczeń zdrowotnych gwarantowanych przez NFZ. Stanowi tak art. 67 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Wynika z tego, że będzie Pani mogła korzystać ze świadczeń zdrowotnych NFZ.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć minus VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl