Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

System podatkowy na Litwie

Autor: Justyna Malevska • Opublikowane: 01.06.2010

Autorka omawia podstawowe zasady opodatkowania na terytorium Litwy tak osób fizycznych jak i prawnych.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

System podatkowy jest to ogół przepisów prawnych i instytucji finansowych w zakresie ustalania i poboru podatków.

 

Podstawą prawną systemu podatkowego na Litwie jest art. 127 Konstytucji Republiki Litewskiej z 1992 r., który stanowi, że nakładanie podatków i innych danin publicznych może następować wyłącznie w drodze ustawy.

 

Na litewski system podatkowy składa się dwadzieścia pięć tytułów podatkowych, objętych materialnym szczególnym prawem podatkowym. Wszystkie tytuły są wymienione w ustawie o administrowaniu podatkami z 2004 r. i podzielne na pośrednie i bezpośrednie.

 

W artykule omówione zostały podstawowe podatki, które ma obowiązek płacić każda osoba fizyczna i prawna.

 

Ogólne opodatkowanie osób fizycznych: podatki, stawki oraz pobór

 

Każda osoba fizyczna mająca dochód jest zobowiązana do płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Niezależnie czy podstawą dochodu danej osoby jest umowa o pracę, czy działalność gospodarcza, stawka podatku wynosi 15% dochodu.

 

Także niezależnie od źródła dochodu każda osoba fizyczna uzyskująca dochód, np. dywidendę, dochód ze sprzedaży auta czy mieszkania, ma obowiązek wpłaty 6% od dochodu składki zdrowotnej. A więc niezależnie od swego źródła każdy dochód jest opodatkowany podatkiem od osób fizycznych i składką zdrowotną.

 

Osoby uzyskujące dochód na podstawie umowy o pracę lub osoby mające działalność gospodarczą jako osoby fizyczne są zobowiązane do płacenia składek socjalnych. Osoba pracująca na podstawie umowy o pracę płaci 3% od dochodu, tym czasem osoba mająca dochód na podstawie działalności gospodarczej wpłaca 28,5% składki socjalnej od dochodu. To jest bardzo wysokie opodatkowanie, obowiązuje ono od 2010 r.

 

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, jeżeli przekroczą sumę dochodu 100 tys. Lt w roku finansowym, będą opodatkowane VAT, którego stawka wynosi 21%.

 

Wniosek: osoby fizyczne na Litwie w zależności od działalności mają obowiązek płacenia podatku od dochodu, składki zdrowotnej, socjalnej oraz VAT.

 

Również niezależnie od dochodu osoby fizyczne posiadające nieruchomość powinny płacić podatek od nieruchomości. Podatek ten jest pobierany od niektórych typów nieruchomości. W prawie litewskim podatek od gruntów i podatek od nieruchomości jest pobierany oddzielnie i ma różne stawki. W prawie litewskim istnieje także podatek od spadków.

 

Pobieranie podatków różni się w zależności od źródła dochodu. Osoba mająca dochód wyłącznie na podstawie umowy o pracę nie musi sama składać wniosków do urzędu skarbowego. Obowiązek taki spoczywa na pracodawcy, który każdego miesiąca wpłaca wszystkie podatki i składki.

 

Inaczej jest, gdy dana osoba prowadzi działalność gospodarczą albo ma umowę o pracę i równocześnie prowadzi działalność gospodarczą. W tym wypadku taka osoba ma obowiązek do 1 maja następnego roku złożyć deklarację o dochodzie do urzędu skarbowego oraz ZUS-u i wpłacić obliczone podatki i składki do 3 maja. Deklaracje te są składane w formie elektronicznej oraz pisemnej.

 

Ogólne opodatkowanie osób prawnych: podatki, stawki oraz pobór

 

Podatki osób prawnych można podzielić na podatki firmy oraz podatki pracowników firmy. Podstawowe podatki firmy, niezależnie od jej działalności, to: podatek od dochodu osób prawnych, VAT. Firma ma także obowiązek wpłaty na rzecz pracownika podatków na opiekę socjalną, jak np. podatek socjalny, składkę zdrowotną oraz składkę na fundusz gwarancyjny. Takie podatki oraz składki wpłaca każda spółka.

 

Stawki podatku od dochodu osób prawnych wynoszą: 15, 5 oraz 0%. Stawka ogólna to 15%. 5% to stawka dla firm, które w roku finansowym nie przekroczyły 500 tys. Lt przychodu oraz mają nie więcej niż 10 pracowników. Stawka 0% jest stosowana dla spółek publicznych, czyli takich, których cele są publiczne. Stawka zerowa jest stosowana do 25 tys. Lt wtedy, gdy przychód nie przekracza 1 mln litów. Co oznacza, że jeżeli firma zarobiła 50 tys. Lt, to dla 25 tys. Lt stosuje się zerową stawkę, a do następnych 25 tys. Lt stosuje się stawkę 15%.

 

Spółka także może być podatnikiem VAT lub nim nie być, ale też może być do tego zobowiązana. Jeżeli spółka przekroczy przychód 100 tys. Lt, wówczas powinna zarejestrować się w rejestrze podatników VAT.

 

Podatki na opiekę socjalną pracowników firma wpłaca niezależnie od wpłat pracowników. Stawka podatku socjalnego wynosi od 30 do 34% od zarobku pracownika, stawka składki na fundusz gwarancyjny wynosi 1,5% od zarobku pracownika.

 

W zależności od tego, czy firma posiada nieruchomość albo grunt, może być zobowiązana do płacenia podatku od nieruchomości czy gruntu. Ponadto firma może być zobowiązana do zapłacenia podatku od zasobów naturalnych, od zasobów nafty oraz gazu, od zanieczyszczania środowiska, od gier hazardowych i loterii, od cukru i in.

 

Każda firma powinna składać co miesiąc, kwartał i rok do urzędu skarbowego deklaracje, na podstawie których wpłaca podatki. Każdy podatek ma swoje własne terminy składania tych deklaracji oraz wpłat.


Stan prawny obowiązujący na dzień 01.06.2010


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus 10 =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki