Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

System przerywanego czasu pracy

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 13.03.2013

Mam pytanie dotyczące systemu przerywanego czasu pracy. Próby w teatrze trwają w godzinach: 9.00-13.00 oraz 17.00-21.00. W regulaminie widnieje zapis dotyczący dzielonego dnia pracy, jednakże nie ma żadnej informacji, iż za czas przestoju przysługuje wynagrodzenie. Czy pracownicy mają prawo do takiego wynagrodzenia? Szczegóły w załączniku.

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odnosząc się do Pana problemu, informuję, że zgodnie z art. 139 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany system przerywanego czasu pracy według z góry ustalonego rozkładu przewidującego nie więcej niż jedną przerwę w pracy w ciągu doby, trwającą nie dłużej niż 5 godzin. Przerwy nie wlicza się do czasu pracy, jednakże za czas tej przerwy pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia należnego za czas przestoju.

 

System przerywanego czasu pracy wprowadza się w układzie zbiorowym pracy, przy czym należy pamiętać, że zapisy i postanowienia układu zbiorowego nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż zapisy ustawy. Postanowienia regulaminu pracy nie mogą więc być sprzeczne z art. 139 K.p., który poświęcony jest przerywanemu systemowi czasu pracy.

 

Regulamin pracy nie może być podstawą do wprowadzenia przerywanego czasu pracy.

 

Jedynie wówczas, gdy ten rodzaj czasu pracy został wprowadzony w układzie zbiorowym, można w regulaminie, w zakresie ustalonym w układzie zbiorowym, szczegółowo określić rozkład czasu pracy, wyznaczając w ten sposób godziny będące przerwą w pracy. Godziny te mogą być także ustalone w układzie zbiorowym (zwłaszcza zakładowym).

 

Mając na uwadze uciążliwości dla pracownika, związane z ograniczeniem jego swobody w ramach pracy w systemie przerywanego czasu pracy, ustawodawca zdecydował się na daleko idącą reglamentację tego sposobu ułożenia godzin pracy. Jego elementami są:

 

  • możliwość wprowadzenia tylko jednej przerwy, której długość nie przekracza pięciu godzin,
  • konieczność opłacania godzin obejmujących przerwę pomiędzy okresami wykonywania pracy.

 

Za czas przerwy pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia należnego za czas przestoju. Kwestia wynagrodzenia przestojowego jest regulowana w art. 81 K.p., który przewiduje, że w takich przypadkach pracownikowi przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

 

Z kolei odnosząc się do kwestii wypłaty zaległego wynagrodzenia za czas przestoju, to zgodnie z art. 291 § 1 K.p. roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Przepis posługuje się pojęciem roszczenia, co – mając na uwadze wykładnię językową – wskazuje, iż dotyczy zarówno roszczeń majątkowych, jak i niemajątkowych. Oznacza to, że czas na dochodzenie Pana roszczeń wynosi 3 lata od dnia, w którym miał Pan takie wynagrodzenie otrzymać.

 

Podkreślić także należy fakt, że nie ma Pan obowiązku ubiegania się o wyrównanie w formie pisemnej, jednakże skierowanie pisma do pracodawcy z wnioskiem o wyrównanie może stanowić w przypadku ewentualnego sporu sądowego dowód wskazujący na próbę polubownego załatwienia sprawy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden minus II =

»Podobne materiały

Plan pracy w zadaniowym systemie pracy

Jestem pracownikiem pracującym w ramach zadaniowego czasu pracy. Od pewnego czasu jestem zmuszony w poniedziałek rano dostarczyć pracodawcy plan pracy z wytyczonymi wizytami u klientów w danych godzinach danego dnia. Czy praca niezgodna z planem, tzn. opóźnienie w dotarciu na miejsce bez powiad

 

Czas pracy fizjoterapeuty

Proszę o poradę dotyczącą czasu pracy fizjoterapeuty. Jestem magistrem fizjoterapii, pracuję w domu pomocy społecznej. Mój czas pracy to 8 godzin dziennie, 40 tygodniowo, od poniedziałku do piątku. Czy jest to prawidłowy czas pracy na stanowisku fizjoterapeuty? Dodam, że pracuję od 8 do 12, a potem

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »